Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Design C
Lærer(e) Jakob Miskov Sievers
Hold 2020 1de1 (1de1)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Rum til ro og reflektion
Titel B Mønster
Titel C SketchUp og opmålings kursus
Titel D Tiny Living
Titel E Albumcover
Titel F Loungemøbel

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Rum til ro og reflektion

Genstandsfelt: Arkitektur – Rum til ro og reflektion

I forløbet arbejder eleverne med at skabe et arkitektonisk rum, som danner rammerne for ro, reflektion og fordybelse.

Forløbet har to overordnede hovedmål.
- At introducere eleverne til almindelige arkitektoniske grundbegreber
- At skubbe til elevernes forståelse af ”hvad arkitektur er”
Forløbet bygger videre på designbegreber og værktøjer, de allerede er blevet introduceret til – inspirationskilder, moodboards, brainstorm og analog skitsering.
Værktøjskassen bliver udvidet med modellering, teknisk tegning og midtvejs i forløbet 3D modellering.

Forløbet indeholder nedslag i arkitekturhistorien med et særligt fokus på Ludwig Mies van der Rohes ”Barcelonapavillionen” og ”Farnsworth House”.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Mønster

Genstandsfelt: Grafisk design – Mønsteropgave

Igennem et kort grafisk forløb introduceres eleverne til brugen af grafiske mønstre gennem tiden. Fra antikkens mosaikker til kunst af M.C. Escher.

Eleverne bliver introduceret til Autodesk Sketchbook, et digitalt billedbehandlingsværktøj, og grafiske virkemidler som spejlinger, omdrejningspunkter, gradueringer, grids og gentagelser mm.
Elevernes opgave består i at skabe et selvstændigt værk, hvor de anvender et eller flere af ovenstående virkemidler og dokumentere deres inspirationskilder samt skitser.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C SketchUp og opmålings kursus

SketchUp og opmålingskursus
Eleverne bliver introduceret til 3D modellering i SketchUp og arbejder med et modellere et simpelt møbel.
Herefter skal eleverne måle deres bolig op og tegne en plantegning af den i SketchUp.

Opgavernes formål er at styrke elevernes ”fornemmelse” for skala og udstrækning af hverdagens arkitektur.
Desuden bliver de gennem SketchUp introduceret til et alsidigt værktøj, som styrker deres evne til at kommunikere og diskutere deres rumlige ideer og koncepter.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Tiny Living

Genstandsfelt: Arkitektur – Tiny Living

Forløbet er pga. Coronasituationen blevet udformet som enkeltmandsprojekter, almindeligvis ville det gennemføres som gruppearbejde.

Igennem forløbet skal eleverne designe og modellere en bolig på maximalt 50 kvadratmeter.
Fokus for opgaven ligger på at inddrage kontekst og brugeranalyse i udformningen af et hovedgreb/koncept, som afspejler sig i boligens design.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Albumcover

Genstandsfelt: Grafisk design – Albumcover

I forløbet arbejder eleverne med at skabe et grafisk design til et eksisterende musikalbum.
Eleverne skal forsøge at designe ud fra musikkens stemning. De skal altså forsøge at kommunikere abstrakte begreber gennem grafisk design.

Forløbet har to overordnede hovedmål.
- At introducere eleverne til almindelige grafiske designgrundbegreber som komposition, stil, æstetik, geometri, grids og typografi mm.
- At styrke eleverne evne til at tænke abstrakt ift. et givent designoplæg

Forløbet indeholder en introduktion til typografi og digital billedbehandling.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Loungemøbel

Genstandsfelt: Industrielt design – Loungemøbel

Gennem forløbet arbejder eleverne i grupper af to og to med at udforme et klassisk loungemøbel.
Eleverne introduceres til Danish Modern og et udvalg af periodens kendte design/designere.
Eleverne skal herefter undersøge et klassisk loungemøbel nærmere og med dette som udgangspunkt designe deres eget møbel.
Møblet skal dokumenteres i model og tegning. Enten i 3D eller i en fysisk skalamodel.

De overordnede faglige mål er at:
- Introducere eleverne til industrielle designbegreber som ergonomi, materialeegenskaber, statik og æstetik mm.
- Introducere eleverne til at indtænke et givent design i et ”forhold til kroppen”
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer