Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2020/21
Institution Christianshavns Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Marie Louise Sørensen
Hold 2018 DA/x (1x DA, 1x DA-skr, 2x DA, 3x DA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A 1) Ondskab
Titel B 2) Mundtlighed
Titel C 3) Det hvide kvarter - værklæsning/skriftlighed
Titel D 4) Dansk-historieforløb
Titel E 5) Edda & Saga
Titel F 6) Den uønskede krop
Titel G 7) Poetry slam
Titel H 8) Døden har en årsag
Titel I 9) Karrierelæring
Titel J 10) Holberg og oplysningstiden
Titel K 11) Dansk tv-drama
Titel L 12) Modernisme og realisme
Titel M 13) Modernisme & realisme opsamling
Titel N 14) Romantikken og romantisme
Titel O 15) Dokumentar - tre mindre genrer
Titel P 16) FF6 - Spilteori
Titel Q 17) Romaner - selvvalgt værk
Titel R 18) Ord er magt - retorik
Titel S 19) Det moderne gennembrud
Titel T 20) Eksistentialisme
Titel U 21) Repetition/eksamenstræning

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A 1) Ondskab

Forløbet omhandler temaet "ondskab", som bearbejdes gennem forskellige typer tekster. Teksterne er forskellige mht. genre, medie, fortæller og fakta og fiktion.
Det blandede materiale skal bidrage til et nuanceret billede af, hvad ondskab er, og hvordan det kan komme til udtryk.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 17,00 moduler
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C 3) Det hvide kvarter - værklæsning/skriftlighed

Forløbet fokuserer på værklæsning og novellen som genre (novellens karakteristika og oprindelse). Hertil er genren magisk realisme introduceret i relation til eventyr og fantastiske fortællinger.

Klassen har læst hele novellesamlingen "Det hvide kvarter" af Charlotte Weitze og har i grupper arbejdet mere i dybden med en selvvalgt novelle fra samlingen.
Endvidere har klassen skrevet egne noveller inden for magisk realisme.

Værklæsning (fælles): Charlotte Weitze, Det hvide kvarter (novellesamling)
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D 4) Dansk-historieforløb

Fokus:
-

DHO:
- At skrive en større skriftlig opgave
- At arbejde metodisk og behandle kilder korrekt i dansk og historie
- At arbejde tværfagligt
- At opfylde formalia til større skriftlige opgaver

Produkt:
Skriftlig aflevering og mundtlig prøve
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E 5) Edda & Saga

Forløbet omhandler den ældste nordiske litteratur: Edda og saga

Fokusområder:
- genredefinition og typiske genretræk (både sprogligt og indholdsmæssigt)
- mytedefinition

Værklæsning (fælles): Ravnkel Frøjsgodes saga (saga)
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F 6) Den uønskede krop

Forløbet omhandler to værker (fælles):

- Jacob Nossel, Naturens uorden (2015) - dokumentar
- Caspar Eric, Nike (2015) - digtsamling

Værkerne bearbejdes hver for sig og perspektiveres herefter til hinanden vha. teori om fx stigmatisering, skyld og skam.

Dokumentargenren præsenteres gennem teori om de tre klassiske genrer: Den observerende, autoritative og deltagende.

Lyrik som genre repeteres og eksemplificeres på ny ved typen langdigt.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G 7) Poetry slam

Forløbet omhandler poetry slam og gennemføres sammen med 3y DA.

- Hvad er poetry slam? Med besøg af Peter Dyreborg om genren.
- Producerer egne poetry slam-digte
- "Battler" med 3y om det bedste indslag
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I 9) Karrierelæring

Forløbet afvikles som led i ministeriets ønske om, at elever overvejer mulige uddannelser og jobs efter studentereksamen.

Opgaven er at finde en spændende uddannelse og undersøge den nærmere for optagelseskrav og indhold. Disse undersøgelser suppleres med et interview af en person, som har gennemført uddannelsen og arbejder indenfor feltet. Interviewet skal afdække, hvordan jobbet er "in real life".

Alle undersøgelser fremlægges for klassen til inspiration.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L 12) Modernisme og realisme

Forløbet fokuserer på en gennemgang af den litteraturhistoriske periode fra 1890 - 2000.
De forskellige perioder med realisme og modernisme præsenteres i elevproducerede oplæg om hver deres særkende.
Her til læses:
- Tom Kristensen, Det blomstrende slagsmål (1920)
- Inger Christensen, Alfabeterne (1981) - med perspektivering til Sommerfugledalen (1991)
- Michael Strunge, Plasticsolen og Den hæslige by (1981)
- Klaus Rifbjerg, Livet i badeværelset (1960)

(Yahya Hassan blev læst som en tribute til hans bidrag til litteraturen og lyrikken)
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N 14) Romantikken og romantisme

Forløbet har fokus på romantikken og periodens forskellige strømninger:

- Universalromantikken (Oehlenschläger)
- Nyplatonismen (Staffeldt)
- Nationalromantikken (Nationalsange)
- Biedermeier (HCA)
- Romantisme (HCA, Emil Aarestrup, Kierkegaard) - med perspektivering til filmen "Black Swan" (2010). En nyfortolkning af dobbeltgængermotivet.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 19,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel Q 17) Romaner - selvvalgt værk

Forløbet omhandler romaner - gerne af nyere dato

Der er fokus på at kende til romanen som genre, og på de undergenrer som findes.
Eleverne vælger selv en roman, som læses og præsenteres i mindre grupper (i Teams).
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel S 19) Det moderne gennembrud

Det moderne gennembrud gennemgås som litterær periode vha. relevante tekstnedslag.

- Georg Brandes, Af Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes litteratur (1872)
- Charles Darwin, Uddrag af Menneskets afstamning (1871)
- J.P. Jacobsen, Mogens (1872)
- Henrik Pontoppidan, Knokkelmanden (1887)
- Martin Andersen Nexø, Lønningsdag (1900)

Vigtige begreber: Naturalisme og realisme
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel T 20) Eksistentialisme

Fokus på eksistentialismens karakteristika vha. disse forfattere og tekster:

- Søren Kierkegaard, Enten-Eller (1843)
- Johannes V. Jensen, Kongens fald (1900)
- Franz Kafka, Foran Loven (1915)
- Martin A. Hansen, Løgneren (1950) - med perspektivering til fortællingen Fiskekatten
- Karen Blixen, Kardinalens første historie (1957)
- Film: Oslo, 31. august (2011)
- Selvvalgte sange, som passer til temaet

Karakteristika: fx tvivlen, valget, det absurde/meningsløse, det fremmede, det meningsløse, frihed, ansvar for eget liv, eksistens går forud essens.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel U 21) Repetition/eksamenstræning

Fokus på repetition af de tre skrivegenrer inden den skriftlige eksamen og herefter gennemgang af den mundtlige eksamens udformning og faglige krav, både til SRP og dansk.
Indhold


Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer