Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Christianshavns Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Andreas Melholt Lundberg, Jesper Kristian Petersen, Nina Diabelez Andersen
Hold 2018 id/an2 (1an id/2, 2an id/2, 3an id/2)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Musik og bevægelse. Rytmisk opvarmning
Titel B Badminton #1
Titel C Badminton #1
Titel D Performance
Titel E Grundtræning med motionsboksning
Titel F Opstart af træningsprojekt
Titel G Fodbold
Titel H Softball
Titel I basketball
Titel J Virtuelt fitness og motionsforløb
Titel K Virtuel løb, styrke og dans

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Musik og bevægelse. Rytmisk opvarmning

Rytmisk opvarmning

Introduktion til rytmisk opvarmning til musik - i teori og praksis
Holdet undervises i opvarmningens formål, i forskellige opvarmningsteknikker, brug af musik til rytmisk opvarmning og kravene til genren: rytmisk opvarmning. Herunder også hvordan rytmisk opvarmning adskiller sig fra andre former for opvarmning.

Eleverne udarbejder et opvarmningsprogram i grupper (på 3-4 elever). Disse udføres med holdet, der efterfølgende er med til at give feedback og diskutere alternativer.

Forud for opvarmning/grundtræning afleverer eleverne en skitse over deres program, hvor formål med de enkelte øvelser fremgår.


Pensum

Lærernoter: "Noter til opvarmning" af NP"

Claus Estrup, Ellen Sig & Jan Kahr Sørensen(2009) Idræt C - i teori og praksis, side 70-72, 90-93.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel B Badminton #1

Eleverne skal få et indgående kendskab til tekniske og taktiske færdigheder inden for badminton spillet.

Tekniske elementer i badminton:
• Benarbejde fra sc til hjørner kf, kb, hf og hb (spil centrum, kort forhånd, kort baghånd, høj forhånd og høj
        baghånd), anvendelse af korrekt greb, lang forhåndsserv, drop i forhånd, lob i forhånd, clear i forhånd, smash i
        forhånd.

Taktiske elementer i badminton:
• At kunne spille fjerbolden hensigtsmæssigt rundt på banen.
• Forstå regler

Fra læreplanen opfyldes særligt følgende faglige mål i forløbet:
• Indgå i forskellige typer samarbejdsrelationer
• Alsidige idrætsdiscipliner og aktiviteter, der tilgodeser kropsbeherskelse og boldbeherskelse.
• Eleverne skal gennem idrætsundervisningen opleve glæden ved at bevæge sig, således at de kan motiveres
        til fortsat fysisk aktivitet

Undervisningen vil primært bestå af progressivt opstillede øvelser, der tilpasses elevernes aktuelle niveau.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Badminton #1

Eleverne skal få et indgående kendskab til tekniske og taktiske færdigheder inden for badminton spillet.

Tekniske elementer i badminton:
• Benarbejde fra sc til hjørner kf, kb, hf og hb (spil centrum, kort forhånd, kort baghånd, høj forhånd og høj
        baghånd), anvendelse af korrekt greb, lang forhåndsserv, drop i forhånd, lob i forhånd, clear i forhånd, smash i
        forhånd.

Taktiske elementer i badminton:
• At kunne spille fjerbolden hensigtsmæssigt rundt på banen.
• Forstå regler

Fra læreplanen opfyldes særligt følgende faglige mål i forløbet:
• Indgå i forskellige typer samarbejdsrelationer
• Alsidige idrætsdiscipliner og aktiviteter, der tilgodeser kropsbeherskelse og boldbeherskelse.
• Eleverne skal gennem idrætsundervisningen opleve glæden ved at bevæge sig, således at de kan motiveres
        til fortsat fysisk aktivitet

Undervisningen vil primært bestå af progressivt opstillede øvelser, der tilpasses elevernes aktuelle niveau.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Performance

Faglige mål
- Jeres bevægelseskvalitet i forhold til at udtrykke bevægelse og skabe sammenhængende bevægelse
- Jeres arbejde med bevægelseskvalitet (rum, tid, vægt og flow) i frie og koreograferede bevægelser
- Jeres evne til at arbejde med rytme, udtryk, energi og kvaliteter i forskelligartet musik
- Jeres evne til at analysere og beskrive bevægelse og dans ud fra Labans BESS-koncept
- Kobling mellem teori og praksis i selvproduceret gruppekoreografi, herunder jeres evne til at bruge rummet, arbejde i niveauer, arbejde i forskelligt tempo, arbejde med relationer samt hvordan I forstår at veksle mellem forskellige bevægelseskvaliteter
- Evnen til at reflektere over bevægelseskvalitet og rykke sig i de motoriske faser
- Gruppens kreative proces frem mod det færdige produkt

Produkt
I skal i grupper á 4 udarbejde en koreografi på 2 ½ - 3 minutter. Koreografien skal indeholde elementer fra undervisningen, og I skal bruge skemaet med Labans BESS koncept. I skal anvende et af de udvalgte musikstykker, og I skal arbejde med rytmen, stemningen og udtrykket i musikken i jeres koreografi. Til fremvisningen skal I aflevere ca. 1 A4-side med jeres overvejelser om valg af musik, jeres kreative proces samt hvordan I bruger teorien om Labans bevægelseslære.

Pensum
Musik og bevægelse, idræt c grundbog, Side 14-23
Wiegaard, A. (2011). Motorik ABC til underviseren. I: Børn og motorik - kvalitet i bevægelse. Focus nr. 4.
Labans bevægelseskvaliteter af John Friis (bragt i Focus Idræt, 2001)
Skema over Labans BESS koncept
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Grundtræning med motionsboksning

I boksning er eleverne blevet præsenteret for tekniktræning: Lige slag (jab og cross), hook og uppercut. Fokus på rigtig ben- og fodstilling, desuden bevægelse både rundt og afvigelser fra slag med duk og skridt til siden. Slag i luften og på plethandsker.
Slagene er blevet sat sammen i forskellige serier, fx:
- Start altid med venstre (Med udgangspunkt i at man er højrehåndet - og dermed venstre fod forrest)
- jab-jab-cross
-jab-cross-til siden - cross
- jab-jab-cross-til siden med hovedet-cross-jab-cross
- jab-cross-venstre hook-cross-til siden-cross-jab-højre hook
- uppercut venstre-uppercut højre-venstre hook-højre hook
- jab-cross-uppercut-cross -under- uppercut-uppercut-cross - til siden - cross-hook-cross (kan fortsættes i uendelighed med hhv. under og til siden
- fuld power i 1 min: på usynlig sandsæk inkl. spark
- højre uppercut, venstre hook, højre lige

Der har været fokus på forskellen mellem konditionstræning og styrketræning i forbindelse med afprøvning i fællesskab og udarbejdelse af et grundtræningsprogram. Eleverne har lavet eget grundtræningsprogram med fokus på enten muskelstyrke og kondition.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Opstart af træningsprojekt

Opstart på træningsprojekt med fokus på konditionstræning i form af løb.

Faglige mål:
At opnå kendskab til forskellige former for konditionstræning med fokus på løb
At opnå kendskab til Coopers løbetest og selv løbe en test i begyndelsen og slutningen af forløbet
At opnå kendskab til opbygning af et træningsprogram og selv udarbejde et træningsprogram
At gennemføre deres individuelle træningsprogram evt med justeringer undervejs

Eleverne er blevet introduceret for hvad rapporten skal indeholde og har fået tid til at skrive indledning og påbegynde afsnittet test, resultater, analyse.

Teori:
Yubio s. 45-52 om Menneskets fysiologi, åndedræt, blodkredsløb, puls
Yubio s. 178-179 om Coopertest

Link til løbeprogrammer og udførelse af Coopertest
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Fodbold

Mål med forløbet:
Det overordnede mål er at udvikle elevernes tekniske og taktiske færdigheder inden for fodbold mest muligt. Forløbet tager udgangspunkt i arbejdet med de basale tekniske færdigheder, hvorefter der løbende vil blive mere fokus på de taktiske elementer.

Der vil i dette forløb blive fokuseret på at indlære eller videreudvikle tekniske og taktiske færdigheder inden for fodbold.

De tekniske elementer falder i hovedområderne driblinger, tæmninger, afleveringer og afslutninger, og inden for hvert område vil du blive undervist i en række specifikke tekniske færdigheder.

Taktisk sigter forløbet mod at udvikle din offensive og defensive spilforståelse – både individuelt og teamtaktisk.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Softball

Arbejde med tekniske og taktiske færdigheder indenfor softball, foruden almindelig fysisk træning.
- kaste, gribe, pitche (overhåndskast, underhåndskast, gribeteknik med handske)
- pitche, batte, catche (slagteknik med bat + forståelse af roller i softball-spillet)
- spil (teknik og taktik i spilsituationen)

Opvarmning med forskellige løbeøvelser, primært intervalløb (sprint), og boldlege (kaste/gribe-teknik)
Intervalløbetest (konditionstest) som afslutning på træningsprojekt.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Træningsrapport 20-09-2020
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I basketball

Formål:
Det overordnede formål er at arbejde videre med det fundament som blev skabt i forløbet boldbasis i 1g, og herfra fokusere på de taktiske og tekniske elementer som er specifikke for boldspillet basketball - hvor samspil, bevægelsesmønstre og overblik for spillet skal iscenesættes gennem tekniske og taktiske fokuspunkter. Tanken er at med simple tekniske færdigheder skal eleverne på holdet være i stand til at indgå aktivt i et færdigt spil.
De tekniske elementer som eleverne skal mestre er; afleveringer, pivotering, stående skud og lay-up Derudover skal der arbejdes med driblinger, finter og hopskud
De taktiske elementer som eleverne skal mestre er; bevægelse på banen, overblik for spillet, cuts og evnen til at blive spilbar.
Dertil skal eleverne have kendskab til de simple regler for Basketballspillet.
Samlet set skal man være i stand til at have aktiv rolle i det færdige spil, hvor man kan fremvise både tekniske og taktiske færdigheder i spillet.

Faglige mål:
Tekniske elementer
Boldkontrol primært i form af afleveringer/modtagninger
Skudafvikling: Lay-ups, stående skud og hopskud
Finter; evne til at pivotere med angribende formål.
Taktiske elementer
At kunne gøre sig spilbar med Basketball fokus
At kunne modtage en bold med et formål for viderespillet, så man ikke blive en boldflytter, men kan skabe en mere gunstig scoringsmulighed.
Evnen til at udnytte temposkift og retningsskift med Basketball fokus.
Udnytte diverse Cuts

Bedømmelseskriterier:
At kunne udføre et lay-up → i forhold til isoleret øvelse, funktionel og kompetitiv sammenhæng At kunne udføre et stående skud (muligvis hopskud) → i forhold til isoleret øvelse, funktionel og kompetitiv sammenhæng
At kunne kaste og gribe → i forhold til isoleret øvelse, funktionel og kompetitiv sammenhæng At gøre sig spilbar, at skabe en mere gunstig scoringsmulighed → i forhold til isoleret øvelse, funktionel og kompetitiv sammenhæng
At have en aktiv rolle i det færdige spil
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Virtuelt fitness og motionsforløb

Forløbet ”Online fitness” vil være basseret på en afprøvning og analyse af nogle af de online fitnessprogrammer, som findes frit tilgængeligt på nettet. Nogle programmer har været tilgængelige længe og andre er kommet til i forbindelse med corona og den efterfølgende nedlukningen af Danmark.

I vil komme til at afprøve forskellige træningsprogrammer, og forholde jer idrætsfagligt til disse ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv (fysiologisk, psykologisk og sociologisk). I vil blive præsenteret for læsestof, som vil give jer et teoretisk fundament til dette.

Til alle lektionerne vil der være refleksionsspørgsmål til lektien eller andre opgaver, som skal lægges i jeres personlige elevfeedback inden timen er færdig. Alle timerne starter fælles på Teams.

Første del af forløbet er primært lærerstyret da jeg har udvalgt litteratur samt programmer, som I skal afprøve. I sidste del af forløbet, skal I selv udvælge programmer og afslutningsvis sammensætte jeres eget program, som vil kunne bruges til eksamen.

Pensum:
https://www.fitnessworld.com/dk2/inspiration/online-traening-naar-sved-og-squat-rykker-hjem-i-stuen

https://www.fitnessworld.com/dk2/inspiration/skab-sunde-vaner-med-vilje

https://www.fitnessworld.com/dk2/inspiration/yoga-styrker-din-mentale-sundhed

https://idan.dk/vidensbank/downloads/status-paa-danskernes-idraetsdeltagelse-2020/34cb586f-83e3-4b9a-9370-ac9f00d1e975
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Virtuel løb, styrke og dans

Eleverne har med både forevisende og skriftlig supervision skulle demonstrere evnen til at sammensætte og udføre træningspas inden for løb, styrke og dans.
Løbetræningen har primært været bygget op om intervalløb, hvor de har løbet både 30*20*10 og 4min løb/2 min pause. Løbetræningen er endvidere implementeret i forskellige gruppeløb såsom maraton og selfie-run.

Styrketræningen er primært bygget op om cirkeltræning i form af TABATA, hvor de skal demonstrere evnen til at udføre et relativt kort og intensivt program, der træner forskellige muskelgrupper hensigtsmæssigt.

Eleverne har tillært sig dansen "Jerusalema", som er bygget op om linedance. De har individuelt og i grupper lært trinene, og gjort dansen til deres egen. Dansen er optaget på video.

Herudover har eleverne lyttet til podcasts, hvor de efterfølgende har svaret skriftligt på tilhørende refleksionsspørgsmål.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer