Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Christianshavns Gymnasium
Fag og niveau Matematik B
Lærer(e) Henrik Peter Bang
Hold 2019 Ma/e (1e Ma, 2e Ma)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Sandsynligheder kombinatorii
Titel B Funktioner 1
Titel C Funktioner 2 Eksponentialfunktion og logaritme
Titel D 2. gradspolynomium og potensfunktioner
Titel E Vektorer
Titel F Renteformel og Annuiteter
Titel G 2. grads polynomium
Titel H 2. grads polynomiet - polynomier generelt
Titel I Differentialkvotient
Titel J FF3 matematisk modellering - logistisk væksr
Titel K Regneregler for differentialkvotient + monotoni
Titel L Vektorer - analytisk geometri
Titel M Sandsynlighed og binomialfordeling
Titel N Trigonometriske Funktioner
Titel O Repetition skriftlige opgaver
Titel P Mundlig repetition

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel E Vektorer

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 28 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel L Vektorer - analytisk geometri

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer