Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Svendborg Gymnasium
Fag og niveau Dramatik C
Lærer(e) Clemme Wolsing Kjær
Hold 2020 1dr1 ()
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)