Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Christianshavns Gymnasium
Fag og niveau Matematik A
Lærer(e) Henrik Peter Bang
Hold 2018 MA/x (1x MA, 1x MA skr, 2x MA, 3x MA)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Opsamling på funktionsbegrebet
Titel B Det matematiske sprog - tal og ligninger
Titel C Rentesregning, eksponentiel vækst
Titel D Vektorregning
Titel E Potensfunktioner
Titel F Spilteori
Titel G Funktioner, familier af funktioner, modellering.
Titel H Polynomier
Titel I Differentialregning 1
Titel J Spilteori 2
Titel K Differentialregning 2
Titel L Binomialfordeling
Titel M Trigonmetriske funktioner
Titel N Integralregning
Titel O Lineære differentialligninger
Titel P Ikke lineære differentialligninger
Titel Q Vektorfunktioner
Titel R Funktioner af 2 variable

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Opsamling på funktionsbegrebet

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Rentesregning, eksponentiel vækst

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Vektorregning

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 40 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Spilteori

Arbejde med kryds og bolle
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Spilteori 2

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel N Integralregning

Integralregning. Ubestemte integraler, stamfunktion.. Integraler og arealfunktion. Bestemte integraler. Runfang og kurvelængde.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Opgavesæt 3 indledende integralregning 09-10-2020
Opgavesæt 4. Integralregning og arealer 29-10-2020
Opgavesæt 5 integralregning vejledende opgaver 09-11-2020
Opgavesæt 6 mere integralregning 30-11-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel O Lineære differentialligninger

Lineære didderentialligninger af 1. orden. Introduktion til differentialligninger (lidt repetition fra SRO), linjeelementer, hvad er en løsning mm. Løsninger med Maple - dsolve. Eksakte løsningsformler.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Opgavesæt 7. Differentialligninger 14-12-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel P Ikke lineære differentialligninger

Den logistiske differentialligning, analyse af den logistiske differentialligning, seperable differentialligninger, Gombertz modellering af kræftcellers vækst ,løsning af differentialligninger ved seperstion af de variable, Bevis for løsningsformlen for den logistiske differentialligning ved seperation af de variable.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel Q Vektorfunktioner

Vektorfunktioner og banekurver, differentiabilitet af vektorfunktioner - hastighed, fart, accelereation og tangent.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Opgavesæt 8. Differentialligninger 2 15-01-2021
Opgavesæt 9. Vektorfunktioner 22-01-2021
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer