Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Dramatik C
Lærer(e) Clemme Wolsing Kjær
Hold 2018 dr1 (2h3g dr1)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Introduktion til dramatik
Titel B Det naturalistiske teater
Titel C Det episke teater og Brecht

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Introduktion til dramatik

Introduktion til dramatikfaget og dets grundbegreber

Vi har i forløbet arbejdet med
- skuespillerens virkemidler
- bevidsthed om rum, publikum og medspillere
- mimik og gestik
- monolog og dialog
- undertekst
- karakterer vs. typer
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Skrive
 • Diskutere
 • Projektarbejde
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
 • IT
 • Lectio
 • Tekstbehandling
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
 • Projektarbejde
Titel B Det naturalistiske teater

Det naturalistiske teater

Fokuspunkter:

- Den historiske kontekst
    - Darwin og naturvidenskaben
    - Freud
    - individualisering under industrialiseringen
    - kvindekamp og Sædelighedsfejden
    - arv og miljø som determinerende

- Teatret i perioden
    - at sætte et spejl op foran publikum
    - det borgerlige publikum
    - den naturalistiske scene
    - virkelighedsillusion

-Stanislavskijs skuespillerteknik
    - "at leve rollen"
    - "det magiske hvis" og "de givne omstændigheder"
    - motivering
    - de fysiske handlinger og den psykologiske baggrund  

De tre hoveddramatikere (kendetegn og ligheder ved deres dramatik)
    - Henrik Ibsen
    - August Strindberg
    - Anton Tjekhov

Frk, Julie-projekt
- Eleverne har i grupper arbejdet med at skabe en aktualiseret og moderniseret fremstilling af Frk Julie.

Stykker vi har set
-" Frk. Julie" (dokumentar), produceret på Dramaten i 2005
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Projektarbejde
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
 • IT
 • Lectio
 • Tekstbehandling
 • Præsentationsgrafik
 • Internet
 • Konferencesystem
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
 • Projektarbejde
Titel C Det episke teater og Brecht

Fokus: Brechts teater

Fokus:
Kontekst
    - opgøret med naturalismen
    - reteatralisering og den historiske avantgarde
    - Tyskland i 1920-30'erne

Brechts teater:
    - ideologisk ståsted og dettes påvirkning på teatret
    - Verfremdung
    - anti-illusionsteater
    - verdens som foranderlig og parabler
    - songs
    - den minimalistiske scene og dens funktion
    - at male med lyset
    - distance (i rollen og til publikum)
    - "publikum skal ikke hænge hjernen sammen med overfrakken i garderroben"
    - at demonstrere og ikke leve rollen

Forestillinger m.v.
- "Jagten på det gode menneske", BaggardTeatret 2020
- "Kvinde kend din krop", Breckling, Mungo Park (video)
- "Laser og pjalter", Brecht, Svalegangen 2009, (video - trailer)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Projektarbejde
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
 • IT
 • Lectio
 • Tekstbehandling
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
 • Projektarbejde