Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Christianshavns Gymnasium
Fag og niveau Musik A
Lærer(e) Maria Pelle Jart, Mette Lundby Lønsted
Hold 2018 MU/n (1n MU, 1n MU skr, 2n MU, 2n MU skr, 3n MU, 3n MU skr)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Musik i grundforløbet
Titel B Julekor, teori, musikhistorie og julesammenspil
Titel C Teori, primus, analyse af pop/rock og FF1 om Punk
Titel D Teori, sammenspil og forårskoncert
Titel E Harmonisk analyse og efterårskoncert
Titel F Julekor, juleafslutning og SRO
Titel G M1, M2 og studietur + sammenspil.
Titel H Klassisk emne og arbejde med M1, M2 og sammenspil
Titel I Klassisk emne, Rockemne og julekoncert-øvning.
Titel J Rockemne, M1, M2 og sammenspil
Titel K M1, M2 og eksamenssammenspil + mdt analysetræning.
Titel L Forløb#11

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Musik i grundforløbet

Tematisk forløb 1: Rytmik
Grønager, Johannes: Nøgle til Musikken, 2. udgave, 4. oplag, side 71-87

Puls, tempo, takt, underdelinger, swing, rytmenotation, taktart, bindebue og punktering, optakt, betoning, synkope, trioler, andre taktarter, notation af swing,

Tematisk forløb 2: Stemmen
Kompendie om sangteknik (ligger i mappen Stemmen i lectio)
https://completevocal.institute/komplet-sangteknik/

Cathrine Sadolins 3 grundprincipper for den sunde stemme.
Stemmens 4 funktioner: neutral, curbing, overdrive og belting.
Klangfarve og effekter.

Lytte til forskellige numre med fokus på vokalen.
Analyse af "We Are the World"
https://youtu.be/Zi0RpNSELas

Opvarmning af stemmen, sangøvelser og sange.

Tematisk forløb 3: Instrumentworkshop og rotation
Kompendie om instrumentworkshop og rotation (ligger i mappen Instrumentworkshop og rotation i lectio)
Grønager, Johannes: C-nøglen, 1. udgave, 3. oplag, side 7, 74-78, 87-93

Kort introduktion til trommer, bas, guitar, klaver og percussion.

Gruppearbejde med roller i nummeret "Watermelon Man" af Herbie Hancock. Afsluttende rotationssammenspil.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Julekor, teori, musikhistorie og julesammenspil

N-julekor: "Hallelujah" og "Trust" af Asgeir Trausti

Trommeslager - dokumentar
https://fjernleje.filmstriben.dk/film/9000004718/trommeslager
"BEATS, SVED OG TÅRER I HISTORIEN OM UNGE SARA, DER DRØMMER OM AT BLIVE OPTAGET PÅ MUSIKKONSERVATORIET.

Sara Mouritzens største drøm er at blive optaget på Musikkonservatoriet som trommelager. Josefine Exners dokumentarfilm følger hende i sin jagt på at indfri drømmen, mens hun finder sig selv som musiker og ungt menneske. For det kræver sin kvinde at tilkæmpe sig en plads i musikkens mandeverden, hvor man skal vise styrke for at vinde respekt."


Besøg af Ida og Josefine Exner. Visning af dokuemntar og arbejde med filmens temaer

Musikteori
Grønager, Johannes: Nøgle til Musikken, 2. udgave, 4. oplag, side 7-18

Toner, nodesystemet, g-nøgle og f-nøgle (ikke c-nøgle), fortegn, intervaller, omvending af intervaller.

Musikhistorie - klassisk musik
Film: Eventyret om den Vidunderlige Musik
https://filmcentralen.dk/alle/film/eventyret-om-den-vidunderlige-musik

Gruppearbejde inddelt i musikhistoriske perioder - noter ligger i fællesmappen i OneDrive (DELT Noter 1n MU)

Præsentation af orglet i Vor Frelser Kirke (besøgt i januar)

Et lille sammenspilsforløb
Koncert sidste time inden juleferien.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Teori, primus, analyse af pop/rock og FF1 om Punk

Musikteori
Grønager, Johannes: Nøgle til Musikken, 2. udgave, 4. oplag, side 19-37
Øvelser på musikipedia

Intervaller med fortegn, konsonans og dissonans, intervaller større end en oktav.
Skalaer, dur og mol, faste fortegn og kvintcirklen, harmonisk og melodisk mol, kirketonearterne, pentatone skalaer, bluesskalaer, kromatisk skala og heltone-skala.
Treklange, læs en akkord, omvending af treklange, firklange.

Gumboot Rondo

Primus
Dokumenter i mappen Primus i lectio

Analyse af pop/rock - FF1 om punk
Dokumenter i mappen FF1
Aare, Grønager og Rønnenfelt: Rockmusik i Tid og Rum:

Form og struktur -  side 34-39 og 41-44
Hook, break og gimmick - side 22-26
Groove - side 82-85
Sound -  side 104-117
Harmonik (forenklet) evt. side 69+54-65
Melodik og tekst - side 134-141
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 42 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Teori, sammenspil og forårskoncert

Musikteorii
Grønager, Johannes: Nøgle til Musikken, 2. udgave, 4. oplag, side 38-42
Øvelser på musikipedia

Udvidede akkorder, alterationer, sus-akkorder, 6'er akkorder, læs en becifring, akkordoversigt.

Sammenspil - forårskoncert
Den jeg elsker
Måne, sol og stjerner
Master Blaster
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Harmonisk analyse og efterårskoncert

Musikteori
Grønager, Johannes: Nøgle til Musikken, 2. udgave, 4. oplag, side 43-56

Akkord-analyse, tonalitet, trin-analyse, T, S, D, den tonale kadence i dur og mol, parallelakkorder, ufuldkommen dominant, bidominanter, velkseldominant, dominantkæder, dominantformer.

Sammenspil - Efterårskoncert
Blur - Ghost Ship
Imogen Heap - Hide and Seek
Family of the Year - Hero
Madonna - Like a Prayer
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 27 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Julekor, juleafslutning og SRO

N-julekor: "Hallelujah" og "A Child is Born" af Thad Jones

Sammenspil - Juleafslutning
De Eneste To - Jeg Har Ikke Lyst til at Dø
Dicte - Drømte Mig En Lille Drøm
Gulddreng - Guld Jul
Martin Brygmann - Lokes Rapsody

Musikteori
Grønager, Johannes: Nøgle til Musikken, 2. udgave, 4. oplag, side 57-61

Dominantforudhold, subdominantformer, funktioner i mol, modulation.

SRO - USA i 1960'erne
Dokumenter i mappen SRO under 2n team på Lectio
Aare, Grønager og Rønnenfelt: Rockmusik i Tid og Rum, side 53-66, 69, 118-131, 196-208

Udvidelse af analyse-model brugt i FF1:
Funktionsharmonik, modalharmonik, bluesharmonik og den harmoniske trekant.
Soundbox-modellen, live-lyd og soundscape, sound-analyse af "Come Together".
Analyse af "Smells Like Teen Spirit".Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 43 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G M1, M2 og studietur + sammenspil.

Vi arbejder med M1 og M2 (Poprock-arrangement)
Studietur til Skotland.
Sammenspil mhp forårskoncert d. 5. maj
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 38 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Klassisk emne og arbejde med M1, M2 og sammenspil

1. musikkundskabsemne: Renæssance, Barok og Wienerklassik.
Arbejde med M2: Trommer, bas og treklangsmedstemmer.
FF6-forløb: Forberedelse til SRP.
Sammenspil mhp opførelse af numre til efterårskoncerten.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 38 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Klassisk emne, Rockemne og julekoncert-øvning.

Det klassiske emne færdiggøres og Rockemnet starter op.
Vi øver mhp julekoncert.
Der trænes i de skriftlige dicipliner (M1 og M2)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 28 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Forløb#11

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer