Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Fysik C
Lærer(e) Susanne Quist Sckerl
Hold 2020 fy-b (1b fy)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Nyttig energi
Titel B Faseovergange
Titel C Energi og fremsyn
Titel D Verdensopfattelse - Fysik og Dansk forløb
Titel E Introduktion til bølger
Titel F Lyd
Titel G Laserlys
Titel H Atomets historie
Titel I Universet
Titel J Repetition
Titel K Faseovergange

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Nyttig energi

I dette forløb har vi beskæftiget os med begreberne: Densitet, Nyttevirkning, effekt, indre energi, varmekapacitet, absolut temperatur, energikæde, Kinetisk energi, Potentiel energi, Kemisk energi og Strålingsenergi

Materiale:
Aktiv Fysik C: 8-12 + 75-77

Elevforsøg:
Undersøgelse af energiforbrug i hjemmet
Nyttevirkning ved kogning af vand (induktivt rapportforsøg uden vejledning)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Nyttevirkning 30-11-2020
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Faseovergange

I dette forløb har vi beskæftiget os med de tre tilstandsformers fast, flydende og gas, hvordan molekylerne bevæger sig og hvor tæt de er på hinanden, hvad overgangene mellem tilstandsformerne hedder, og med begreberne smeltevarme, fordampningsvarme og absolut temperatur.

Materiale:
Aktiv Fysik C: 21-23 + 77-79

Elevforsøg:
Teoretisk forsøg med tegning af temperaturkurve under opvarmning af vand.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Energi og fremsyn

I dette forløb har vi beskæftiget os med disse begreber: vedvarende energi, fossile brændsler, kemisk energi, kerneenergi, brændværdi. Vi har også repeteret disse: atom, isotop, kemisk reaktion, molekyle. Vi har sammenlignet energiforbrug og industri i Brasillien og Danmark for at udvikle elevernes globale kompetencer indenfor fysik og naturvidenskab.

Materiale:
Aktiv Fysik C: 43-46. 53-55, 76-77, 82-83
Undervisningsmaterialer fra Globale Gymnasiers hjemmeside:
http://globalegymnasier.dk/fysik-baeredygtigt-energiforbrug-i-brasilien-og-danmark/

Elevforsøg:
Brændværdi af peanut (videoaflevering med gennemgang af forsøg og beregninger)
OBS: Elevforsøget blev lavet hjemme pga nedlukning, derfor er vejledningen en reduceret version hvor der ikke regnes på brændværdi, men kun på hvor meget energi, der er indeholdt i en peanut ud fra tekst på pakken og peanutens masse.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Videoaflevering - Peanuts 20-01-2021
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Verdensopfattelse - Fysik og Dansk forløb

Dette forløb er et samarbejde med dansk.
Vi har set på udviklingen af vores verdensopfattelse, herunder: solsytemet som det ser ud efter vores nuværende opfattelse, vandrestjerner, retrograd bevægelse, parallakse måling, geocentriske modeller, heliocentriske modeller, epicykler, Tycho Brahe, Kepler, Ptolommæus, Aristoteles og Keplers love,
Vi har også set på:
årstider, solhverv, jævndøgn, solformørkelse, måneformørkelse, månens fase og tidevand

Materiale:
Aktiv Fysik C: kap 3.4 s. 164-167 om årstidernes gang
Aktiv Fysik C: kap 3.6 og s. 173-177 om historien om vores verdensopfattelse
Aktiv Fysik C: kap 3 s..201-204 om solsystemet, keplers love
filmen "Den bevægede Jord",

Planlagte elevforsøg:
Tyngdekraft (porte folio)
Tellurie øvelse (arbejdsark)
OBS: Disse to forsøg blev ikke gennemført på grund af nedlukning. Tyngdekraft forsøget blev lavet i reduceret form hjemme hvor man vejer noget og derefter beregner tyngdekraften på tingen, som man har vejet.

Formålet med forløbet var at træne formidling af fysik på dansk i samarbejde med dansklærer og fysiklærer. Eleverne holdt oplæg om et af de gennemgåede emner.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Introduktion til bølger

I dette forløb så vi på basale bølgebegreber: frekvens, bølgelængde, svingningstid, udbredelseshastighed, brydning, reflektion, stående bølger og interferens.

Materiale: Aktiv Fysik C: 133-135(indtil "Interferens") og 137(midt)-138

Elevforsøg: hjemmeforsøg om praktisk bølgeforståelse med tov/snor/ledning
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Lyd

I dette forløb så vi på lydens fart, udbredelse, længdebølger, toner og overtoner.

Materiale:
http://www.musikipedia.dk/lyd afsnit 1,2 og 3.                              
http://www.musikipedia.dk/interferens afsnit 1.    
Aktiv Fysik C: 117-118, 144-145

Elevforsøg:
Hjemmeforsøg om lydens fart - klaptræ og målebånd. (videoaflevering)

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Videoaflevering om lydens hastighed 06-04-2021
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Laserlys

I dette forløb så vi på konstruktiv og destruktiv interferens, optisk gitter, og gitterligningen

Materiale: Aktiv Fysik C: 135-137

Elevforsøg: Bestemmelse af bølgelængde for laserlys (grupperapport)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Lys 26-04-2021
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Atomets historie

I dette forløb så vi på ideen om atomet, periodesystemet, røntgenstråling, radioaktivitet, elektronen, atomets kerne, Bohrs atommodel, isotoper, protoner, schrødinger ligningen, neutronen, kvarker

Materiale:
Aktiv Fysik C: kap 3.1 s. 147-152
Aktiv Fysik C kap 2 s.139-141

Elevforsøg. pga corona nedlukning har der ikke været mulighed for at lave forsøg.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Universet

I dette forløb så vi på måling af afstande i universet, det kosmologiske princip, rødfoskydning, universets udvidelse, hubbles lov, universets dannelse og dets historie

Materiale:
Aktiv Fysik C: s. 190-193 om universets udvidelse og s. 206-209
Film: From the big bang to the present day. https://www.youtube.com/watch?v=4eKIjkk0NVY
Naturvidenskab for alle: Astrobiologi- fra big bang til DNA s. 1-5

Elevforsøg:
Ingen forsøg.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Repetition

I dette forløb har eleverne på skift fremlagt et forsøg for at træne til eksamen. Derudover har de kort fået præsenteret apparatur, som de ikke har set før pga nedlukning: Tellurie, newtonmeter, vibrerende streng med stående bølger, akryl klods til illustration af brydning.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Faseovergange

I dette forløb har vi beskæftiget os med de tre tilstandsformers fast, flydende og gas, hvordan molekylerne bevæger sig og hvor tæt de er på hinanden, hvad overgangene mellem tilstandsformerne hedder, og med begreberne smeltevarme, fordampningsvarme og absolut temperatur.

Materiale:
Aktiv Fysik C: 21-23 + 77-79

Elevforsøg:
Teoretisk forsøg med tegning af temperaturkurve under opvarmning af vand.
Forsøg med opvarmning af is hvor temperaturen måles under forsøget.
Indhold
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer