Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2017/18 - 2020/21
Institution Christianshavns Gymnasium
Fag og niveau Spansk A
Lærer(e) Silvia Becerra Bascunan
Hold 2018 SP/c (1c SP, 1c SP skr, 2c SP, 2c SP skr, 3c SP, 3c SP skr)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Viva la vida, s. 12-67
Titel B FF1 - Grænser
Titel C Viva la vida, s. 68-195
Titel D Frida Kahlo
Titel E Migraciones e hispanos en EE.UU.
Titel F Día de Muertos
Titel G Migraciones e hispanos en EE.UU.
Titel H Mundo hispano. Jóvenes
Titel I Tradiciones: La Navidad y la Nochevieja
Titel J Mundo hispano - Jóvenes fortsat
Titel K Chile - el golpe militar

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Viva la vida, s. 12-67

Materiale: "Viva la vida". L&R Uddannelse, 2017

I “Viva la vida” præsenteres I for et udvalg af lettilgængelige, autentiske tekster samt hverdagsdialoger med autentiske situationer. I bogens website (lur.dk/vivalavida) findes lydoptagelser af samtlige tekster, som vi bruger til at øve forståelse og udtale.

Formålet med at arbejde med autentiske tekster og lydmateriale er at I får et godt fundament for at forstå, tale, læse og skrive spansk som sproget faktisk lyder og ser ud.

I skal lære at kommunikere på målsproget lige fra begyndelsen.

Fokus på:
Udtalen
Almen ordforråd
Basis grammatik

Desuden kan teksterne allerede fra 1.g. bruges i temalæsningen.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Rollespil 21-02-2019
Redacción 1_¿Cómo presentarse? 25-02-2019
Redacción 2 15-03-2019
Una carta-genaflevering 29-03-2019
Redacción 3 08-04-2019
Opgave i timen 02-05-2019
Redacción 4 03-05-2019
Sidste opgave i timen 06-05-2019
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 72 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B FF1 - Grænser

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Skrive
 • Almene (tværfaglige)
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • IT
 • Lectio
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Projektarbejde
Titel C Viva la vida, s. 68-195

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 85 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Chile - el golpe militar

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 41 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer