Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Christianshavns Gymnasium
Fag og niveau Engelsk B
Lærer(e) Mette Tangaa-Andersen
Hold 2019 En/x (1x En, 2x En)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Forløb#1 The Curious Incident - fiction analysis
Titel B Forløb#2: G'Online
Titel C Forløb#3 British Empire and postcolonial issues
Titel D Forløb#4 The Graphic Novel: Coraline
Titel E Forløb#5: Racial conflicts in the USA.
Titel F Forløb#6: FF3: Opioid epidemic
Titel G Forløb#7 American election 2020
Titel H Forløb#8 Gothic Horrors
Titel I Forløb#9 India Today

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Forløb#1 The Curious Incident - fiction analysis

Vi begynder med at læse romanen The Curious Incident of the Dog in the Night-time af Mark Haddon (2004). Vi træner fiktions-genrer og -analyse og ser bl.a. på den klassiske detektivroman som forlæg og på konstruktionen af et fortællerjeg.
Undervisningen foregår sådan, at eleverne aktiveres mest muligt mundtligt med små opgaver undervejs. Vi træner ordforråd og skriftlige færdigheder som stavning, grammatisk korrekthed og stilistik (formelt skriftsprog vs uformelt talesprog) som en integreret del af vores arbejde med romanen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Forløb#2: G'Online

I dette forløb arbejder vi med temaet World Wide Web og dets konsekvenser med udgangspunkt i afsnittet "G'Online" i bogen Open Wide. Vi læser både fiktions- og nonfiktionstekster (herunder film, jvf. det udvidede tekstbegreb) og træner anvendelse af forskellige metoder til forskellige tekstgenrer.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Forløb#3 British Empire and postcolonial issues

I dette forløb ser vi på Storbritanniens rolle som kolonimagt ved at foretage punktnedslag i litteratur og nonfiktion fra forskellige steder i verden, blandt andet Sydafrika og Indien. (Forløbet blev lidt afsnuppet, da vi blev virtuelle, og jeg derfor valgte at skifte genre til Coraline/horror-forløbet).
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Komma-opgaven 15-03-2020
South Africa's colonial past - virtual classroom 16-03-2020
Film - den rigtige! 16-03-2020
forkert oprettelse pga. lectioproblemer 16-03-2020
Essay: Karma 29-03-2020
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Forløb#4 The Graphic Novel: Coraline

Vi bliver bekendte med analyse af grafiske romaner og læser og analyserer Coraline. Herudover foretager vi forskellige praktisk-kreative øvelser, bl.a. er vi ude og tage fotografier med gotisk eller "unheimlich" stemning  for at forstå begreberne, og efterfølgende skriver eleverne gothic tales med udgangspunkt i deres fotografier. Virtuelt forløb.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Scary Fairy Tale 20-05-2020
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Forløb#5: Racial conflicts in the USA.

Vi undersøger i dette forløb et aktuelt nyhedsemne, nemlig racekonflikterne i USA, der er blusset op efter drabet på George Floyd. Vi har fokus på nutiden med et blik tilbage på den nødvendige historie, slaveriet. Der læses såvel fiktion som nonfiktion, og skriftlige øvelser og grammatik ligger i overvejende grad i forlængelse af temaet og de tekster, vi læser.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Proud to be black analysis 17-08-2020
American History X 22-08-2020
Powerpoint, Vanity Fair Articles 13-09-2020
Essay 1: Nonfiction 25-10-2020
Omfang Estimeret: 25,00 moduler
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Forløb#6: FF3: Opioid epidemic

Dette forløb er et Flerfagligt Forløb sammen med naturvidenskabelige fag med fokus på narkotika-afhængighed. I engelskfaget har vi USA som vores undersøgelsesområde, og vi tager udgangspunkt i en dokumentarfilm om emnet, samt et kompendium med forskellige videnskabelige artikler. forløbet afsluttes med en mundtlig gruppe-præsentation.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
FF3: Problemformulering 30-09-2020
Præsentations-powerpoint 21-10-2020
Portfolio - noter fra FF3 28-10-2020
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Forløb#7 American election 2020

Dette forløb knytter an til den aktuelle amerikanske valg, og der er først og fremmest fokus på non-fiktionstekster. Vi analyserer således retorik og argumentation hos de nuværende og udvalgte tidligere præsident-kandidater med henblik på at forstå, hvordan sproget skaber virkeligheden og anvendes som magt-og overtalelsesmiddel.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Forløb#8 Gothic Horrors

I dette forløb bliver vi klar over, hvilke særlige genretræk og hvilken historie, der knytter sig til den genre af viktoriansk lilleratur, der i dag kaldes gotisk. Vi anvender desuden vores viden til at analysere, hvordan gotisk litteratur har påvirket masser af moderne pop-kultur. Virtuelt forløb.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Auggie Wren's Christmas story 15-12-2020
Mad Scientist film pitch 21-12-2020
The Corpse Bride 23-12-2020
Gothic horror story 02-02-2021
The tell-tale Heart - video assignment 12-02-2021
Omfang Estimeret: 27,00 moduler
Dækker over: 33 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Forløb#9 India Today

I forløbet beskæftiger vi os med aktuelle forhold i Indien, der delvist relaterer til landets status af eks-koloni for Storbritannien. Vi ser på hudblegningstrends, kastesystemet og dets historie og konsekvenser, kønsroller og kvindeundertrykkelse og meget andet, og vi anvender mange forskellige medier og teksttyper og ikke mindst kreative opgaver. Virtuelt forløb.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Copenhagen Delhi 02-03-2021
The White Tiger discussion keywords 02-03-2021
Indian castes, opinion piece 26-03-2021
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer