Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Biologi C
Lærer(e) Rasmus Kragh Wendelbo
Hold 2019 bi-d (2d bi)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Hukommelse og læring
Titel B Fødevareproduktion
Titel C Mikroorganismer
Titel D Genetik

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Hukommelse og læring

Cellers struktur og funktion
Nerveceller
Nervesystemet
Nervesignaler
Hjernen struktur og funktion
Projektforløb med selvvalgte forsøg

Læst:
Biologi Til Tiden side 14-15
Husk Hjernen side 8-12, 21-39, 44-56
NF Grundbogen side 121-123

Forsøg:
Nerveledningshastighed
Reaktionstid
Hvor mange ord kan du huske
Selvvalgte forsøg i grupper
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Fødevareproduktion

Forløbet er delvist afviklet som virtuel undervisning.
Økosystem
Planters struktur og funktion
Fotosyntese
Transport over cellemembran
Fremtidens fødevareproduktion og landbrug
Vækstlys
Stofkredsløb og energistrøm i landbrug
Nitrogen-kredsløbet

Læst:
Biologi Til Tiden side 117-125, 163-172, 26-29
Biologi i Fokus side 9-13
Vækstlys side 37
Note om Biodiversitet

Podcast:
https://podcasts.apple.com/dk/podcast/27-i-fremtiden-dyrkes-planter-lodret/id1506905957?i=1000496570446

Forsøg:
Fotosyntese og afstanden til forskellige lyskilder
Stikling i forskellige koncentrationer af gødning
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Genetik

Store dele af forløbet er afviklet som virtuel undervisning.

DNA struktur og funktion.
Proteinsyntese
Mutationer
Produktion af podcast i grupper om selvvalgte genetiske sygdomme
Produktion af video om PCR og en anden metode fx gelelektroforese, DNA sekventering eller DNA chips.
Evolutionsteori
ilt i vand
Selektion blandt smådyr i vand

Læst:
NF Grundbogen side 157-160
Biologi Til Tiden 101-111, 114-116, 126-127, 131
Biologi i Udvikling C-niveau side 203-213, 222-223, 230-233


Podcasts:
Hjernekassen på P1 | Epigenetik | DR LYD

Forsøg:
Selektion med bønner
Kan du smage bittert
Ekskursion til vandløb
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer