Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Christianshavns Gymnasium
Fag og niveau Engelsk B
Lærer(e) Cecilie Mayer
Hold 2019 En/k (1k En, 2k En)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Coming of Age: The Catcher in the Rye (værk) (EKS)
Titel B American values and extreme opnions (virtuelt)
Titel C Minimalism (EKS)
Titel D India (EKS) (halvdelen undervist virtuelt)
Titel E The Victorian Age (EKS) (virtuelt)
Titel F Preparation for the exam (halvt fysisk/virtuelt)

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Coming of Age: The Catcher in the Rye (værk) (EKS)

I dette forløb er der blevet arbejdet med emnet "Coming of Age", hvor værket "The Catcher in Rye" er blevet læst for at træne evnen til at overskue og fagligt behandle en længere tekst samt arbejde med faglig fordybelse.
Der har været fokus på protagonisten og dennes vej ind i voksenlivet/udvikling, og arbejdet med analyseredskaber af bl.a. character analysis, narrative voice, plot, symbols etc.

Der er blevet arbejdet individuelt og i gruppearbejde med fremlæggelser og kreative skriveøvelser.
Endeligt har der også været en aflevering tilknyttet værket.

Faglige mål:
- udtrykke sig flydende og spontant med formidlingsbevidsthed i præsentation, samtale og diskussion på nuanceret og velstruktureret mundtligt engelsk om en bred vifte af almene og faglige emner med høj grad af grammatisk korrekthed og med evne til selvkorrektion
- læse og forstå lange og komplekse tekster på engelsk i forskellige genrer og stillejer fra forskellige historiske perioder og engelsksprogede regioner, samt tekster fra andre fag end engelsk

- analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk med anvendelse af relevant faglig terminologi
- gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster

Kernestof:
- tekstanalystiske begreber og metoder til analyse af fiktive og ikke-fiktive tekster
- genremæssigt varieret udvalg af primært nyere fiktive og ikke-fiktive tekster, herunder et skrevet værk

Materiale:
J. D. Salinger, "The Catcher in the Rye" (1951) (novel)
Billy Collins, The History Teacher (1999) (poem)
"American Beauty" (1999) (film)

Læst materiale anslået til 260 sider.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 30,00 moduler
Dækker over: 34 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B American values and extreme opnions (virtuelt)

I forløbet har eleverne arbejdet med "American values and extreme opinions". Eleverne er blevet præsenteret for de amerikanske værdier samt "right wing" holdninger indenfor politik, racisme, religion, abort og skoleskyderi.

De læste tekster har haft fokus på at træne elevernes analystiske evner i forhold til fiktion og non-fiktion.

Eleverne har arbejdet individuelt og i grupper med fremlæggelser og kreative øvelse. Endelig er der løbende blevet knyttet skriftlige afleveringer til forløbet.

Faglige mål:
- udtrykke sig flydende og spontant med formidlingsbevidsthed i præsentation, samtale og diskussion på nuanceret og velstruktureret mundtligt engelsk om en bred vifte af almene og faglige emner med høj grad af grammatisk korrekthed og med evne til selvkorrektion
- læse og forstå lange og komplekse tekster på engelsk i forskellige genrer og stillejer fra forskellige historiske perioder og engelsksprogede regioner, samt tekster fra andre fag end engelsk

- analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk med anvendelse af relevant faglig terminologi
- gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster

Kernestof:
- Tekstanalytiske begreber og metoder til analyse af fiktive og ikke-fiktive tekster er centralt i kernestoffet.
- Væsentlige historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA såvel som historiske og aktuelle forhold i andre engelsksprogede regioner

Materiale:
Tekster: Daugaard and Andersen: Angels – grundbog til HF og andre gymnasiale uddannelser (2014). Gyldendal.
Sarah Palin, Keynote Speech at the Inaugural Tea Party Convention (2010) (tale)
Ted Kaczynski, Ship of Fools (1999) (novelle)
Angela Blair, Pro-Gun Advocates, Anti-Gun Advocates and Rising Crime Rates in America (2009) (blogindlæg)
Guy Reel, American Values (2005) (artikel)

Film: American History X (1999)

Podcast: https://www.newyorker.com/podcast/the-new-yorker-radio-hour/samanthas-journey-into-the-alt-right-and-back (2019) (1 time)

Læst materiale anslået til 50 sider.

NB: størstedelen af forløbet er blevet undervist virtuel grundet COVID19.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 40,00 moduler
Dækker over: 40 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Minimalism (EKS)

Holdet læser et emne, der undersøger Minimalismen og dens konventioner. Emnet er centreret omkring forskellige modernistiske tekster og forfattere, og der er abejdes med forskellige genre heriblandt noveller, digte, billeder og film.

Fokus er på 'the economy of words' og hvordan Minimalismen kommer til udtryk via 'The Iceberg Theory' og 'Less is more' begreberne.

Vi læser amerikanske forfattere og ser dermed også på de samtider som forfatterne har skrevet deres værker ind i.

Endvidere har eleverne arbejdet med kreative skriveøvelser i forbindelse med læst materiale samt skrevet en analyse af selvvalgt tekst.

Derudover har eleverne lavet mundtlige præsentationer i forbindelse med det amerikanske valg.


Faglige mål:
- forstå forholdsvis komplekse mundtlige engelske tekster og samtaler af en vis længde om almene og faglige emner fra forskellige regioner og i forskellige stillejer
- udtrykke sig flydende og spontant med formidlingsbevidsthed i præsentation, samtale og diskussion på nuanceret og velstruktureret mundtligt engelsk om en bred vifte af almene og faglige emner med høj grad af grammatisk korrekthed og med evne til selvkorrektion
- læse og forstå lange og komplekse tekster på engelsk i forskellige genrer og stillejer fra forskellige historiske perioder og engelsksprogede regioner, samt tekster fra andre fag end engelsk

- analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk med anvendelse af relevant faglig terminologi
- gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster

Kernestof:
- tekstanalytiske begreber og metoder til analyse af fiktive og ikke-fiktive tekster
- et genremæssigt bredt udvalg af fiktive og ikke-fiktive tekster fra forskellige perioder, herunder skrevne værker
- væsentlige strømninger i britisk og amerikansk litteraturhistorie


Materialer (primært fra Herman og Karlsen, Less is More (2014)):

Jayne AnnePhilips: Solo Dance (1979) (short story)
Amy Hempel: Memoir (2005) (short story)
Raymond Carver: One More Thing (1981) (short story)
Raymond Carver: They Are Not Your Husband (1973-76) (short story)
Richard Brautigan: Love Poem (1969) (poem)
Raymond Carver: Morning, Thinking of Empire (1983) (poem)
Amy Hempel: The Annex (1997) (short story)
Gregory Crewdson: Untitled (2002) (painting)
Amy Bennet: Throwing Fits (2006) (painting)


Film: Lost In Translation (2003)


Læst materiale anslået til 25 sider.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 29 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D India (EKS) (halvdelen undervist virtuelt)

Dette forløb handler om Indien, hvor der fokuseres på både historiske og aktuelle forhold. Der er fokus på tiden efter 1947 omend tiden op til uafhængigheden også belyses.

Derudover har eleverne lavet mundtlige præsentationer i forbindelse med det amerikanske valg samt beskæftiget sig med aktuelle begivenheder i forbindelse med valget, bl.a. the Capitol Riot.

Faglige mål:
- forstå forholdsvis komplekse mundtlige engelske tekster og samtaler af en vis længde om almene og faglige emner fra forskellige regioner og i forskellige stillejer
- udtrykke sig flydende og spontant med formidlingsbevidsthed i præsentation, samtale og diskussion på nuanceret og velstruktureret mundtligt engelsk om en bred vifte af almene og faglige emner med høj grad af grammatisk korrekthed og med evne til selvkorrektion
- læse og forstå lange og komplekse tekster på engelsk i forskellige genrer og stillejer fra forskellige historiske perioder og engelsksprogede regioner, samt tekster fra andre fag end engelsk

- analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk med anvendelse af relevant faglig terminologi
- gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster

Kernestof:
- tekstanalytiske begreber og metoder til analyse af fiktive og ikke-fiktive tekster
- faglig læsning af engelske tekster i samspil med andre fag
- væsentlige historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA
- historiske og aktuelle forhold i andre engelsksprogede regioner.

Materiale:

Ten Minute History -The Late British Empire (video)
BBC India Country Profile – Overview (http://www.bbc.com/news/world-south-asia-12557384) (websiteartikel)
From "Narrating India"
Kushwant Singh: Karma (novelle)
Mulk Raj Anand: Untouchable (uddrag af roman)
Mulk Raj Anand: A Pair of Mustachios (novelle)

From "Wider Context"
Aravind Adiga: The White Tiger (uddrag af roman)

Film:
Lion (2016)

Dokumentar:
India's Daughter (2015)

Skriftlige opgave tilknyttet emnet:
Muhammed Ali Jinnah's First Address to the Consituent Assembly of Pakistan (August 11, 1947)

Læst materiale anslået til 34 sider.

NB: halvdelen af dette forløb er undervist før lockdown og resten er foregået virtuelt grundet COVID19.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 34,00 moduler
Dækker over: 34 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E The Victorian Age (EKS) (virtuelt)

Holdet læser et emne om Victoriatidens England. (væsentlige strømninger i britisk litteraturhistorie).

Eleverne opnår kendskab til en væsentlig historisk og litteraturhistorisk periode i England og at træne deres tekstanalytiske færdigheder og mundtlige formidlingsevne.
Der er lagt vægt er på tre underemner inden for perioden, nemlig "poverty", "education" og "gender roles".

Faglige mål:
- udtrykke sig flydende og spontant med formidlingsbevidsthed i præsentation, samtale og diskussion på nuanceret og velstruktureret mundtligt engelsk om en bred vifte af almene og faglige emner med høj grad af grammatisk korrekthed og med evne til selvkorrektion
- læse og forstå lange og komplekse tekster på engelsk i forskellige genrer og stillejer fra forskellige historiske perioder og engelsksprogede regioner, samt tekster fra andre fag end engelsk

- analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk med anvendelse af relevant faglig terminologi
- gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster

Kernestof:
- væsentlige historiske, kulturelle forhold i Storbritannien og USA.
- tekst analytiske begreber og metoder til analyse af fiktive og ikke-fiktive tekster.

Materiale og emner:
Poverty:
William Blake: The Chimney Sweeper (Songs of Innocence og Songs of Experience) (1789 og 1794) (poem)
Charles Dickens: Oliver Twist (excerpt from chapter 2) (1837-30) (novel)

Gender:
Charlotte Brontë: Jane Eyre (chapter 4 + 28) (1847) (novel)

Education:
Charles Dickens: David Copperfield (excerpt) (1850) (novel)

Dokumentar:
"Life Victorian Time" (https://www.youtube.com/watch?v=F_UvfTHi8EE) (om den viktorianske tid)
"Charles Dickens: The Greatest Novelist" (https://www.youtube.com/watch?v=Wb9_y3MGuRk) (om Charles Dickens liv og forfatterskab)


Desuden har eleverne også afleveret en skriftlig opgave til en af de læste tekster.


Læst materiale anslået til 19 sider.

NB. Forløbet er undervist grundet COVID 19.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Oliver Twist - feedback and notes 15-03-2021
The Victorian Age 22-03-2021
Omfang Estimeret: 27,00 moduler
Dækker over: 27 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Preparation for the exam (halvt fysisk/virtuelt)

Eleverne har forberedt sig til den mundtlige eksamen. Dertil har eleverne også haft skriftlig terminsprøve i engelsk.


De har trænet med to tekster:
Barack Obama: A More Perfect Union (2008) (tale)
Stephen Dixon: The Signing (980) (novelle)


Læst materiale: 5 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer