Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Idræt B
Lærer(e) Maria Lund Johansen
Hold 2019 IdBh (2h IdBh)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Sundhed
Titel B Mountainbike
Titel C Aerobt arbejde
Titel D Volley
Titel E Træningsprojekt
Titel F Team og hold
Titel G Muskler og styrketræning
Titel H Anatomi og bevægelseslære
Titel I Anaerobt arbejde
Titel J Hiphop -dans og koreografi
Titel K Motivation og målsætning
Titel L Parkour
Titel M Danskernes motions- og idrætsvaner
Titel N Ultimate -boldbasis
Titel O Opvarmning til musik

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Sundhed

Fagligt indhold:
Det metaboliske syndrom
KRAM-faktorer
Livsstilssygdomme specifikt: hjertekarsygdomme, type-2 diabetes,  knogleskørhed og kræft
Sundhedsanbefalinger herunder WHO samt de danske sundhedsmyndigheders anbefalinger om fysisk aktivitet

Litteratur:
Sundhed i et biologisk perspektiv, s. 23-34, fra B -for bedre idræt af Troels Wolf og Jørn Hansen, Gyldendal 2010 -11 sider
MIddellevetiden og KRAM, s. 21-22, fra B -for bedre idræt af Troels Wolf og Jørn Hansen, Gyldendal 2020 -2 sider
https://www.knoglestaerk.dk/fakta-om-knogleskoerhed/ (fakta om knogleskørhed) -2 sider
Kostrådene Fødevarestyrelsen 2013 (powerpoint) -10 sider

Video
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hormoner-og-stofskifte/illustrationer/animationer/diabetes/ (fordøjelse, insulin, type 1+2 diabetes) 1:30 min -0,5 side
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=KYQsD2lCBQU (Diabetes 1 og 2 forskelle og ligheder) 3:47 min. -1 side
https://www.youtube.com/watch?v=Xvt0pChKjfc (Knoglestærk -Knogleskørhed og knogletræning) 3:45 min. -1 side
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Mountainbike

Færdighedsområde: Nye og klassiske idrætter

Faglige mål 
Eleverne skal: 
· gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet og i forbindelse hermed kunne redegøre for og anvende centrale begreber inden for træning, idrættens discipliner og teoriområder 
· beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter/ MTB


Fagligt indhold
Introduktion til startteknik på MTB
Gearing, bremsning og svingteknik
Kørsel i forskelligt terræn og på forskelligt underlag
Teknikkørsel på singletrack, parkørsel  

Fokuspunkter
Start teknik: Neutral- og klarposition, cykelindstilling, pumpning af dæk, gear og de 3 klinger
Bremseteknik: for- og bagbremse, vægtbalance, acceleration og brems
Gearing under kørsel og i forskelligt terræn, trædeteknik og fokusering på terrænet 
Svingteknik, slalomkørsel
Op- og nedkørsel
Kørsel over forhindringer, trapper og kørsel med forskelligt underlag
Forhjulsløft
Drop med og uden luft

Litteratur:
4 klassiske forhindringer på mountainbike -1 side
10 tips til bedre teknik på mountainbike -1 side
Drop -basis: https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=En7-pcPuKNw&feature=emb_logo -1 side
Drop med luft: https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=PbR6GGAgLhI&feature=emb_logo - 1 side
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Aerobt arbejde

Fokuspunkter:
Aerobe processer
Maksimal iltoptagelse
Træning af maksimal iltoptagelse
Udholdenhed
Anaerob tærskel

Litteratur:
"Aerobt arbejde" B-for bedre idræt af Troels Wolf og Jørn Hansen Gyldendal 2010, s. 67-90 -23 sider
"Sammenhæng mellem kondital og helbred" artikel fra B-for bedre idræt af Troels Wolf -1 side

Videoer:
Sports-lab; TV2 sport, 18-6-2017, 28 min. (Anna-Emilie Møller første 14 min.) - 3 sider
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/lunger/illustrationer/animationer/hvordan-fungerer-lungerne/ (Hvordan fungerer lungerne) 0:52 min. -0,25 side
https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/hjerte-og-blodkar/illustrationer/animationer/hvordan-arbejder-hjertet/ (hvordan arbejder hjertet) 2:15 min. -0,5 side


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Volley

Færdighedsområde
Boldspil

Faglige mål
Eleverne skal:
Eleverne skal:
• beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter/ volley
• opnå kropsbevidsthed
• indgå i og opnå forståelse for egne og andres roller i forskellige, idrætsspecifikke samarbejdsrelationer

Fagligt indhold
Fingerslag, baggerslag, underhåndsserv, overhåndsserv??
Taktisk angrebs- og modtagningsformation samt grundlæggende spilformation
Teen volley 1
Volley regler

Fokuspunkter
• Fingerslag med en rimelig korrekt teknik og en højde og præcision, der gør det muligt efterfølgende at spille videre på bolden på en fornuftig måde.
• Baggerslag med en god stabil spilleplade, som gør det muligt efterfølgende at spille videre på slaget på en fornuftig måde.
• Angreb hvor der sættes af på to ben, og bolden slås over nettet med en hånd.
• Underhåndsserv der bevidst kan placeres fornuftigt på modstanderes bane.
• Kendskab til og forståelse for de basale regler og rotationssystemet.
• Generel evne til at placere sig selv og boldene fornuftigt på banen.
• Være en god holdspiller, der kommunikerer med holdkammeraterne på en konstruktiv måde taktisk.

Litteratur:
Teenvolley regler: Teen volley 1
https://www.youtube.com/watch?v=h_xqw1lbYF4 -baggerslag
https://www.youtube.com/watch?v=OL1Iq2Dai6A -fingerslag
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Træningsprojekt

Færdighedsområde
Nye og klassiske idrætter
Disciplin: den fysiske test til politiets optagelsesprøve

Faglige mål
Eleverne skal
• Gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet og i den forbindelse få kendskab til centrale begreber inden for træning og idrættens discipliner
• Udarbejde, gennemføre og evaluere et opvarmningsprogram samt gennemføre og kunne redegøre for relevant fysiologisk teori samt kunne redegøre for den fysiske aktivitets og livsstilens betydning for sundheden
• Kunne indsamle data om, analysere og vurdere egen fysisk aktivitet med henblik på forbedring af praksis
• Opnå viden og kundskaber om centralt arbejdsfysiologisk og funktionelt anatomisk stof, træningslære

Fagligt indhold
Opvarmning til politiets fysiske optagelsesprøve
Hurtighedstest
Længdespring
Kropshævninger
Bænkpres
2400m løb

Fokuspunkter
Kunne gennemføre opvarmningsprogrammet uden pauser
Kendskab til de forskellige test og kunne udføre dem på en korrekt måde
Kunne vurdere egen præstation og opstille et selvtræningsforløb, der kan forbedre selvvalgte fokuspunkter
Kunne inddrage relevant fysiologisk teori om aerob træning og muskelstyrke i udformningen af træningsprogrammet samt inddrages i evaluering af selvtræningsforløbet.

Litteratur
Krav til politiets fysiske prøve for mænd og kvinder -9 sider x 2
https://politi.dk/politiskolen/ansoegning-og-optagelsesforloeb/fysisk-optagelsesproeve-for-maend
https://politi.dk/politiskolen/ansoegning-og-optagelsesforloeb/fysisk-optagelsesproeve-for-kvinder
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Team og hold

Fokuspunkter:
Team definitioner
Synergieffekt og Ringelmanneffekt
Et teams udvikling: forming, storming, norming, performing og afslutning
Opgavekohæsion og social kohæsion
Formelle og uformelle roller samt hierarki
Interaktion i grupper: populære, ignorerede, socialt afviste samt kontroversielle individer og social kompetence

Litteratur:
"Team og hold" fra B -for bedre idræt af Troels Wolf og Jørn Hansen, Gyldendal 2010, s. 156-166 - 11 sider
"Interaktion i grupper" artikel af Troels Wolf, Gyldendal 2010 -1 side
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Muskler og styrketræning

Fagligt indhold:
Musklens opbygning
Kraft-hastighedskurven
Længdespændingskurven
Neurale faktorer
Fibersammensætning
Styrketræning i praksis -maksimal styrke, eksplosiv styrke, spændstighed (plyometrisk træning) og muskeludholdenhed

Litteratur:
"Muskler og styrke"  fra B -for bedre idræt af Troels Wolf og Jørn Hansen, Gyldendal 2010, s. 106-124 - 19 sider

Videoer:
https://www.youtube.com/watch?v=lwDt0hE57-4 (Innowell e-learning: Introduktion til muskelsystemet" 0:26-9:19 min i alt 8:53 min. -2 sider
https://www.youtube.com/watch?v=zQocsLRm7_A&feature=endscreen&NR=1 (Details of Actin-Myosin crosslinking) 0:36 min. -0,2
"Muskler, muskler, muskler" Sundhedsmagasinet DR, 2018 25 min. -5 sider

Grafik:
https://ernaeringsfokus.dk/~/media/ernaeringsfokus/aktuelt/materialer/2018/protein-infografik/hvor-meget-protein-har-vi-brug-for--kvinde--klar.png?la=da -1 side
https://ernaeringsfokus.dk/~/media/ernaeringsfokus/aktuelt/materialer/2018/protein-infografik/hvor-meget-protein-har-vi-brug-for--mand--klar.png?la=da -1side
https://ernaeringsfokus.dk/~/media/ernaeringsfokus/aktuelt/materialer/2018/protein-infografik/protein-indhold-i-mad-klar.png?la=da -1 side
https://ernaeringsfokus.dk/~/media/ernaeringsfokus/aktuelt/materialer/2018/protein-infografik/kan-an-faa-protein-nok-fra-en-platebaseret-kost-klar.png?la=da -1 side
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Anatomi og bevægelseslære

Fagligt indhold:
Knogletyper
Hvirvelsøjlen
Led
Muskelbevægelse
Centralbevægelse og forspænding
Benets anatomi og afsætsbevægelsen
Rygsøjlens bevægelser
Bevægelsesanalyse

Litteratur:
"Anatomi og bevægelseslære" B- for bedre idræt af Troels Wolf og Jørn Hansen, Gyldendal 2020 s. 35-45 -10 sider + s. 54-64 10 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Anaerobt arbejde

Fokuspunkter:
Anaerobe processer herunder kreatin spaltning og glykolyse
Anaerob effekt og anaerob kapacitet
Fysiologiske virkninger af anaerob træning

Litteratur:
"Anaerobt arbejde" fra B -for bedre idræt af Troels Wolf og Jørn Hansen, Gyldendal 2010, s. 92-104 - 13 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Hiphop -dans og koreografi

Færdighedsområde
Musik og bevægelse

Faglige mål
Eleverne skal:
• Gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet og i den forbindelse få kendskab til centrale begreber inden for træning og idrættens discipliner
• Opnå kropsbevidsthed
• indgå i og opnå forståelse for egne og andres roller i forskellige, idrætsspecifikke samarbejdsrelationer
• beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter / fri dans
• Kunne analysere og reflektere over idrættens kulturelle værdier i Danmark og i andre lande

Fagligt indhold
Forståelse af sammenhæng mlm dansens og musikkens opbygning
Kunne anvende Labans bevægelseskvaliteter med fokus på tyngde (kraftig/let), tid (hurtig/langsom), rum (personlige/generelle rum, herunder planer, niveauer og figurer) samt flow (bunden/fri)

Fokuspunkter
- Opvarmningsdans
- Fælles koreografi
- Egen koreografi i par ud fra app'en Badjango
- Improvisation ud fra Laban: rum, tid, tyngde og flow

Litteratur
"Labans bevægelseskvaliteter" af John Friis, fra Fokus idræt nr. 2 2001 -4 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Motivation og målsætning

Fagligt indhold:
Indre og ydre motivation + selvbestemmelsesteori
Målorientering
Træningsklima
Spændingsregulering + den omvendte spændingskurve
Flow

Litteratur:
"Motivation og målsætning" B- for bedre idræt, af Troels Wolf og Jørn Hansen, Gyldendal 2010, s.138-146 + 149-154 -i alt 15 sider
"Selvbestemmelsesteori og motivation""Motivation" af Dorte Ågård, Frydenlund 2014, s. 20-25 + 32-35 - 9,5 sider
"Flow" video, Århus universitet, http://edu.au.dk/aktuelt/aktuelle-temaer/flowogpositivpsykologi/omflow/ 11 min. - 3 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Parkour

Færdighedsområde
Nye og klassiske idrætter
Disciplin: parkour

Faglige mål
Eleverne skal:
• Gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet og i den forbindelse få kendskab til centrale begreber inden for træning og idrættens discipliner
• Opnå kropsbevidsthed
• indgå i og opnå forståelse for egne og andres roller i forskellige, idrætsspecifikke samarbejdsrelationer
• beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter / parkour
• kunne anvende faglig viden, kundskaber og færdigheder til løsning af idrætslige problemstillinger
• Kunne analysere og reflektere over idrættens kulturelle værdier i Danmark

Fagligt indhold
Kendskab til og beherske centrale og grundlæggende bevægelser: løb, balance, klatre, hoppe, og vaults.
Gennemføre løb, hvor bevægelseselementer (afsæt, svæv, landinger, kraft, tempo) indgår i en kreativ serie med flow og dynamik.
Arbejde med sammensætning af forskellige bevægelser i det omkringliggende miljø
Reflektere over egen praksis og hvorledes teknikken kan forbedres


Fokuspunkter
- Vaults :  One step/dash vault, lazy vault
- Cat leap
- Cat balance
- Precision jumps, running precision, strides
- Vise sikkerhed i landing
- Kunne lave simple kombinationer af ovenstående bevægelser og begyndende flow i kombinationen af øvelserne


Litteratur
Udendørs træning i parkour: https://www.youtube.com/watch?v=LmQ2X6hlyE0 5:11 min. - 3 sider
10 parkour moves everyone can learn: 16:39 min. - 4 sider https://www.youtube.com/watch?v=6zfRFfwNWtk&t=616s
10 parkour vaults for beginners: 13:05 - 4 sider  https://www.youtube.com/watch?v=hbas1G_9JrI
Cat Leap inspiration: 0:48 min. - 1 side  https://vimeo.com/194362094
Parkour ved SG-Huset: strides: 0:48 min -1 side
https://www.youtube.com/watch?v=K36yl1UMT-U&list=PLc7Rp5zDjCL1MsmdT6y4p76SdbWAj51mG&index=6
Parkour ved SG-Huset: precision: 1:15 min. - 1 side
https://www.youtube.com/watch?v=8XWN0vtAsrc&list=PLc7Rp5zDjCL1MsmdT6y4p76SdbWAj51mG&index=3
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Danskernes motions- og idrætsvaner

Fokuspunkter:
Danskernes idrætsvaner fra 1964 til i dag, herunder forskel på mænd og kvinders motions- og idrætsvaner
Udvikling i idrætsdiscipliner og skift fra idræt/sport til en bredere motionsopfattelse
Organisationsformer, herunder privat, foreningsidræt og selvorganiseret idræt
Sociale forskelle i idrætsadfærd
Bevægelsesrum som katalysator for idræt og motion, herunder street idræt

Litteratur:
"Befolkningens idrætsadfærd med særligt blik på de 16-19 årige" fra B -for bedre idræt af Troels Wolf og Jørn Hansen, Gyldendal 2020, s.184-200 - 16 sider
DAC Let's play full movie 10:32 min - 4 sider. https://vimeo.com/171819187
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N Ultimate -boldbasis

Forløb løftet fra 1. hf

Færdighedsområde: Boldspil
Disciplin: Ultimate

Formål:
• Gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet og i den forbindelse få kendskab til centrale begreber inden for træning og idrættens discipliner
• Beherske centrale færdigheder i udvalgte idrætsdiscipliner og aktiviteter inden for færdighedsområder: boldspil
• Demonstrere viden og kundskaber i relation til fagets identitet og metoder
• Indgå i forskellige typer samarbejdsrelationer og opnå forståelse for etiske forhold


Teoretiske fokuspunkter: spilhjulets tekniske, taktiske og fysiske aspekter, forsvars- og angrebsspil samt forståelse for fairplaybegrebet

Tekniske fokuspunkter: præcision i baghånds- og forhåndskast, sikker modtagelse, korte og lange afleveringer
Taktiske fokuspunkter: løb uden bold, forsvars- og angrebsspil, verbal og nonverbal kommunikation

Litteratur:
Red. Jan Kahr Sørensen m.fl.: Idræt C –teori i praksis s. 106 (figur 10.1) + 111-117 (Boldbasis) - 7 sider
Troels Wolf m.fl.: C – det er idræt s. 130-131 - 2 sider (Fairplay)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel O Opvarmning til musik

Forløb løftet fra 1. hf.

Færdighedsområde: Musik og bevægelse
Disciplin: opvarmning

Formål:
Gennem alsidig undervisning opnå god fysisk kapacitet og i den forbindelse få kendskab til centrale begreber inden for træning og idrættens discipliner
Opnå kropsbevidsthed
Udarbejde, gennemføre og evaluere et opvarmningsprogram samt gennemføre og kunne redegøre for relevant fysiologisk teori

Fokuspunkter:
- viden om grundlæggende fysiologiske aspekter under opvarmning
- kunne udforme et basis-opvarmningsprogram til musik
- gennemføre og styre et opvarmningsprogram til musik
- kunne følge musikken under øvelserne
- kunne udføre øvelserne korrekt

Litteratur:
Troels Wolf m.fl.: C – det er idræt s. 22-27 (Opvarmning + valg af musik) - 6 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer