Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Filosofi C
Lærer(e) John Larsen
Hold 2018 fi1 (3g fi1)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Forløb 1: Etik og argumentation
Titel B Tænkning og eksistens
Titel C Politisk filosofi
Titel D Filosofisk projekt

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Forløb 1: Etik og argumentation

Et forløb der både rummer:

Introduktion til filsofi, herunder
Platon: Platons statsteori, synet på mennesket, erkendelse, dualisme,

De miletiske filosoffer.

argumentationsteori, Begrebsanalyse, definitionsteori, påstand, belæg hjemmel.

Sandhedsteorier samt en gennemgang af Kant og Benthams etik. Lykke, lyst, kategorisk imperativ, deontologisk etik, nytteetik, utilitarismen.


særligt fokus: Aktiv dødshjælp. Besøg af Svend LIngs
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Tænkning og eksistens

Med Nietzsche som "overgangsfilosofi" er vi sprunget fra etikken til eksistentialismen.

Nietzsche: Omvurdering af værdier, herremoral, slavemoral, gud er død, det apollinske - dionysiske, nihilismen. kritik af fornuften, moralens genealogi.
Primærtekst: Af "Antikrist"

Kierkegaard: stadielæren, spidsborgeren, valget, angst, det æstetiske, det etiske stadium,
Primærtekst: Af B´s papirer, + diapsalmata

Sartre: Frihed, eksistens - essens, valget, gud er død, autencitet,
Primærtekst: "eksistentialisme er en humanisme"

Camus: Det absurde, frihed, mening.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Politisk filosofi

klassisk og nutidig samfundsfilosofi
Fokus på begreber som magt, frihed, retfærdighed

Vi har læst
Menneske samfund natur:

Vi har læst fremstillinger af
Hobbes, Locke, Marx, Platon, Giordio Agamben, Ziek,

Følgende filosoffer er berhandlelt i primærtekster
Platon: Statsmanden
Hobbes: Af "Leviathan"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Filosofisk projekt

Selvvalgte emner
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer