Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Christianshavns Gymnasium
Fag og niveau Tysk B
Lærer(e) Lene Nørholm Jakobsen
Hold 2019v Ty/2 (1g Ty/2, 2g Ty/2)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Intro + murens fald og die DDR
Titel B Jugend und Familie
Titel C Babylon Berlin - 20er Jahre
Titel D EKS: Reisen und Urlaub
Titel E EKS: Familienverhältnisse
Titel F EKS - Krimigeschichten
Titel G Unsere Mütter, unsere Väter
Titel H EKS: Vergangenheitsbewältigung
Titel I EKS Familienverhältnisse/Repetition
Titel J Berlin in den goldenen Zwangigern

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Intro + murens fald og die DDR

Holdet arbejder med et emne som tager udgangspunkt i 25-året for murens fald.
Vi ser den tyske film Ballon - Flucht aus der DDR i biografen. VI arbejder med Goethe- Instituttets undervisningsmaterialer til filmen og har fokus på figurerne i filmen og dens skildring af det østtyske samfund og flugtmulighederne ud af DDR.

VI ser klip fra forskellige dokumentarfilm om Muren og hvordan man levede side om side med den.
Vi undersøger staten DDR og livet i DDR.

Efter jul arbejder vi intensivt med filmen 'Westwind' og ser her på endnu en flugt fra DDR og har fokus på gloser, søstrenes forhold, skildringen af livet i DDR, Balisch-karakteren og musikken i filmen. Arbejdet er tilrettelagt omkring materiale til filmen lavet af lærerne på CG.

Vi træner helt basal grammatik: de forskellige verbetypers bøjning og placering. Efterfølgende har vi fokus på kasus og artiklernes og pronominernes bøjning samt brug.
Efter jul er det præpositionerne vi har fokus på.


MATERIALE:
filmen "Ballon" + undervsiningsmateriale
Klip fra div. dokumentarfilm om Muren.
DR's dokumentar 'Vilde flugtforsøg' ser og arbejder vi også med.
film og manus til 'Westwind'

Antal sider: 30
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 34,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Jugend und Familie


Holdet arbejder i denne virtuelle periode med krimiserien: "Die verlorene Tochter" på ZDF  (2020) med tyske undertekster.  Der arbejdes med undervisningsmateriale lavet af lærerne på CG som har fokus på ordforråd, basal grammatik og analyse og fortolkning af serien. Der er særligt fokus på personerne i serien og deres udvikling ligesom relevant ordforråd trænes.
Desuden læser vi tekster af Julia Engelmann bla. Sag mir wer  og hittet One Day samt arbejder med grammatisk materiale til disse.

Grammatik:
De uregelmæssige verber, det personlige pronomen, possessive pronomen og ordstilling

Desuden arbejder vi med følgende tekster til emnet fra bogen Los geht's:
Keine Maschine
Liebe ist leise
Auf anderen Wegen

Antal sider: 25
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Babylon Berlin - 20er Jahre

Eleverne udforsker Berlin i slutningen af 1920ere ved at se serien "Babylon Berlin" af bla. Tom Tykwer.
De ser størstedelen af alle 8 dobbeltafsnit på DR som lektie, mens vi ser mindre bidder i undervisningen.
Vi taler og skriver om serien og de billeder der bliver skabt af livet i byen Berlin i 1920erne. Vi har fokus på hovedpersonernes udvikling, derunder hvad der har været med til at præge de unge mennesker i 20ernes Tyskland fx krigstraumer, social fattigdom, og generelt følelsen af at have overlevet 1.verdenkrig, der forandrede den kendte verden og gav nye muligheder og udfordringer.
Vi undersøger derfor grundigt billedet af de forskellige samfundslag i Berlin og lidt om den politiske baggrund. Fokus ligger på de to hovedpersoner Charlotte, der arbejder sig op fra den fattige arbejderklasse og repræsenterer den nye kvindetype og Gereon, som arbejder ved politiet. De to arbejder sammen og begiver sig ind i de korrupte, kriminelle og politiske miljøer i Berlin. Vi arbejder derfor indgående med personkarakteristik.MATERIALE/KERNESTOF:
"Babylon Berlin" (2017/2018) alle 8 dobbeltafsnit

Sangen "Von Asche zu Staub" fra serien

GRAMMATIK: Vi bruger naturligvis også filmen som afsæt for at få trænet ordforråd, tysk grammatik og sprogfærdighed: fx adjektivernes gradbøjning, posssesive pronominer , personlige pronominer, uregelmæssige verber, fremtid, kasus, faste vendinger  etc via arbejdsark tysklærerne på CG har lavet, se vedhæftede filer. VI arbejder også med/i "Min læring".

Antal sider: 30-35

NB: emnet er læst som virtuelt emne i covid-perioden.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Afsluttende om Babylon Berlin 20-05-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D EKS: Reisen und Urlaub

Vi læser efter sommerferien et emne om det at rejse.
Som intro arbejder vi med sangen Bunter Sommer af Fayzen og Auf uns af Andreas Bourani, samt ser på typiske tyske udtryk (fra Easy German). Eleverne holder også korte oplæg om deres egen ferie.

Fokus er på filmen Tschick i Fatih Akins filmatisering og Wolfgang Herrndorffs roman, som vi læser uddrag af. Vi arbejder med hovedpersonernes rejse og hvad disse gør ved deres personlighed og livsanskuelse, og taler om filmens eventyragtige struktur (zu Hause, in der grossen Welt, zu Hause).
Til sidst i forløbet skriver eleverne en aflevering med fokus på Maiks udvikling og en karakteristik af ham. Fokus ligger på den personlige udvikling i forbindelse med 'rejsen'.
Vi arbejder intensivt med relevante gloser og med nogle af opgaverne fra 'Unterrichtsmaterialien' til filmen.
I repetitionsfasen læser vi eventyret 'Frau Holle' som skildrer en lignende version af 'rejsen', nemlig rejsen fra barn til voksen.
Derudover træner vi eksamensrelaterede opgaver; mundtligt referat, karakteristisk af personerne og eleverne laver rollespil ud fra materialet.
Afleveringer: mundtlig Zusammenfassung af filmen og eget sommerdigt.


Materialer:
Fatih Akin: Tschick (film), 2016
Wolfgang Herrndorf: Tschick (roman), 2010, uddrag (fra Aspekte des Lebens, s. 55-59) + uddrag fra romanen "Tschick" af  W. Herrndorf: s.7-11, Rowohlt
Dele af undervisningsmaterialet til filmen: http://tschick-film.de/download/Viki-Filmheft-TSCHICK-mit%2
0Formular.pdf
Die Brüder Grimm, Frau Holle, 1812
Fayzen: Bunter Sommer, 2013 - https://www.youtube.com/watch?v=CEd1OH-u304


Supplerende materilale:
Easy German - 15 Expressions you should know - https://www.youtube.com/watch?v=pR1s7duwLNM
Andreas Bourani, Auf Uns, 2014

Antal sider: 25-30


Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Meine Sommerferien 13-09-2020
Genaflevering 04-10-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21,5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E EKS: Familienverhältnisse

Vi læser et forløb med udgangspunkt i den aktuelle film, Systemsprenger, som er en fortsættelse af arbejdet med ZDF's miniserie 'Die verlorene Tochter', som vi arbejdede med i slutningen af 1g. Forløbet afsluttes i slutningen af skoleåret med læsning af yderligere 2 tekster.
Die verlorene Tochter: Holdet arbejdede i slutninen af 1g miniserien: "Die verlorene Tochter" på ZDF  (2020) med tyske undertekster.  Der arbejdes med undervisningsmateriale lavet af lærerne på CG som har fokus på ordforråd, basal grammatik og analyse o,g fortolkning af serien. Die verlorene Tochter giver perspektivet på konsekvenserne af en families hemmeligheder da datteren til en rig bryggerfamilie vender pludseligt tilbage til sin fødeby efter at have været forsvundet i 10 år. Serien handler om familiesvigt, hemmeligheder, erindringer og fortælles fra seks forskellige perspektiver. Vi har særligt fokus på personerne i serien og deres udvikling, samt skildringen af den dysfunktionelle familie og konsekvenserne af dette. Derudover træner eleverne relevant ordforråd

Systemsprenger: Vi ser filmen i biografen. Den handler om den 9-årige Benni og de udfordringer hun møder i  livet pga sin kaotiske opvækst og udsatte familieforhold. Vi har fokus på Benni som hovedperson og hendes relationer til de 'Bezugspersonen', som omgiver hende. Derudover ser vi en dokumentar om virkelige Systemsprenger og relaterer denne til den fiktive beskrivelse af sådanne unge.

Senere på året læser vi non-fiktionsteksten 'So leben wir' som viser endnu en anderledes familieform - nemlig die Patchworkfamilie.
Sidste tekst i forløbet er eventyret 'Frau Holle', som giver endnu et perspektiv på patchwork-familien.


Kernestof:
Nora Fingscheidt, Systemsprenger, 2020
Undervisningsmateriale til filmen
Christian Jeltsch, Die verlorene Tochter, ZDF, 2020
Brüder Grimm, Frau Holle, 1812
Oliver Gehrs, So leben wir, 2013/14 - fra Magazin der Bundeszentrale für politische Bildung
Die verlorene Tochter, ZDF, Christiam Jeltsch, 2020
Brüder Grimm, Frau Holle, 1812

Supplerende stof:
Systemsprenger, letzte Chance für perspektivlose Jugendliche, Stern TV, 2018 (https://www.youtube.com/watch?v=Flat0ty4dk0)
Intro Familie: https://www.youtube.com/watch?v=qTah_xBBdUs&ab_channel=flutertv


Antal sider: 40 sider
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F EKS - Krimigeschichten

Holdet læser et emne der kredser om forskellige versioner af krimihistorien. Vi læser Ferdinand von Schirachs etiske kriminoveller, Milena Mosers femikrimi-novelle og læser baggrundsmateriale om forskellige krimigenrer og deres karakteristika.
Derudover arbejder vi med filmen Aus dem NIchts, som handler om højreradikal kriminalitet men også, ligesom von Schirachs noveller, kredser om emner som skyld og etik. Vi arbejder med genfortælling, komposition, og har fokus på hovedpersonen i filmen. Eleverne stifter her også bekendtskab med terrororganisationen NSU - og dermed er Landeskunde også en del af forløbet.

Der øves krimibegreber, relaterede verber og vi betragter hver krimis særkende samt dens relation til den tid den er skrevet i.
Afleveringer: oversættelse relateret til DNA og en mundlig aflevering udformet som en eksamensopgave

Materialer:
Ferdinand von Schirach: DNA og Anatomie (2015, fra antologien Schuld)
Milena Moser: Sonnenbrand (1991)
Fatih Akins, Aus dem Nichts, 2017


Sekundært materiale:
Merkmale des Krimis + opgaver til dette, fra Gyldendal, Gattungen

Antal sider: ca 30-35
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Systemsprenger 25-10-2020
Test - på klassen 17-11-2020
Mundtlig fremlæggelse 22-12-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 28 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Unsere Mütter, unsere Väter

Holdet læser et emne som tager udgangspunkt i serien Unsere Mütter, unsere Väter, som handler om 5 unge tyskeres liv under anden verdenskrig. Vi har fokus på de 5 venner og den udvikling de gennemgår under krigen samt på den måde krigen påvirker dem på. Derfor arbejder vi med personkarakteristik og miljøbeskrivelse ligesom vi også arbejder med beskrivelser af udvalgte scener og af episoderne som helhed.
Forløbet kan også ses som en del af vores næste forløb, idet krigen og dens konsekvenser jo danner baggrund for Tysklands situation i 50'erne.

Materialer:
Philip Kolditz und Stefan Kadelbach: Unser Mütter, unsere Väter (2013)

Antal sider: 20
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H EKS: Vergangenheitsbewältigung

Vi læser emnet Vergangenheitsbewältigung (Deutschland nach 1945)

Vi undersøger Tyskland efter 1945 og ser nærmere på kernebegreber som Stunde 0, Wirtschaftswunder samt Vergangenheitsbewältigung og retsopgøret eller manglen på samme efter jødeudryddelsen og Det Tredje Rige.
Indledningsvist arbejder vi med introen fra Niemals vergessen som omhandler skyldsspørgsmålet, Vergangenheitsbewältigung og den tyske identitet efter 45. I forløbet diskuterer vi omgangen med fortiden; forskellige strategier man har benyttet sig af og konsekvenserne af disse. I denne sammenhæng læser vi afsnit 3.3 i Niemals vergessen hvor forskellige strategier defineres.

Vi har fokus på filmen "Der Staat gegen Fritz Bauer" og dermed også Tysklands opgør med fortiden som det tog sig ud i 50'erne. Inden filmen læser vi materiale om perioden.

Vi læser endvidere forskellige tekster om emnet: Hilde M’s fornægtende interview (i tekst og som film), hvor både gerningsmand og ofre kommer til orde. Van Dyk/Heppners sang fra 2004, som giver et historisk rids og forholder sig positivt til det at være tysk. Endelig læser vi Kurt Kister ærlige og nøgterne skildring af sin morfar som var både nazist og menneske og Walter Moers mere humoristiske omgang med fortiden i tegnefilmen om Hitler.
I forbindelse med emnet arbejdes der målrettet med gloseindlæring og forståelse.
Eleverne arbejder med mundtlige fremlæggelser om filmen og træner således den mundtlige eksamensform.

Grammatik: tidsangivelser og adjektivbøjning.


Materiale:
Planet Wissen - deutsche Geschichte, Wirtschaftswunder: https://www.planet-wissen.de/geschichte/deutsche_geschichte/wirtschaftswunder/index.html
Burkhardt Klaussner, Der Staat gegen Fritz Bauer (2015)
Paul van Dyk und Peter Heppner: Wir sind wir, 2004
Hilde M: Das dunkle Geheimnis der Hilde M, fra Niemals vergessen
Panorama: Interview med Hilde M (http://www.ndr.de/kultur/geschichte/chronologie/kzaufseherin100_page-1.html)
Kurt Kister, Trotzdem mein Grossvater (1989)
Walter Moers, Adolf (2005/2006)
De sidste 5 materialer + indføringen til emnet stammer fra antologien Niemals vergessen, systime, 2016.

Supplerende stof:
Niemals vergessen, s. 26-27 (om strategier)

Antal sider: 40-45 sider
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Genaflevering - UMUV 08-03-2021
Musikpræsentationen 30-03-2021
Fritz Bauer mdt aflevering 25-04-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel J Berlin in den goldenen Zwangigern

Eleverne udforsker 20ernes Berlin ved at se serien "Babylon Berlin" af bla. Tom Tykwer. De ser de allerfleste episoder som lektie.
Vi taler og skriver om serien og det billeder der bliver skabt af livet i byen Berlin i 1920erne. Vi har fokus på hovedpersonernes udvikling, derunder hvad der har værte med til at præge de unge mennesker i 20ernes Tyskland fx krigstraumer, socialfattigdom, og generelt følelsen af at have overlevet 1.verdenkrig, der forandrede den kendte verden og gav nye muligheder og udfordringer.
Vi undersøger derfor billedet af de forskellige samfundslag i Berlin og lidt om den politiske baggrund.

Vi bruger også filmen som udgangspunkt for at få trænet tysk grammatik og sprogfærdighed: fx adjektivbøjning etc.

Desuden læser eleverne i par udvalgte digte fra tiden omkring 1920 og ser på diverse billeder og vi taler om ekspressionsmen som reaktion på det moderne liv i storbyen.

Eleverne arbejder med følgende digte og sange:
"Weltende" af Heym
"Nachtcafe" af G. Benn
"Junge Liebe" af G. Benn
"Die Irren" af ...
" Macky Messer" af B. Brecht

Desuden læser eleverne starten af "Berlin Alexanderplatz"

Supplerende læser eleverne: " Nat i Berlin"

Desuden beskriver og analyserer eleverne udvalgte ekspressionistiske billeder af Kirchner, Häckl og Nolde og Münter.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer