Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Billedkunst C
Lærer(e) Jakob Miskov Sievers
Hold 2020 1bk1 (1bk1)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Det skulpturelle rum
Titel B Kroppen i kunsten
Titel C Et stilleben
Titel D Eksperimenter med traditionelle og utraditionelle
Titel E Historier fra en hverdag med corona
Titel F Eksamensprojekt - Land art

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Det skulpturelle rum

Det skulpturelle rum

Igennem forløbet arbejder eleverne med at undersøge spændfeltet mellem arkitektur og kunst.
Indledningsvis bliver eleverne introduceret til klassiske rumlige virkemidler fra arkitekturens verden, som f.eks. afgrænsninger, overlap, transparens, skalaskifte, gentagelser og takt mm.
Herefter gennemgås eksempler af rummelig udstrækning og arkitektur brugt i malerkunsten med et fokus på værker af Zdzislaw Beksinski.

Elevernes opgave er delt i to. Først skal de bygge en rummelig skulptur i pap og karton, herefter skal modellen affotograferes og billedmaterialet redigeres så det bliver til ”et vindue” med et kig ind i en metafysisk virkelighed, hvori den rummelige skulptur eksistere.

Supplerende faglige mål
- At udfordre elevernes forforståelse af et ”rum” som en kasse med fire vægge.
- Styrke elevernes evne til at tænke abstrakt og sammensmelte den fysiske og metafysiske verden
- Styrke elevernes evne til at arbejde flydende mellem forskellige medier
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Kroppen i kunsten

Kroppen i kunsten

Forløbet indledes med en gennemgang af menneskekroppens forskellige skulpturelle afbildninger og udtryk gennem kunsthistorien – fra antikken til kontemporære værker.
Eleverne introduceres til skulpturbegreber som statisk, dynamisk, organisk og geometrisk samt opdelingen mellem arkaisk, klassisk og hellenistiske skulpturer.

I den praktiske opgave skal eleverne udforme en skulptur af kroppen i et selvvalgt udtryk.
Grundet coronasituationen er der frie rammer ift. valg af materiale.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Et stilleben

Et stilleben

Forløbet indleder med at se på stilleben-maleriet som en klassisk kunstdisciplin gennem kunsthistorien.
Fra de klassiske tyske og hollandske malere i 1600-tallet til nyere samtidskunst.
Eleverne introduceres til filosofiske begreber som ”vanitas” og ”memento mori” og deres betydning for klassiske stilleben.
Supplerende faglige mål
- At styrke elevernes kompositoriske evner
- At styrke elevernes forståelse af lys og skygges evne til at understøtte et værks ”fortælling”
- At styrke elevernes forståelse for symbolik i kunsten
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Eksperimenter med traditionelle og utraditionelle

Eksperimenter med traditionelle og utraditionelle medier

I dette forløb arbejder eleverne med at undersøge forskellige medier til udførelse af kunst.
Gennem Youtube-videoer introduceres eleverne til forskellige kunstneres praktiske arbejde i traditionelle medier som oliemaling, akryl, akvarel og blyant mv.

Elevernes opgave bestå dels i at undersøge et traditionelt medie nærmere samt at eksperimentere med et eller flere ”utraditionelle medier” som f.eks. rødbedesaft, mudder eller kaffegrums – kun fantasien sætter grænser.
Grundet Corona er det ikke muligt for dem alle at undersøge de samme medier.
Det står eleverne frit for, om de vil forsøge at skabe egentlige kunstværker gennem deres eksperimenter, eller blot lave en serie af linjer og gradueringer.
Opgavens egentlige pointe er at undersøge mediets begrænsninger kontra forstærkende evner ift. et givent kunstværks udtryk/fortælling.

Supplerende faglige mål
- At styrke elevernes kunstneriske nysgerrighed
- At styrke elevernes reflekterende evner ift. valg af medie og udtryk
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Historier fra en hverdag med corona

Billedcollage - Historier fra en hverdag med corona.

I dette korte forløb dokumenterer eleverne de første dage efter skolens nedlukning i fotografi.
Billedsamlingen suppleres med private fotografier fra nedlukningsperioden og samles i en powerpoint.
Elevernes opgave består i at udvælge, beskære og redigere deres billedmateriale, så deres værk følger et bevidst narrativ – en rød tråd de er herre over.

Supplerende faglige mål
- At eleverne oplever kunstens reflekterende og selvterapeutiske egenskaber
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Eksamensprojekt - Land art

Eksamensprojekt - Land art

Forløbet for årets eksamensprojekt tager udgangspunkt i kunstformen ”Land art”.
En kunstform, der tillader eleverne at arbejde med værket hjemmefra, fri af Coronaens benspænd.
Eleverne skal arbejde med følgende grundbegreber fra Land art: ”site kontra non-site”, ”stedets ånd”, ”sporsætning” og ”forgængelighed”.
Der er et særligt fokus på, at processen dokumenteres i et portfolio til anvendelse ved en eventuel eksamen.
Elevernes værker samles i en fælles udstilling med de to andre billedkunsthold.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer