Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Christianshavns Gymnasium
Fag og niveau Tysk B
Lærer(e) Signe Riis Petersen, Sonja Barfod Lund
Hold 2019v Ty/4 (1g Ty/4, 2g Ty/4)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A EKSAMEN Die DDR
Titel B EKSAMEN Babylon Berlin (virtuel undervisning)
Titel C Musik – deutsche Töne
Titel D EKSAMEN Krimi (virtuel undervisning i december)
Titel E EKSAMEN NSU - RR in De (virtuel undervisning)
Titel F Repetition

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A EKSAMEN Die DDR

Eleverne introduceres til DDRs historie.
Der arbejdes med ordforråd til temaet DDR samt til de to anvendte film.
Mundtlige oplæg: Beskrivelse af billeder fra instagramkontoen Wende_rewind samt til filmen Westwind

Skriftlige afleveringer:
Referat af Ballon

Film:
Ballon
Westwind

Tekster:
Westwind Drehbuch, s. 1-8
Spiegel Interview

Grammatiske fokuspunkter:
den bestemte og den ubestemte artikels bøjning
bøjning af haben und sein
Uregelmæssige verber
Ordstilling: Ledsætninger og hovedsætninger
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Vorstellung 18-11-2019
Startscreening 08-12-2019
1. Skriftlige opgave - Ballon 23-01-2020
1a - Genaflevering 25-02-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 37 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B EKSAMEN Babylon Berlin (virtuel undervisning)

Eleverne præsenteres for Tysklands historie efter 1. verdenskrig med fokus på die goldenenen 20'er og de i Babylon Berlin behandlede temaer herunder Blutmai og Reichwehr som grobund for nazismen.
Eleverne skal kunne karakterisere de to hovedpersoner Charlotte Ritter og Gereon Rath, samt redegøre for seriens handling med relevante gloser.

Film:
Babylon Berlin, 1. sæson, episode 1-4 + 1. afsnit af 2. sæson

Aflevering:
Referat af Babylon Berlin og karakteristik af Charlotte og Gereon
Corona Tagebuch

Grammatiske temaer:
Uregelmæssige verber
Adjektiver
Ordstilling (hovedsætninger og ledsætninger)
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Musik – deutsche Töne

I forløbet skal eleverne have indblik i den tysksprogede musikverden og lære nogle klassikere at kende fra Goethes Erlkönig til Rammsteins Deutschland. Vi snakker om den historiske og kulturelle kontekst i forbindelse med sangene, oversætter og analyserer dem. Fokus er ydermere elevernes motivation til selv at opsøge tysk musik, bearbejde og oversætte udvalgte sange.
Omfang ca. 26 moduler.
Greif zu:
- Musik in meinem Leben (s. 8)
- Musik ist mein Leben (s. 9)

Netopslag:
- Holst, Nila (2014): Schlager, Lexikon der Musikinstrumente, Musikrichtungen, Veranstaltungen

Musik:
Rammstein: Deutschland
Johann Wolfgang von Goethe
Lale Andersen: Unter der Lanterne
Schiller: Ode an die Freude
Kazim Abgoba: Is’ mir egal
Helene Fischer: Atemlos

+ elevernes musikvalg (Schwesta Ewa, Mero, Hansi Hinterseer, Falco, Zu Asche, zu Staub, Anton aus Tirol, Culcha Candela, Cro, Nena)

+ Tim Bendzko: Hoch

Læse- og lyttestrategier
MrWissen2Go:
https://www.youtube.com/watch?v=dYF-LWTvxdA&fbclid=IwAR08WALhQJnrm-EiGbmjGTL-FXCHdelC3k2fpfzS1v7OJZ9WWMrYF53xFF8

Faglige mål:
Eleverne skal kunne:
- forstå talt tysk standardsprog om kendte emner formidlet gennem forskellige medier
- læse og forstå forskellige typer og genrer af ubearbejdede nyere og enkelte ældre tysksprogede tekster samt ubearbejdede tysksprogede tekster fra de sidste 10 år
- redegøre på tysk for studerede tysksprogede emner og tekster, analysere og fortolke disse og perspektivere til andre tekster, idet de benytter et nuanceret ordforråd samt anvender elementær morfologi og syntaks korrekt
- føre en samtale på et klart forståeligt, sammenhængende og nogenlunde flydende tysk om emner, de er fortrolige med, samt redegøre for og diskutere forskellige synspunkter
- udtrykke sig mundtligt på tysk om ikke-gennemgåede tysksprogede tekster og emner med anvendelse af et enkelt ordforråd og ofte forekommende faste vendinger og udtryk
- udtrykke sig klart forståeligt og sammenhængende på skriftligt tysk med et varieret ordforråd og med sikkerhed i den centrale ortografi, morfologi og syntaks
- analysere og beskrive tysk sprog grammatisk på dansk med anvendelse af relevant terminologi
- anvende relevante lytte- og læsestrategier samt relevante mundtlige og skriftlige kommunikationsstrategier
- på tysk redegøre for og reflektere over forskellige tysksprogede tekster såvel fiktive som ikke-fiktive samt analysere og fortolke disse
- redegøre på tysk for kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i tysksprogede lande med hovedvægten på Tyskland efter 1945
- anvende en grundlæggende viden om kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i tysksprogede lande i arbejdet med fiktive og ikke-fiktive tysksprogede tekster og medier samt sammenligne studerede tysksprogede tekster og emner med kultur- og samfundsforhold i andre lande
- søge og anvende relevant tysksproget materiale på internettet samt dokumentere anvendelsen heraf

Grammatik: Verber: hjælpeverberne, bøjning af de regelmæssige og uregelmæssige verber, modalverber og sammensatte verber
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: 23,00 moduler
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D EKSAMEN Krimi (virtuel undervisning i december)

I forløbet skal eleverne have indblik i den tysksprogede krimigenre samt de karakteristika, der gør sig gældende for genren. Fokus for forløbet er særligt træning af elevernes læsekompetence og tekstanalytiske evner.
Lekture:

Von Schirach, Ferdinand:
- DNA, Schuld, Tyskforlaget (2013) v/Uffe Hartvig Larsen
- Anatomie, Schuld, Tyskforlaget (2013) v/Uffe Hartvig Larsen

Moser, Milena:
- Letzte Pizza (2006). In Kurzum, Text und Sprache, Tyskforlaget, v./ Angela Homann & Erik Wikkelsø Pedersen
- Der Ausflug (2009). In: Die Welt, in der wir leben. Texte zur Modernität, Tyskforlaget, v./ Bente Gravgaard & Erik Wikkelsø

Egendal, Helle: Gattungen (2017), Gyldendal
- Begriffskarte Krimi, s. 78
- Merkmale des Krimis, s. 79-81
- Aufgaben zu den Merkmalen des Krimis, s. 82

Christoffersen, Erik: „Der Krimi. Einige Informationen“. Dein Deutschland – tysk fortsættergrundbog (2013) v/Rikke Taber og Martin Zickert Graverholt. Systime

Ein Verteidiger verteidigt nicht die Tat, sondern den Menschen. Interview mit Ferdinand von Schirach“. Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), 12. Marts 2018.

Tyske netopslag:
https://www.buecher-wiki.de/index.php/BuecherWiki/Kriminalroman

Film: Fatih Akin: Aus dem Nichts

Gedicht: Goethe: Erlkönig

Omfang ca. 20 moduler.

Faglige mål:
Eleverne skal kunne:
- forstå talt tysk standardsprog om kendte emner formidlet gennem forskellige medier
- læse og forstå forskellige typer og genrer af ubearbejdede nyere og enkelte ældre tysksprogede tekster samt ubearbejdede tysksprogede tekster fra de sidste 10 år
- redegøre på tysk for studerede tysksprogede emner og tekster, analysere og fortolke disse og perspektivere til andre tekster, idet de benytter et nuanceret ordforråd samt anvender elementær morfologi og syntaks korrekt
- føre en samtale på et klart forståeligt, sammenhængende og nogenlunde flydende tysk om emner, de er fortrolige med, samt redegøre for og diskutere forskellige synspunkter
- udtrykke sig mundtligt på tysk om ikke-gennemgåede tysksprogede tekster og emner med anvendelse af et enkelt ordforråd og ofte forekommende faste vendinger og udtryk
- udtrykke sig klart forståeligt og sammenhængende på skriftligt tysk med et varieret ordforråd og med sikkerhed i den centrale ortografi, morfologi og syntaks
- analysere og beskrive tysk sprog grammatisk på dansk med anvendelse af relevant terminologi
- anvende relevante lytte- og læsestrategier samt relevante mundtlige og skriftlige kommunikationsstrategier
- på tysk redegøre for og reflektere over forskellige tysksprogede tekster såvel fiktive som ikke-fiktive samt analysere og fortolke disse
- redegøre på tysk for kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i tysksprogede lande med hovedvægten på Tyskland efter 1945
- anvende en grundlæggende viden om kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i tysksprogede lande i arbejdet med fiktive og ikke-fiktive tysksprogede tekster og medier samt sammenligne studerede tysksprogede tekster og emner med kultur- og samfundsforhold i andre lande
- søge og anvende relevant tysksproget materiale på internettet samt dokumentere anvendelsen heraf

Grammatik: Uregelmæssige verber og modalverber, deklination af artikler, præpositioner og pronominer (personlige, possessive og relative)

Delvist læst under anden corona-nedlukning
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Pizza - skriftlig besvarelse af spørgsmål 27-10-2020
Gruppenkrimi 01-12-2020
Krimifilm 07-12-2020
Der Ausflug 11-12-2020
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 32 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E EKSAMEN NSU - RR in De (virtuel undervisning)

I dette forløb "NSU - Rechtsradikalismus in Deutschland" beskæftiger vi os med den højredrejning, som er fulgt i kølvandet på murens fald, navnlig i de tidligere DDR-delstater. Vi ser på, hvordan nazismen, den manglende Vergangenheitsbewältigung under DDR-regimet, arbejdsløsheden og de mange skuffede forventninger til et genforenet Tyskland har været medvirkende faktorer til nynazismens opblomstring i navnlig det tidligere Østtyskland.

Materialer:
Mitten in Deutschland: NSU, spillefilmstriologien: Die Täter - heute ist nicht alle Tage, Die Opfer - vergesst mich nicht & Die Ermittler - nur für den Dienstgebrauch

Schuster, Jacques (2015). Der rechtsextreme Mob hat seine Wurzeln in der DDR. welt.de, 26. August 2015 in: Niemals vergessen. Vergangenheitsbewältigung 1945 bis heute. Ibog, Systime (https://niemalsvergessen.systime.dk/index.php?id=frontpage&cmd=toc)

"Allein im Nazi-Dorf", podcast: https://www.dw.com/de/allein-im-nazi-dorf/a-18698514

Jemal ein Nazidorf
"Willkommen im Nazidorf!" (2018), DW Deutsch: https://www.youtube.com/watch?v=iAZaQHe9Z-I

Die Kriegerin von David Wnendt 2012

Faglige mål:
Eleverne skal kunne:
- forstå talt tysk standardsprog om kendte emner formidlet gennem forskellige medier
- læse og forstå forskellige typer og genrer af ubearbejdede nyere og enkelte ældre tysksprogede tekster samt ubearbejdede tysksprogede tekster fra de sidste 10 år
- redegøre på tysk for studerede tysksprogede emner og tekster, analysere og fortolke disse og perspektivere til andre tekster, idet de benytter et nuanceret ordforråd samt anvender elementær morfologi og syntaks korrekt
- føre en samtale på et klart forståeligt, sammenhængende og nogenlunde flydende tysk om emner, de er fortrolige med, samt redegøre for og diskutere forskellige synspunkter
- udtrykke sig mundtligt på tysk om ikke-gennemgåede tysksprogede tekster og emner med anvendelse af et enkelt ordforråd og ofte forekommende faste vendinger og udtryk
- udtrykke sig klart forståeligt og sammenhængende på skriftligt tysk med et varieret ordforråd og med sikkerhed i den centrale ortografi, morfologi og syntaks
- analysere og beskrive tysk sprog grammatisk på dansk med anvendelse af relevant terminologi
- anvende relevante lytte- og læsestrategier samt relevante mundtlige og skriftlige kommunikationsstrategier
- på tysk redegøre for og reflektere over forskellige tysksprogede tekster såvel fiktive som ikke-fiktive samt analysere og fortolke disse
- redegøre på tysk for kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i tysksprogede lande med hovedvægten på Tyskland efter 1945
- anvende en grundlæggende viden om kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold i tysksprogede lande i arbejdet med fiktive og ikke-fiktive tysksprogede tekster og medier samt sammenligne studerede tysksprogede tekster og emner med kultur- og samfundsforhold i andre lande
- søge og anvende relevant tysksproget materiale på internettet samt dokumentere anvendelsen heraf

Grammatisk fokus: Deklination af substantiver og adjektiver samt relativpronominer og præpositioner

Læst under anden corona-nedlukning
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Frohes neues Jahr 05-01-2021
Podcast-afkrydsning 26-01-2021
Mitten in Deutschland - NSU 12-02-2021
Die Arbeit des Tages 25-02-2021
Wie geht's dir? + feedback 26-02-2021
Die Kriegerin - walk & talk 11-03-2021
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 26 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer