Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Christianshavns Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Jesper Kristian Petersen
Hold 2018 id/ce1 (1ce id/1, 2ce id/1, 3ce id/1)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Opvarmning, musik og bevægelse
Titel B Badminton
Titel C Boldspil
Titel D Bordtennis
Titel E Volleyball
Titel F aerobic og fitness
Titel G Træningsprojekt fortsat
Titel H Ultimate fortsat
Titel I fitness og stepaerobic

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Opvarmning, musik og bevægelse

Faglige mål for forløbet:
- Forståelse for formål med opvarmning i idræt.
- Kunne opbygge og udføre eget opvarmningsprogram i grupper.
- Rytmisk forståelse ved anvendelsen af musik til bevægelser.
- Kunne anvende musik til at understøtte bevægelser.
- Grundlæggende kropsbevidsthed, styrke og smidighed gennem forskellige kreative øvelser og udtryksformer.
- Kunne samarbejde og indgå i processer omkring bevægelse og udtryk.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Badminton

Faglige mål for badmintonforløbet:

- Kende og have rimelig beherskelse af forhåndsserv, baghåndsserv, clear, smash netdrop.
- Være bekendt med grundlæggende/vigtigste regler i badminton i single og double.
- Kende til benarbejde og forståelse for spilcentrum.
- Kunne udføre slagsekvenser hvor det er tydeligt hvad hensigten med slaget er.
- Have en taktisk forståelse af boldens og egen placering på banen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Boldspil

Introduktion til boldspil.
Fokus på basket og fodbold.
Forskellige småspil samt partibold.
Afleveringer, driblinger og afslutninger.
Samarbejde og kommunikation.
Spilbarhed.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Bordtennis

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Volleyball

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F aerobic og fitness

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 7,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Træningsprojekt fortsat

Opsamling og afrunding på Træningsprojektet fra Corona-perioden.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Ultimate fortsat

Opsamling på Ultimate forløbet fra efteråret 2019 (i 2g), hvor holdet var ramt af mange aflysninger.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer