Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Mediefag C
Lærer(e) Amalia Nønne Grankvist Schou
Hold 2020 1me1 (1me1)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Detektiven på tværs
Titel B Eksamensprojekt

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Detektiven på tværs

Genre:
Film noir

Værk:
Double indemnity

Fokus:
Genreanalyse
Særlige kendetegn ved film noir

Genre:
Nordic noir

Værk:
Forbrydelsen, sæson 1, afsnit 1

Fokus:
Filmiske virkemidler

Genre:
Fakta/dokumentar

Værk:
Operation X

Fokus:
Journalisten som aktør
Fakta/fiktionskoder

Genre:
Den 3. guldalder

Værk:
True Detective, sæson 1, afsnit 1

Fokus:
The HBO-playbook
Filmiske virkemidler

Kort arbejde med titelsekvenser.
Fokus på den traditionelle overfor den moderne titelsekvens
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 31 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Eksamensprojekt

Eksamensprojektet:
Pga. corona-hjemsendelse har eleverne været udfordret i forhold til at skulle til en gruppeeksamen. Derfor har elverne selv kunne vælge, om de ville lave deres egen produktion eller vælge at være sammen i en gruppe.

De har arbejdet med:
- storyboard
- skudliste
- produktionsplan
Ikke nødvendigvis alle tre redskaber, men minimum 2 elementer har skulle indgå i deres præproduktion til filmen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer