Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Christianshavns Gymnasium
Fag og niveau Fysik A
Lærer(e) Mads Kristian Dall Petersen
Hold 2020v FY/A (3g FY/A)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Magnetfelter
Titel B Mekanik
Titel C Kernefysik
Titel D Elektriske felter
Titel E Hospitalsfysik

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Magnetfelter

Laplaces lov
Ladede partikler i et magnetfelt
”e over m” forsøget
cyklotronen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Mekanik

Luftmodstand og gnidningsmodstand
Bevægelse i et homogent kraftfelt.
Cirkelbevægelse
Harmonisk bevægelse
Impuls (bevægelsesmængde) inklusive sammenhængen mellem kraft og impuls
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 27,00 moduler
Dækker over: 27 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Kernefysik

Fusion og fission
Kernereaktioner
Q-værdi og bindingsenergi, massedefekt
3-alfa proces
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Elektriske felter

Kapacitans og kapacitorer
Kobling af kapacitorer
Oplagring af energi i en kapacitor
Maxwells love
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 21,00 moduler
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer