Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag C
Lærer(e) Jannie Lene Wilsted, Martin Meinike Madsen
Hold 2020 sa-u (1u sa)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Samfund, individ og identitet
Titel B Coronaøkonomi og velfærd
Titel C Politik og ideologier

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Samfund, individ og identitet

Kernestof: Sociologi
identitetsdannelse og socialisering
sociale og kulturelle forskelle, samt ligestilling mellem kønnene
Metode
kvantitativ og kvalitativ metode.

Materiale:
Brøndum og Banke Hansen: "Luk samfundet Op" 3.udgave, siderne:
13-29: samfundsfag og ligestilling mellem kønnene
30-44, Socialisation, normer, værdier og sanktioner, læst i grundforløbet
44-49: Kulturelle forskelle og identitet
74-77, Thomas Ziehe, læst i grundforløbet
77-80: Ulrich Beck: om risikosamfundet
98-107: Levevilkår, social arv og ulighed
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Coronaøkonomi og velfærd

Kernestof: Økonomi
velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund
det økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumenter.

Materiale:
Lærebøger:
Brøndum og Banke Hansen: "Luk samfundet Op" 3.udgave, siderne:
174-200: Økonomi, økonomisk politik, det økonomiske kredsløb og behovsopfyldelse
201-220: Velfærdsstat eller konkurrence stat
Andet materiale:
"Ud at se med DSB" 2014, s 24-30
"Velfærdsillusionen" velfærdsdebatten: https://soundcloud.com/user-378167924
"Clement kalder Jorden", d. 16/3 2021, fra minuttal 13:50
5. april 2020,  Fra Altinget.dk: "Sådan vil partierne sætte gang i økonomien efter coronakrisen"


Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Politik og ideologier

Kernestof:
Politik
politiske partier i Danmark og politiske ideologier
politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng
politiske deltagelsesmuligheder, rettigheder og pligter i et demokratisk samfund
Samfundsfaglige metoder

Materiale:
Lærebøger:
Brøndum og Banke Hansen: "Luk samfundet Op" 3.udgave, siderne:
s108-124: Politiske Ideologier
s 125-154.: Det politiske system i DK
s 27-28: Kvantitativ og kvalitativ metode

Andre materialer:
https://www.berlingske.dk/virksomheder/finans-tv-ulighed-haemmer-vaeksten: Finans TV
Conzoom.dk
Præsentation af eget miniprojekt


Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer