Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Christianshavns Gymnasium
Fag og niveau Tysk B
Lærer(e) Lars Christiansen, Louise Hassager Sørensen
Hold 2019v Ty/1 (1g Ty/1, 2g Ty/1)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A EKSAMEN Die DDR (delvist virtuelt forløb)
Titel B Natscha Kampusch (Jugend-Thema-kort forløb)
Titel C EKSAMEN Rechtsradikalismus und NSU (virtuelt)
Titel D EKSAMEN Krimi - Verbrechen und Strafe
Titel E Krimi - Verbrechen und Strafe-fortsat
Titel F EKSAMEN Babylon Berlin und die WR -virtuelt forløb

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A EKSAMEN Die DDR (delvist virtuelt forløb)

Forløbet "Die DDR, die Stasi und der Fall der Mauer" giver en introduktion til staten DDR 1949-1989 med henblik på at forstå den politiske, sociale og økonomiske baggrund for Tyskland i dag. Efter en ganske kort gennemgang af Tysklands deling 1945-1949 fokuserer forløbet særligt på tre emner:  Stasis rolle i DDR og forskellige flugtmetoder til at komme fra DDR og over i vesten og murens fald. I forløbet er der blevet lagt stor vægt på de to film "Das Leben der Anderen" und "Der Ballon". Eleverne holdt gruppepræsentationer på klassen om en person (i hver gruppe) fra "Das Leben der Anderen".

Arbejdsformer: gruppearbejde, fremlæggelse på Teams, udarbejdelse af små videoer. Test og opgaver inde på "Min Læring" m.m.


Faglige mål:
– forstå talt tysk standardsprog om kendte emner formidlet gennem forskellige medier
– læse og forstå forskellige typer af ubearbejdede nyere og enkle ældre tysksprogede tekster samt ubearbejdede tysksprogede tekster fra de sidste 10 år
– føre en samtale på et sammenhængende og nogenlunde flydende tysk om emner, de er fortrolige med, samt redegøre for og diskutere forskellige synspunkter
– anvende relevante lytte- og læsestrategier samt relevante mundtlige og skriftlige kommunikationsstrategier
– på tysk redegøre for og reflektere over tysksprogede litterære tekster og andre kunstneriske udtryksformer samt analysere og fortolke disse
– redegøre på tysk for kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i tysksprogede lande med hovedvægten på Tyskland efter 1945
– inddrage en grundlæggende viden om levevilkår, værdier og normer i tysksprogede lande i arbejdet med fiktive og ikke-fiktive tysksprogede tekster og medier samt sammenligne studerede tysksprogede tekster og emner med andre kultur- og samfundsforhold
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder.

Grammatik: Undervejs gennemgås basal grammatik med fokus på sætningsanalyse og syntaks, tempus, verbernes tider og bøjninger samt personlige og possesive pronominer. Eleverne har arbejdet lidt med "Min Læring".

Materialer:

Uddrag af manuskriptet til filmen "Das Leben der anderen", 2006. De har læst følgende scener: Scene 1+2, 27-29, scene 48 og 76. Herudover scene 79, 80 og 83.

"Die Stasi" (til og med afsnittet "Ausgefeilte Methoden") von Wiebke Ziegler auf: https://www.planet-wissen.de/geschichte/ddr/das_leben_in_der_ddr/pwiediestasi100.html

"Interview mit einem Soldaten der deutschen Volksarmee", Unterrichtsreihe "Der Mauerfall" von DW: https://www.dw.com/downloads/26153146/11-interview-mit-einem-ehemaligen-soldaten-der-nva.pdf

"Mauerfall zu Haus", Marcus Köhler, Unterrichtsreihe "Der Mauerfall" von DW:
file:///C:/Users/SO/Downloads/09-mauerfall-zu-haus-pdf%20kopi.pdf

https://www.instagram.com/wende_rewind/?hl=en (eleverne holdt en lille præsentation om et udvalgt billede og tekst inde fra denne hjemmeside med alskins emner om die DDR, Fluchtmethoden, Politik und die Wiedervereinigung).


Film:

"Das Leben der anderen", 2006, Florian Henckel von Donnersmarck:

"Der Ballon", 2018 von Michael Herbig.

"Vilde flugtforsøg over Berlinmuren, fransk dokumentar fra 2019 vist på DR: https://www.dr.dk/drtv/program/vilde-flugtforsoeg-over-berlinmuren_147621

"Simpleshow erklärt den Fall der Berliner Mauer", 2012, veröffentlicht auf: https://www.youtube.com/watch?v=x83OEzipiQo
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Tysk aflevering 23-12-2019
Genaflevering Bilder aus dem "Ballon" 15-01-2020
Hausaufgaben 22-01-2020
Videoaufnahme 25-02-2020
Tysk genaflevering 21-03-2020
Genaflevering-Mauerfall- zu Hause 22-05-2020
Omfang Estimeret: 49,00 moduler
Dækker over: 49 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Natscha Kampusch (Jugend-Thema-kort forløb)

Forløbet sætter fokus på historien om Natascha Kampusch´s bortførelse. Vi læser en tekst om emnet og ser en dokumentar om kidnappningen og laver opgaver til teksten i bogen "Genau", s. 32-37.
Vi taler om, at Nataschas anderledes barndom og ungdom i forhold til sine andre.

Materialer:

"10 Jahre Freiheit" in: Genau af Anne Lønberg Eskesen, Gyldendal, 2018.

TV-udsendelse:

"Natscha Kampusch", udgiver TV2, sendt d. 7.jan. 2007 fra CFU.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C EKSAMEN Rechtsradikalismus und NSU (virtuelt)

I dette forløb beskæftiger vi os med den højredrejning, som er fulgt i kølvandet på murens fald, navnlig i de tidligere DDR-Bundesländer. Vi ser på, hvilken rolle nazismen, den manglende Vergangenheitsbewältigung under DDR-regimet, og arbejdsløsheden og de mange skuffede forventninger til et genforenet Tyskland har været medvirkende faktorer til nynazismens opblomstring i navnlig det tidligere Østtyskland. Vi ser især nærmere på de terrorangreb foransaget af højrefløjen, som behandles i de to første afsnit af serien NSU fra Netflix. Derudover læser vi nogle artikler om hovedpersonerne i serien og de virkelige hændelser samt øvrige tekster om den tyske højredrejning.

Grammatisk fokuseres på de uregelmæssige verber inde på Min Læring og i bogen "Alles in allem".

Materialer:

Artikler:

"Allein im Nazidorf" von Hans Pfeier und Stephanie Schmaus, auf DW, 08.09.2015.
https://www.dw.com/de/allein-im-nazi-dorf/a-18698514

Film,

Folge 1- NSU- "Die Täter" auf Netflix, 2016
Folge 2- NSU- Die "Opfer" auf Netflix, 2016

Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D EKSAMEN Krimi - Verbrechen und Strafe

I dette forløb arbejder vi med krimigenren og de moralske og juridiske spørgsmål, som krimier ofte rejser.
Til det formål læser vi to krimier af Ferdinand von Schirach: "Anatomie"+"DNA"+"Einsam", alle fra antologien "Schuld". Derudover; "Letzte Pizza" af Milena Moser.
Derudover arbejder vi med tv-serien "Ein Fall für Professor T" og Goethes "Erlkönig"..

Faglige mål:
– forstå talt tysk standardsprog om kendte emner formidlet gennem forskellige medier
– læse og forstå forskellige typer af ubearbejdede nyere og enkle ældre tysksprogede tekster samt ubearbejdede tysksprogede tekster fra de sidste 10 år
– føre en samtale på et sammenhængende og nogenlunde flydende tysk om emner, de er fortrolige med, samt redegøre for og diskutere forskellige synspunkter
– anvende relevante lytte- og læsestrategier samt relevante mundtlige og skriftlige kommunikationsstrategier
– på tysk redegøre for og reflektere over tysksprogede litterære tekster og andre kunstneriske udtryksformer samt analysere og fortolke disse
– redegøre på tysk for kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i tysksprogede lande med hovedvægten på Tyskland efter 1945
– inddrage en grundlæggende viden om levevilkår, værdier og normer i tysksprogede lande i arbejdet med fiktive og ikke-fiktive tysksprogede tekster og medier samt sammenligne studerede tysksprogede tekster og emner med andre kultur- og samfundsforhold
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder.
Fokus: lytte, læse, tale, skrive.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 26 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Krimi - Verbrechen und Strafe-fortsat

I dette forløb arbejder vi med krimigenren og de moralske og juridiske spørgsmål, som krimier ofte rejser.
Til det formål læser vi tre krimier af Ferdinand von Schirach: "Anatomie"+"DNA"+"Einsam", alle fra antologien "Schuld". Derudover; "Letzte Pizza" af Milena Moser.
Derudover arbejder vi med tv-serien "Ein Fall für Professor T" og Goethes "Erlkönig".

Faglige mål:
– forstå talt tysk standardsprog om kendte emner formidlet gennem forskellige medier
– læse og forstå forskellige typer af ubearbejdede nyere og enkle ældre tysksprogede tekster samt ubearbejdede tysksprogede tekster fra de sidste 10 år
– føre en samtale på et sammenhængende og nogenlunde flydende tysk om emner, de er fortrolige med, samt redegøre for og diskutere forskellige synspunkter
– anvende relevante lytte- og læsestrategier samt relevante mundtlige og skriftlige kommunikationsstrategier
– på tysk redegøre for og reflektere over tysksprogede litterære tekster og andre kunstneriske udtryksformer samt analysere og fortolke disse
– redegøre på tysk for kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i tysksprogede lande med hovedvægten på Tyskland efter 1945
– inddrage en grundlæggende viden om levevilkår, værdier og normer i tysksprogede lande i arbejdet med fiktive og ikke-fiktive tysksprogede tekster og medier samt sammenligne studerede tysksprogede tekster og emner med andre kultur- og samfundsforhold
– demonstrere viden om fagets identitet og metoder.
Fokus: lytte, læse, tale, skrive.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Krimi - "Anatomie" 06-09-2020
Krimi - mundtlig præsentation 18-10-2020
Schreibe deinen eigenen Krimi 22-11-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F EKSAMEN Babylon Berlin und die WR -virtuelt forløb

I dette forløb "Babylon Berlin und die Weimarer Republik" ser vi første sæson af tv-serien "Babylon Berlin", som vi bl.a. bruger til få en forståelse af Berlin og Tyskland i mellemkrigstiden/Weimarrepublikken.
Der arbejdes med et opgavekompendium med diverse læse, lytte, tale og skriveøvelser.
Desuden ser vi en dokumentar om Weimarrepublikken og læser tekster om samme emne.
Hovedfokus er selve serien og dens handling, og sekundært Weimarrepublikken som filmens historiske ramme.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer