Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Christianshavns Gymnasium
Fag og niveau Matematik B
Lærer(e) Ann-Karina Aabling, Kirstine Mortensen, Mads Kristian Christensen
Hold 2019 Ma/d (1d Ma, 2d Ma)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Eksponentialfunktionen
Titel B Potensfunktionen
Titel C Kombinatorik samt Binomial-sandsynlighed
Titel D Trekantberegning
Titel E Vektorer i planen
Titel F 2. grads polynomier
Titel G Potensvækst, Eksponentiel vækst, Lineær vækst
Titel H Skriftlig og Mundtlig træning
Titel I Andengradspolynomier
Titel J Funktioner
Titel K Logaritmer
Titel L Differentialregning
Titel M Binomialfordeling og binomialtest
Titel N Analytisk geometri og repetition af vektorer
Titel O Trigonometriske funktioner
Titel P Forløb#3

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Eksponentialfunktionen

Forskriften
Betydningen af a og b
To-punkts formlen (beregne a og b ud fra to punkter).
Beviset for formlen til at beregne a og b ud fra to punkter.
Eksponentiel regression
Residualplot
Residualspredning
Grafen for voksende / aftagende eksponentialfunktionen
Fordoblingstid/Fordoblingskonstant
Halveringstid/Halveringskonstant
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Potensfunktionen

Forskriften
Betydningen af a og b
To-punkts formlen (beregne a og b ud fra to punkter).
Den naturlige logaritme
10-tals logaritme
Regneregler for logaritmer
Beviset for formlen til at beregne a og b ud fra to punkter.
Potens regression
Residualplot
Residualspredning
Grafer for potensfunktioner
Lineær proportionalitet
Omvendt proportionalitet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Kombinatorik samt Binomial-sandsynlighed

Kombinatorik
Kombinationer / Permutationer
Binomialkoefficienten
Sandsynlighedsregning
Sandsynlighedsfelt
Multiplikationsprincippet
Additionsproncippet
Sandsynlighedsfunktionen for Binomialfordelingen
Binomialfordelingen
Konfidensinterval
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Trekantberegning

sin, cos, tan i retvinklede trekanter
Pythagoras sætning
Skalafaktor
Cosinusrelationerne
Sinusrelationerne
Arealformlen med sinus
Beviset for Arealformlen med sinus
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Vektorer i planen

Definition af vektor
Sum af vektorer
Differens af vektorer
Stedvektor
Prikprodukt
Vinkel mellem vektorer
Formlen for cos(V) mellem to vektorer
Determinant
Tværvektor
Ortogonale vektorer   (prikproduktet=0)
Parallelle vektorer       (k*a=b   eller   det(a,b)=0)
Areal af parallelogram udspændt af to vektorer
Vinkel mellem vektorer
Projektion af vektorer
Beviset for formlen til at bestemme projektionen af vektor a på vektor b
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F 2. grads polynomier

Forskriften
Betydningen af konstanten a
Betydningen af konstanten c
Rødder - Skæring med x-aksen - 2. grads ligning
Toppunkt
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Potensvækst, Eksponentiel vækst, Lineær vækst

Potensvækst, Eksponentiel vækst, Lineær vækst
delta x
delta y
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Funktioner

Funktioner
Grafer
Sammensattefunktioner
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Logaritmer

Logaritmiske skalaer
Regneregler
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel M Binomialfordeling og binomialtest

Stokastisk variabel
Middelværdi og spredning
Test, enkeltsidet og dobbeltsidet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel O Trigonometriske funktioner

Radianer
Enhedscirklen
Sin(x)
Amplitude og periode
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel P Forløb#3

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer