Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Psykologi C
Lærer(e) Margrethe Runge Sørensen
Hold 2018 ps5 (3g ps5)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Forløb#1 Psykologi som videnskab
Titel B Læring, hukommelse og motivation

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Forløb#1 Psykologi som videnskab

Introduktion til psykologi som fag og metode:

Kvalitativ metode

- Kvantitativ metode

- Undersøgelseseffekten / Hawthorne-effekten

- Selvrapportering

- Pygmalion-effekten

- Repræsentativitet

- Undersøgelsesramme

- Validitet

- Reliabilitet

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Læring, hukommelse og motivation

Fokuspunkter :
Hvad er læring, og hvordan lærer mennesket ?
Hvad betyder motivation, selvdisciplin og mindset for læringen?
Hvordan fungerer vores hukommelse og hvad styrker og hæmmer læringen?
Kan vi stole på vores hukommelse?

Kernestof og indhold:
- Læring : Levander m.fl  s- 220-222 ( 3 sider) Læringens tre dimensioner/læringstrekanten af Knud Illeris fig. 12, Steen Beck og Birgitte Gottlieb: "Elev/student" fig. 13.

Psykologiens veje:
- Læringsformer:
   Behavioristisk læring ( klassisk betingning, operant betingning, imitation og modelindlæring, Watson, Pavlov, Skinner
   og Bandura ).
  Kognitiv læring (assimilation og akkomodation, Jean Piaget)  ( 3,4 s)
  Socio-kulturel læring/ samspilsprocesser,  læring i  social- kulturelle fællesskaber, (ZNU, Vygotsky)  (4,1 s)
  Vygotsky - Zonen for nærmeste udvikling .  https://www.youtube.com/watch?v=16Bb8e4lc38  (4 min, 1 s)
Vygotsky: Zonen for den nærmeste udvikling . https://psykveje.systime.dk/?id=p5288

Skumfidustesten af Walter Mitchel  > https://www.youtube.com/watch?v=amsqeYOk--w . (5 min / 1 s)
Selvkontrol, selvdisciplin, belønning

Psykologiens Veje:
Mindset  og motivation, motivationsprocesser  af D. Berlyne( indre og ydre) 2,8 s
Motivation, self-efficazy ( A. Bandura), Flow-teori, Selvbestemmelsesteori af Deci og Ryan https://psykveje.systime.dk/?id=p5729 ,3s

Ravn og Wolf: Psykologi. Fra celle til selfie:  s. 250 - 256 læring (6s)

Hukommelse, hukommelseslagre, Schiffrins og Atkinsons flerlagermodel (ibog), opmærksomhed, perception, top-down og bottom up processer, kognitive skemaer, kan vi stole på det vi husker husker? falske erindringer, stereotyper, social og objekt- perception, førstehåndsindtryk,  halo-effekten, Rosenthal effekten, multitaskning, metalæring, dyb læring, modstand mod læring, repetition og cues.

Artikler:
"Selvdisciplin er vigtigere for de unges uddannelse end intelligensen" Forskningsnyt fra Psykologi 1996 (2,5,s)

"Ronaldo i eksklusivt interview med BT: Mit liv handler kun om at blive bedre"
JOSÉ FELIX DIAS OG MICHAEL QURESHI MIQ@SPORTEN.DK
14. OKT. 2014 ( 1,5 s)


Videoer og udsendelser:
Ted Talks:
https://www.ted.com/talks/angela_lee_duckworth_grit_the_power_of_passion_and_perseverance?language=en#t-316250 . ( 6 min,  1 s))

Ted talk : 10min https://www.ted.com/talks/carol_dweck_the_power_of_believing_that_you_can_improve/discussion

MINDSET by Carol Dweck | Animated Core Message  (7 min)
https://www.youtube.com/watch?v=2nF90sAW-Yg

Uddrag af udsendelsen : 9.z mod Kina ( 1 ) vedr. Kulturforskelle, 1side

Kan du stole på din hukommelse? 40 min/  8 sider , DR2 2013

Clive Wearing - The man with no short-term memory
https://www.youtube.com/watch?v=Vwigmktix2Y (3 min/ 0.8s )

Øvelser og test: (2-3 s)

Common Ground - Kognitionsøvelse

Mindset test mindset test :  http://mindsetonline.com/

Awarenesstest : Test Your Awareness: Do The Test
https://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4 ( 1 min/ 0,2s)

Stroop testen

Multitasknings øvelse


Omfang : 42 s
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer