Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Christianshavns Gymnasium
Fag og niveau Engelsk A
Lærer(e) Sigrid Østergaard
Hold 2018 EN/b (1b EN, 1b EN-skr, 2b EN, 3b EN)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Forløb#1 Conscience
Titel B Forløb#2 Immigration
Titel C Forløb#3 Songs and Lyrics (part 1)
Titel D Forløb#4 Songs and lyrics (part 2)
Titel E Forløb#5 Man At War
Titel F Forløb#6 Leonard Cohen
Titel G Forløb#7 What Is English (Part 1)
Titel H Forløb#8 Women In The Victorian Age
Titel I Forløb#9 Analog uge
Titel J Forløb#10 What Is English (Part 2)
Titel K Forløb#15 Running for president
Titel L Forløb#11 Black Voices in the US
Titel M Forløb#12 An English Speaking Country - Canada?
Titel N Forløb#13 The Renaissance And Shakespeare (Part 1)
Titel O Forløb#14 The Renaissance and Shakespeare  (Part 2

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Forløb#1 Conscience

Dette forløb udforsker temaet samvittighed. Vi skal læse kortere gloserede fiktionstekster og tekstuddrag fra England, USA og Australien. Teksterne spreder sig over forskellige genrer og perioder og lægger alle op til en diskussion af temaet samvittighed. Vi skal arbejde med basale tekstanalytiske begreber (personkarakteristik, fortæller mv.); skrivekompetencer (citatbrug og afsnit); biografier/forfatterportrætter til de ældre tekster og funktionel grammatik knyttet til teksterne.

Kernestof:
Michael Richards (Australien): Just Like That (novelle)
Edgar Allan Poe (USA): The Tell-Tale Heart (novelle)
Charles Dickens (UK): A Christmas Carol (animationsfilm)
Charles Dickens (UK): A Christmas Carol (romanuddrag)

Supplerede stof:

A Refresher on Edgar Allan Poe
https://ed.ted.com/featured/kpxLn1Hp

Why you should read Charles Dickens
https://ed.ted.com/lessons/why-should-you-read-charles-dickens-iseult-gillespie


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 25,00 moduler
Dækker over: 25 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Forløb#2 Immigration

Dette forløb er flerfagligt (FF1). I samarbejde med samfundsfag skal vi sætte fokus immigration i USA og Danmark.
Engelsk undersøger hvordan immigrationen fra Latin Amerika opleves af immigranterne selv og af civilbefolkning og politikere i USA. Vi vil se på hvordan hvordan forskellige genrer kan bruges til at argumentere for og imod en sag. Vi skal arbejde med digtanalyse (især billedsprog), retorisk analyse (den retoriske pentagon) og politisk satire (humor som virkemiddel). Vi vil desuden besøge Immigrantmuseet og lære om immigration til og emigration fra Danmark gennem historien. Eleverne vil afslutningsvis gennem et læringsspil få mulighed for at diskutere og udforske holdninger til immigration.

Forløbet afsluttes med et produkt: Eleverne arbejder i par. Hvert par skal skrive og holde to taler på engelsk. Én tale der taler for en bevogtet mur mellem Danmark og Tyskland, som skal holde immigranter ude. Og én tale der taler imod muren.Talerne skal opfylde bestemte retoriske krav (engelsk) og skal forholde sig til samfundsfaglige begreber/teorier samt til de politiske partiers holdning til immigration i Danmark. Talerne skal som min. inddrage 3 samfundsfaglige begreber og belyse kvantitative data (statistik), som underbygger argumentationen i talerne. Undervejs i processen giver leverne hinanden feedback på arbejdet. Talerne filmes og afleveres.

Kernestof:

o Jimmy Santiago Baca: So Mexicans Are Taking Jobs From the Americans

o Tino Villanueva: Speak Up, Chicano, Speak Up

o DR Nyheder: Flertal i Repræsentanternes Hus for at aflyse Trumps nødret

o Donald Trump: Immigration Speech (Phoenix, Arizona 2016)

o Stephen Colbert: The Late Show
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Forløb#3 Songs and Lyrics (part 1)

I dette forløb skal vi arbejde med sangtekster, musik og musikvideoer til engelsksprogede sange, som eleverne selv har valgt. Vi vil sætte sangene ind i en geografisk, historisk og kulturel kontekst og analysere og fortolke tekster, lyd og evt. billede i samspil. Vi vil undersøge nye og velkendte tekstanalytiske begreber og virkemidler (fx sarcasm, dialect/sociolect, metaphor, paradox, ambiguity, innuendo). I forløbet indgår dels arbejdet med små elevoplæg i differentierede grupper, dels en kreativ afleveringsopgave, hvor eleverne skal skrive deres egen sangtekst.

Kernestof:
Pink Floyd: Another Brick In the Wall
Hozier: Take Me To Church
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Forløb#4 Songs and lyrics (part 2)

I dette forløb skal vi fortsat arbejde med sangtekster, musik og musikvideoer til engelsksprogede sange, som eleverne selv har valgt. Vi vil sætte sangene ind i en geografisk, historisk og kulturel kontekst og analysere og fortolke tekster, lyd og evt. billede i samspil. Vi vil undersøge nye og velkendte tekstanalytiske begreber og virkemidler (fx sarcasm, dialect/sociolect, metaphor, paradox, ambiguity, innuendo). I forløbet indgår dels arbejdet med små elevoplæg i differentierede grupper, dels en kreativ afleveringsopgave, hvor eleverne skal skrive deres egen sangtekst. Vi vil i den anden del af forløbet fokusere på charity songs og i den forbindelse beskæftige os med the UN Sustainable Development Goals 2030 i tekst og kampagneform. Vi kommer i arbejdet med disse tekster til at have fokus på opbygning af ordforråd samt kommunikationsanalyse.
Kernestof:
Pink Floyd: Another Brick In the Wall
Hozier: Take Me To Church
United Support of Artists for Africa: We Are The World
Tekster fra https://sustainabledevelopment.un.org/
We the People" for Global Goals (https://www.youtube.com/watch?v=RpqVmvMCmp0)
No Point Going Half-Way (https://www.youtube.com/watch?v=DdLqiTvFwJk&list=PLKR0pDgsbqtVRIh6B-yzrELEtnRE6UI5M&index=1)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 23,00 moduler
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Forløb#5 Man At War

I dette forløb skal vi beskæftige os med og diskutere krig som fænomen og med tekster, der tematiserer krig og menneskers oplevelser af og refleksioner over krig (herunder begreberne pacifism, patriotism, sacrifice, courage, PTSD mv). Vi vil fokusere på nogle af de store krige, der i nyere tid har været med til at skabe den verden og verdensforståelse vi har i dag: WWI, Den Spanske Borgerkrig, WWII og Den Kolde Krig. For hver konflikt/krig skal eleverne selv researche/søge information og danne sig et historisk overblik, som nedskrives i en fact file, hvorefter vi analyserer en række tekster, der knytter sig til krigen/konflikten. Vi skal arbejde med forskellige genrer og øve os i forskellige metodiske tilgange fra Wider Contexts Toolbox: spillefilm, poesi, dokumentar, roman og tale.

En del af forløbet vil være tilrettelagt, så det lægger op til klassens arbejde med SRO, som netop kommer til at handle om Den Spanske Borgerkrig, og som foregår i samarbejde med spansk. I engelsk skal vi læse uddrag af Ernest Hemingways roman For Whom The Bell Tolls og vi skal se Ken Loach-filmen Land And Freedom.Kernestof:

John McRae: In Flanders Fields
Rupert Brooke: The Soldier
A.E. Housmann: Here Dead We Lie
Charlotte Mew: June, 1915
Vera Brittain: Perhaps
Wilfred Owen: Dulce Et Decorum Est
Siegfred Sassoon: "Blighters"

Leonard Cohen: The Partisan (song + lyrics)

Saving Private Ryan

Ernest Hemingway: A Life of Love And Loss (https://www.youtube.com/watch?v=aLTk727FGuA)
Ernest Hemingway: For Whom The Bell Tolls i uddrag og resumé (prologen, kap.1, 2, 10 og 43)

Ken Loach: Land And Freedom

John F. Kennedy: The 35th President of the United States - Biography (https://www.youtube.com/watch?v=56wg7-f4hFk)
John F. Kennedy: Ich bin ein Berliner

Cuba Crisis

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 30,00 moduler
Dækker over: 55 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Forløb#6 Leonard Cohen

I dette lille forløb skal vi arbejde med et lille udvalg af Leonard Cohens sange, hans poetiske univers og temaer. Vi skal undersøge nogle af hans inspirationskilder (bl.a. Surrealismen og den spanske digter Federico García Lorca); vi skal arbejde med semantiske felter og billedsprog; vi skal undersøge forholdet mellem musik og tekst, og vi skal beskæftige os med gendigtning som genre. Vi vil endvidere undersøge, hvad der sker når Cohens sange bliver fortolket af andre kunstner, og hvordan den kunstneriske/musikalske fortolkning kan være med til at skabe et nyt værk.
Eleverne skal arbejde dels individuelt, dels skal de arbejde sammen om nogle mindre mundtlige oplæg. Forløbet afsluttes med et besøg på udstillingen i Nikolaj Kunsthal/Gl. Strand om Leonard Cohen. Her skal eleverne i smågrupper selv vælge et værk/en installation som de skal analysere og fortolke og lave en podcast over. (Sidstenævnte aktivitet er desværre foreløbig aflyst pga Corona-situationen)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Forløb#7 What Is English (Part 1)

Forløbet sætter fokus på det engelske sprogs historie og udbredelse. Vi undersøger hvordan engelsk tales, skrives og bruges i forskellige dele af verden, i forskellige samfundslag, i forskellige situationer osv. Vi beskæftiger os med følgende temaer: Engelsk som globalt sprog (lingua franca), broken English, dialekter og accenter (britisk og amerikansk engelsk; indisk engelsk og AAVE), Det Britiske Imperium, post-kolonialisme, immigration, multikulturalisme, assimilation, segregation og integration og Brexit.

Kernestof:
Worlds of English s. 10-23 (sproghistorie + dialekter)
Worlds of English s. 26-28 (Reporting from the Frontline of the Great Dictionary Disaster
Video: Ten-Minute-History of the British Empire
English – Global Language Global Anguish s. 42-45 (Uddrag af William Shakespeare: The Tempest)
Worlds of English s. 35-36 (Rudyard Kipling: The White Man’s Burden)
Worlds of English s. 24-25 (Everything Is Illuminated af Jonathan Safran Foer)
English – Global Language Global Anguish s. 16-17 (What Is Standard English?)
John Agard: Listen Mr. Oxford Don
Taylor Mali: Totally Like Whatever
Videoer med dialekter (Indian English + the Indian Headshake, American vs. British English)
Robin Cook: Chicken Massala
Monica Ali: Brick Lane (uddrag)
Boris Johnson about Brexit (tale) (https://www.youtube.com/watch?v=bw7LX78v-zE) (diskursanalyse)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Forløb#8 Women In The Victorian Age

Flerfagligt samarbejde med med dansk (FF6) med emnet  Det Moderne Gennembrud i Danmark og Victoria-tiden i Storbritannien med særligt fokus på kvindespørgsmålet. Eleverne arbejder i grupper og udarbejder et projekt på baggrund af en engelsk og en dansk  tekst. Vi sætter fokus på metode og de forskellige tilgange til analyse og fortolkning af forskellige  genrer (lyrik, film og tale).

Kernestof:
Alfred Lord Tennyson: The Lady of Shalott
Jane Eyre (Fukanaga/Brontë)
Emmeline Pankhurst: Hartford Speech (uddrag)

Supplerende stof:

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Forløb#9 Analog uge

Miniforløb om digitalisering og digitale dilemmaer ifm afholdelse af analog uge på CG. Vi læser uddrag af Nathan Hill's roman The Nix og diskuterer emner som spilafhængighed, VRL versus IRL, plagiat og sociale medier.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Forløb#10 What Is English (Part 2)

Forløbet sætter fokus på det engelske sprogs historie og udbredelse. Vi undersøger hvordan engelsk tales, skrives og bruges i forskellige dele af verden, i forskellige samfundslag, i forskellige situationer osv. Vi beskæftiger os med følgende temaer: Engelsk som globalt sprog (lingua franca), broken English, dialekter og accenter (britisk og amerikansk engelsk; indisk engelsk og AAVE), Det Britiske Imperium, post-kolonialisme, immigration, multikulturalisme, assimilation, segregation og integration og Brexit.

Kernestof:
Worlds of English s. 10-23 (sproghistorie + dialekter)
Worlds of English s. 26-28 (Reporting from the Frontline of the Great Dictionary Disaster
Video: Ten-Minute-History of the British Empire
English – Global Language Global Anguish s. 42-45 (Uddrag af William Shakespeare: The Tempest)
Worlds of English s. 35-36 (Rudyard Kipling: The White Man’s Burden)
Worlds of English s. 24-25 (Everything Is Illuminated af Jonathan Safran Foer)
English – Global Language Global Anguish s. 16-17 (What Is Standard English?)
John Agard: Listen Mr. Oxford Don
Taylor Mali: Totally Like Whatever
Videoer med dialekter (Indian English + the Indian Headshake, American vs. British English)
Robin Cook: Chicken Massala
Monica Ali: Brick Lane (uddrag)
Boris Johnson about Brexit (tale) (https://www.youtube.com/watch?v=bw7LX78v-zE) (diskursanalyse)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Forløb#11 Black Voices in the US

Forløbet sætter fokus på afroamerikanernes historie fra slaveriets begyndelse til i dag. Vi arbejder med et bredt udvalg af tekster og genrer og beskæftiger os med: slaveriet, borgerkrigen, abolitionisme og slaveriets ophør, segregation, Ku Klux Klan og lynching, Jim Crow Laws, minstrel shows, borgerrettighedsbevægelsen, the Harlem Renaissance, politivold, strukturel racisme, Black Lives Matter, AAVE og cultural appropriation.

Kernestof:
Black Voices: SLAVERY: Introduction pp. 6-14
Black Voices: Slaves Are Prohibited to Read and Write by Law p. 15 (lovtekst)
Frederick Douglass: Narrative of the Life of Frederick Douglass (memoir i uddrag)
Black Voices: Go Down Moses pp. 31-33 (sangtekst)
Louis Armstrong: Go Down Moses (https://www.youtube.com/watch?v=zAt9exbqo-o)

Black Voices: SEPARATE BUT EQUAL: Introduction pp. 58-63
Billie Holiday: Strange Fruit (sang)
Black Voices: Langston Hughes: I, too p. 99 + The Negro Speaks of Rivers + Mother To Son (digte)
Nella Larsen: Sanctuary (novelle)
Black Voices s. 74 Minstrel Shows and the Jim Crow Character
Cotton And Chick Watts Blackface Minstrel Show Comedy (https://www.youtube.com/watch?v=-_swtbIi2F0)
Scrub Me Mama With A Boogie Beat (https://www.youtube.com/watch?v=FUYarKCTvIk)


Black Voices: I AM A MAN: Introduction pp. 94-98
Martin Luther King: I Have A Dream (tale) Black Voices: Malcolm X: The Ballot or the Bullet (uddrag af
tale)
Malcolm X: The Ballot or the Bullet (https://www.youtube.com/watch?v=Sc4BPYIqm6k&t=32s)


Black Voices: POST-RACIST AMERICA? Introduction pp. 144
The Daily Mail: Queen of Cynicism
(http://www.dailymail.co.uk/news/article-3445116/Queen-cynicism-No-stunt-s-shameless-Beyonce
-accused-trying-look-white-week-posed-heroine-black-power.html) (artikel)
Interview med Chimamanda Ngozi Adichie om Americanah mv.
(https://www.youtube.com/watch?v=2ijEqposkyk)
Black Voices: Uddrag af Americanah

Get Out
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 27,00 moduler
Dækker over: 30 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Forløb#12 An English Speaking Country - Canada?

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 30 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer