Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Idræt B
Lærer(e) Eva Vennekilde
Hold 2018 IdB4 (3g IdB4)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Træningsprojekt
Titel B Træningsfysiologi
Titel C Ultimate
Titel D Sundhed og livsstil
Titel E Badminton
Titel F Opvarmning (repetition) + boldspil
Titel G Anatomi og bevægelseslære
Titel H Redskabsaktiviteter
Titel I Aerobic (virtuelt)
Titel J Idrættens skyggesider
Titel K Hjemmefitness (virtuelt)
Titel L Idræt - kultur og idrætsvaner
Titel M Fodbold og tennis

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Træningsprojekt

Faglige mål:
gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet og i forbindelse hermed kunne redegøre for og anvende centrale begreber inden for træning, idrættens discipliner og teoriområder
udarbejde, gennemføre og evaluere opvarmnings- og træningsprogrammer og i den forbindelse kunne anvende relevant
fysiologisk teori samt kunne redegøre for den fysiske aktivitets og livsstilens betydning for sundheden
̶kunne indsamle data om, analysere og vurdere egen fysisk aktivitet med henblik på forbedring af praksis
demonstrere viden og kundskaber i relation til fagets identitet og metoder

Kernestof:
aktiviteter, der træner den fysiske kapacitet
grundlæggende principper for træning
natur- og sundhedsvidenskabeligt samt humanistisk og samfundsvidenskabeligt teoristof om fysisk aktivitet, livsstil og
idrætsvaner
de for undervisningen relevante videnskabelige metoder


Formål:
Formålet er at I skal kende til principperne for konditionstræning og på baggrund af dette være i stand til at udarbejde og gennemføre et træningsprogram af ca. 8 ugers varighed. Derudover skal I kunne analysere og vurdere fysisk aktivitet i et trænings- og sundhedsmæssigt perspektiv.

Forløbsmål:
1. Forbedre sin fysiske formåen i løbet af træningsprojektet.
2. Kunne planlægge og gennemføre relevant træning.
3. Kunne evaluere træningsprojektet i en skriftlig aflevering med inddragelse af relevant teori.

Formelle krav:
• I skal formulere en præcis målsætning for jeres træningsprojekt. Dette kan eksempelvis være en faktuel eller procentuel forbedring af tid på løbedistance, kondital mm.…
• I skal udarbejde et træningsprogram, som placeres i klassenotesbogen (hvordan har I tænkt jer at træne for at opnå jeres målsætning).
• I skal skrive træningsdagbog, og den skal ajourføres hver uge i klassenotesbogen – efter aftale med idrætslæreren.
• Når der trænes i idrætstimerne, skal træningen foregå på SG. Træningen ved siden af planlægger I selv.
• Anbefalingen er, at I begynder at skrive på rapporten under forløbet, så bliver arbejdet ved forløbets afslutning ikke så stort.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Drejebog ultimate 01-10-2020
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 28 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Ultimate

Materiale:
EUC 2015 | Denmark vs Switzerland - Open Masters (Final) With Audio (3 sider)
Regelsæt til ultimate (4 sider)


Faglige mål:
gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet og i forbindelse hermed kunne redegøre for og anvende centrale
begreber inden for træning, idrættens discipliner og teoriområder
̶ beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for færdighedsområdet: boldspil
indgå i og opnå forståelse for egne og andres roller i forskellige, idrætsspecifikke samarbejdsrelationer
demonstrere viden og kundskaber i relation til fagets identitet og metoder


Kernestof:
aktiviteter, der træner den fysiske kapacitet
̶aktiviteter, der træner kropsbeherskelse og boldbeherskelse
aktiviteter, der fokuserer på samarbejde og etik

Formål:
Eleverne skal have færdigheder (tekniske såvel som taktiske) således at de kan spille spillet på en hensigtsmæssig måde. Da forløbet køres sideløbende med træningsprojektet, vil der i forløbet være en del fokus på det konditionskrævende element ved ultimate samt en teoretisk snak omkring træningsprincipper for disciplinen.

Forløbsmål:
Eleverne skal:
- Beherske forhånds- og baghåndskast
- Beherske de to gribeteknikker: ”pandekagen” og ”krokodillen”
- Kende reglerne for spillet
- Have kendskab til principperne for opdækning samt forsvars- og angrebstaktik
- Kunne vise og forklare begreberne pivotering, stacking og cut
- Udvise spilforståelse herunder spilopbygning og kommunikation
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Drejebog ultimate 01-10-2020
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Badminton

Faglige mål:
gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet og i forbindelse hermed kunne redegøre for og anvende centrale
begreber inden for træning, idrættens discipliner og teoriområder
̶ beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for færdighedsområdet:klassiske og nye idrætter
̶opnå kropsbevidsthed

Kernestof:
aktiviteter, der træner den fysiske kapacitet
̶aktiviteter, der træner kropsbeherskelse og boldbeherskelse
centralt arbejdsfysiologisk og funktionelt anatomisk stofFokuspunkter/forløbsmål:
Forløbet fokuserer på udvalgte dele  af badmintonspillet. Eleverne skal arbejde med bevægelsesmønster, benarbejde, diverse grundslag herunder serv samt taktisk forståelse og regler. I praksis inddrages læren om anatomi og eksempler på bevægelsesanalyser.
· Eleverne skal kunne beherske kort baghåndsserv
· Eleverne skal kunne demonstrere bevægelsesmønsteret i badminton
· Eleverne skal have kendskab til reglerne og pointtælling i badminton
· Eleverne skal på et rimeligt niveau kunne udføre clear, drop og lob
· Eleverne skal have kendskab til smashslaget
· Eleverne skal kunne demonstrere små slagsekvenser, ex. Clear, drop, lob
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Træningsrapport 28-10-2020
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Opvarmning (repetition) + boldspil

Modulerne er anvendt til repetition af de grundlæggende principper for opvarmning. Eleverne har herefter i grupper fået tid til at forberede et opvarmningsprogram, som de har gennemført for resten af holdet i de efterfølgende moduler.
Sideløbende har vi spillet forskellige boldspil (indendørs fodbold, basketball, volleyball og pickleball) med fokus på taktiske elementer (spilopbygning, samarbejde, placeringsevne).

Faglige mål:
udarbejde, gennemføre og evaluere opvarmnings- og træningsprogrammer og i den forbindelse kunne anvende relevant
fysiologisk teori samt kunne redegøre for den fysiske aktivitets og livsstilens betydning for sundheden

Kernestof:
aktiviteter, der træner den fysiske kapacitet
grundlæggende principper for træning
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Redskabsaktiviteter

Eleverne har i forløbet ”redskabsaktiviteter” primært arbejdet med forskellige redskabsaktiviteter og -spring, herunder hovedstand, håndstand, kraftspring, overslag, salto rulle og forlæns salto.
Derudover har eleverne arbejdet med en række akrobatiske øvelser hvor fokus har været på samarbejde, styrke, balance og tillid.

Forløbsmål:
- Eleverne skal kende til og kunne udføre forskellige akrobatikøvelser med fokus på samarbejde, styrke og balance
- Eleverne skal beherske forlæns saltorulle samt på et rimeligt niveau kunne udføre en forlæns salto (gerne over saltoplint)
- Eleverne skal kunne udføre en hovedstand og håndstand med fokus på balance og kropsspænding
- Eleverne kende til teknikken bag et kraftspring og på et rimeligt niveau lave forøvelser til selve kraftspringet
- Eleverne skal beherske et lavt overslag over skumplint

Faglige mål:
- Beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for færdighedsområdet: klassiske og nye idrætter
- Opnå kropsbevidsthed
- Indgå i og opnå forståelse for egne og andres roller i forskellige, idrætsspecifikke samarbejdsrelationer

Kernestof:
- Aktiviteter, der træner den fysiske kapacitet
- Aktiviteter, der træner kropsbeherskelse og boldbeherskelse
- Aktiviteter, der fokuserer på samarbejde og etik
- Aktiviteter, der giver mulighed for fordybelse under inddragelse af fagets teoriområder
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Aerobic (virtuelt)

Forløbet er gennemført virtuelt. Eleverne har hjemme arbejdet med at lære diverse grundtrin, sammensætte disse til små blokke og undervise hinanden i disse. Desuden har eleverne gennemført diverse aerobicprogrammer både individuelt og som fællestræning.

Faglige mål:
gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet og i forbindelse hermed kunne redegøre for og anvende centrale
begreber inden for træning, idrættens discipliner og teoriområder
̶ beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for færdighedsområdet: musik og bevægelse
̶opnå kropsbevidsthed
kunne indsamle data om, analysere og vurdere egen fysisk aktivitet med henblik på forbedring af praksis

Kernestof:
aktiviteter, der træner den fysiske kapacitet
̶aktiviteter, der træner kropsbeherskelse
aktiviteter, der giver mulighed for fordybelse under inddragelse af fagets teoriområder


Forløbsmål:
Teknisk:
- Udføre basale grundtrin og variationer i aerobic
- Udføre aerobic og stepaerobic koreografier
- Udføre bevægelserne i takt til musikken
- Lave og udføre blokke fra simple grundtrin til mere udfordrende koreografier

Fokus vil være på at træne elevens
- Koordination
- rytmiske forståelse
- kropslige udtryk
- kondition og udholdenhed.
Forløbet vil indeholde workshops, hvor kreativiteten får lov at blomstre, så formålet er også, at eleverne bliver i stand til selv at sammensætte små koreografier i både aerobic.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Hjemmefitness (virtuelt)

Forløbet er gennemført virtuelt. Eleverne har hjemme arbejdet med forskellige træningsformer - aerobt såvel som anaerobt. Af aktiviteter kan nævnes løb (interval og kontinuerligt, cirkeltræning, selfieløb, "legende aktiviteter" ex. slå med terning om mulige aktiviteter. Holdet har ligeledes på hold lavet en duatlhon med løb og cykling.
Elverne har også udarbejdet et træningsprogram med selvvalgt fokus og afprøvet det på en anden gruppe.

Faglige mål:
Gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet og i forbindelse hermed kunne rede- gøre for og anvende centrale begreber inden for træning, idrættens discipliner og teoriomåder
Opnå kropsbevidsthed
Udarbejde, gennemføre og evaluere opvarmnings- og træningsprogrammer og i den forbindelse kunne anvende relevant fysiologisk teori samt kunne redegøre for den fysiske aktivitets og livsstilens betydning for sundheden
Kunne indsamle data om, analysere og vurdere egen fysisk aktivitet med henblik på forbedring af praksis


Kernestof:
Aktiviteter, der træner den fysiske kapacitet
Aktiviteter, der træner kropsbeherskelse
De for undervisningen relevante digitale redskaber
De for undervisningen relevante videnskabelige metoder.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Fodbold og tennis

Forløbet er gennemført i perioden hvor eleverne var tilbage med hhv. 50% og 100%.
Den første del af forløbet har holdet arbejdet med fodbold. I grupper har eleverne haft forskellige tekniske fokuspunkter (kun fokus på teknik, da afstandskrav har gjort at der ikke kunne spilles "normal" kamp).
Teknikområderne har været:
- Afleveringer
- Tæmninger
- Driblinger
- Spilopbygning
- Afslutninger

Den anden del af forløbet har eleverne spillet tennis. Her har fokus været på diverse grundslag: Forhånd, baghånd, serv og backspin.

Faglige mål:
beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for de tre færdighedsområder: boldspil, klassiske og nye idrætter
demonstrere viden og kundskaber i relation til fagets identitet og metoder.

Kernestof:
aktiviteter, der træner den fysiske kapacitet
aktiviteter, der træner boldbeherskelse
grundlæggende principper for træning
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer