Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Christianshavns Gymnasium
Fag og niveau Idræt B
Lærer(e) Christian Theilmann Møller
Hold 2020v Id (3g Id)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Fodbold - træningslære/sundhed - Hooliganisme
Titel B Rytmisk gymnastik
Titel C Virtuelt X-fit projekt
Titel D Selvstændigt løb/cykle + Mini OL

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Fodbold - træningslære/sundhed - Hooliganisme

En stor del af teorien (udvidet træningslære og kredsløb) er bundet op på at eleverne skulle aflevere Træningsprojekt. Den anden del er bundet på på Fodboldforløbet med fokus på positionsspecifik træning og Hooliganisme.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 24,00 moduler
Dækker over: 30 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Virtuelt X-fit projekt

X-fit projektet er foregået i skolelockdown perioden og derfor udelukkende virtuelt.

Eleverne har arbejdet selvstændigt i deres eksamengrupper.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 24,00 moduler
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Selvstændigt løb/cykle + Mini OL

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer