Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Erhvervsøkonomi C
Lærer(e) Lene Brink Magnussen
Hold 2018 eø2 (2h3g eø2)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A opstart og strategi
Titel B markedsføring
Titel C Regnskabet, nøgletal og investeringer
Titel D motivation, ledelse og organisation
Titel E innovation, iværksætteri, eksamensprojekt og eks.

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel B markedsføring

Mørkedsføring med projekt
lave en reklame for et produkt - benspænd - teknologi og blue ocean strategy. Reklamen skal være levende.
Hertil skal tillige laves en teoretisk opgave i hvorfor I har taget hvilke valg - bundet op på teorien
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
teori til reklamen 23-10-2020
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D motivation, ledelse og organisation

Ledelses og organisationshistorie
Forskellige organisatoriske modeller: Minzberg, Linje stab, og de organiske organisationsmodeller
Forskellige ledelsesformer
Motivation og kulturforståelse med Mc Gregor X/Y, Maslow, Herfbert, Alderfer, Halls og Hofstede
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer