Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Christianshavns Gymnasium
Fag og niveau Matematik B
Lærer(e) Anders Halkier Nicolajsen, Kirstine Mortensen, Michael Stangerup
Hold 2019 Ma/b (1b Ma, 2b Ma)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Forløb vektorer
Titel B analytisk geometri 1
Titel C Funktioner, afledte og omvendte
Titel D ekpsonentiel vækst
Titel E potensfunktioner
Titel F Funktioner
Titel G Differentialregning
Titel H Sandsynlighedsregning, binomialfordeling og test.
Titel I Vektorregning
Titel J Analytisk geometri
Titel K Lån og opsparing

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Forløb vektorer

Vektor fra punkt til punkt
længden af en vektor
Sum og differens af 2 vektorer
Konstant ganget med en vektor
Skalarproduktet af 2 vektorer
Vinkel mellem vektorer - regnet på maple
Hvorvidt vektorer er parallelle
Hvorvidt vektorer er ortogonale
Determinant af 2 vektorer
Arealet udspændt af arealet af 2 vektorer
projektion af vektor på vektor
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 26 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
  • Gruppearbejde
  • Individuelt arbejde
  • Lærerstyret undervisning
Titel B analytisk geometri 1

Beskriv en ret linje ved hjælp af et hældningstal og skæring med y-aksen. (62)
Beskriv en ret linje ved hjælp af et punkt og en normalvektor. (71)
Parameterkurver - beskriv en ret linje ved et punkt og en retningsvektor. (72)
Givet et taleksempel, hvorledes kommer fra en af de ovenstående beskrivelser af en ret linje til en anden.
Hvordan man tegner grafen for hver af tilfældene.
Skæring mellem 2 linjer
Indhold
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
  • Individuelt arbejde
  • Lærerstyret undervisning
  • Pararbejde
Titel D ekpsonentiel vækst

grafisk tolkning af
b
a>1
1>a>0
- udledning samt anvendelse af fordoblingskonstant/halveringskonstant
- udledning samt anvendelse af 2 punktsformlen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E potensfunktioner

- grafisk tolkning af
a>1
a=1,
1>a>0
0>a
- anvendelse af 2 punktsformlen
- udledning af 2 punktsformlen
- for et givet a: Bestemme den procentvise stigning i y, for en procentvis stigning i x
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Analytisk geometri

Matematik B-niveau: Kap. 8
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer