Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Christianshavns Gymnasium
Fag og niveau Fransk B
Lærer(e) Eva Ravn Møenbak
Hold 2019v Fr/3 (1g Fr/3, 2g Fr/3)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Les lycéens ca. 40s. (m. grundforløb)
Titel B L'identité (1. del) ca. 25s
Titel C L'antisémitisme (1. del). ca. 25s
Titel D Le Québec ca. 25s
Titel E Les SDF  ca. 35 s.
Titel F La banlieue et les jeunes ca. 30s.
Titel G Noël en France
Titel H L'identité (2.del) ca. 20s.
Titel I Repetition Nikita og 'superverber' ca. 5s
Titel J L'antisémitisme (2.del) ca. 10s.
Titel K Eksamensopgivelser

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel C L'antisémitisme (1. del). ca. 25s

Holdet har valgt emnet Antisemitisme. Vi arbejder med Louis Malle: Au revoir les enfants (film + manuskript).
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Søge information
 • Diskutere
 • Formidling
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Ansvarlighed
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel D Le Québec ca. 25s

Holdet arbejder med det francophone område le Québec. Sideløbende vil der være materiale om le coronavirus en France. Undervisningen foregår som fjernundervisning.
Grundtekst:Le Québec, Fiches de présentation (Entrées, Gyldendal 2009) og Gilles Vigneault: Gens du pays
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige - Frankofont område, relevant ordforråd
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Ansvarlighed
Væsentligste arbejdsformer
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel E Les SDF ca. 35 s.

Holdet arbejder med novellen af Le Clézio: L'enfant de sous le pont og ser filmen af Leos Carax: Les Amants du pont neuf samt læser uddrag af filmmanuskriptet (1991).
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 34 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Selvtillid
 • Initiativ
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel F La banlieue et les jeunes ca. 30s.

Holdet har valgt emnet la banlieue et les jeunes. Vi arbejder med Mathieu Kassovitz: La Haine (uddrag af manuskript  og film) og en artikel: D'où viennent les violences urbaines? (JDF 10.10. 2005)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Søge information
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Selvstændighed
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel H L'identité (2.del) ca. 20s.

Holdet supplerer forløbet l'identité fra 1g. Vi arbejder med Marjane Satrapi: Persepolis.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Selvstændighed
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel J L'antisémitisme (2.del) ca. 10s.

Vi supplerer emnet l'antisémitisme fra 1g og læser uddrag af Tahar Ben Jelloun: Le racisme expliqué à ma fille sammen med Ben Jellouns forord til 2021-udgaven af bogen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Søge information
 • Diskutere
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Selvtillid
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel K Eksamensopgivelser

Holdet opgiver følgende emner og værker til eksamen:

1. L'identité: Luc Besson: Nikita
                    Marjane Satrapi: Persepolis

2. Les SDF: Le Clézio: L'enfant de sous le pont
                    Léos Carax: Les Amants du Pont Neuf

3. L'antisémitisme: Louis Malle: Au revoir les enfants
                               Tahar Ben Jelloun: Le racisme expliqué à ma fille

4. La banlieue et les jeunes: Mathieu Kassovitz: La Haine
                                              D'où viennent les violences urbaines?
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer