Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Christianshavns Gymnasium
Fag og niveau Tysk A
Lærer(e) Astrid von der Ohe
Hold 2020v TY (3g TY)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A EKSAMEN: Liebe
Titel B EKSAMEN: Existenz : "Faust" m. flere tekster.
Titel C EKSAMEN: Die goldenen 20er Jahre?
Titel D EKSAMEN: Leben in und Flucht aus der DDR
Titel E EKSAMEN (Nach) wendezeit: Schwedenfähre AfD
Titel F EKSAMENsupl.tekst til "Liebe"og "Existenz" +trænin

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A EKSAMEN: Liebe


VI arbejder med emnet kærligeden og den vanskellige søgen efter den i og udenfor familien.
Judith Hermann: "Sonja", LOT: sangen "NIsche" studentereksamensopgaven:" Ein Date" samt filmen "Systemsprenger".: Alle 4 tekster samt filmen handler om det svære ved at træffe valg i tilværelsen og i kærligheden. Vi bruger det tyske undervisningsmateriale til "Systemsprenger"


Grammatik: Præpositioner, den bestemte og ubestemte artikel, den blandede adjektivbøjning, passiv, konjuntiv 2 samt modalverber.

MATERIALE:
- Judith Hermann: "Sonja"
- studentereksamensopgaven:" Ein Date" , TyB
- samt filmen "Systemsprenger"
- dele af det det tyske undervisningsmateriale til "Systemsprenger": file:///C:/Users/As/Downloads/systemsprenger_begleitmaterial%20(4).pdf
hjemmesiden til filme: http://systemsprenger-film.de/

- https://www.youtube.com/watch?v=4OVboMKBkI8 (Trailer til filmen)

Supplerende:
Popsangen: LOT: sangen "NIsche"
Terminsprøve opgaven: Alle toten fligen hoch /Amerika
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B EKSAMEN: Existenz : "Faust" m. flere tekster.

Vi ser Teater Republiques forestilling "FAUST" og arbejder derfor med Goethes "Faust 1" og har naturligvis fokus på det eksistentielle spørgsmål og længslen efter ubesværet ungdom , kærlighed og selve meningen med livet.

Vi arbejder med forskellige uddrag fra stykket og materialer . VI arbejder i grupper med diverse opgaver og begynder at træne oplæg. Elevernes har også lavet en anmeldelse af stykket.

Eleverne  arbejder i forlængelse af stykket med Hartmut Rosa teorier om "Bescheuningungs-Gesellschaft, som forestillingens undervisningsmateriale lægger op til.

Desuden  inddrager vi en anden brug af den kendte Faust-myte: Den tyske rapper og kriminelle Bushidos opgør med Abu-Chaker-clanen i en rap:"Mephisto"

Eleverne arbejder med studentereksamensopgaven: Jorinde, der også handler om en ensom mands søgen efter kærlighed ved at han blandt andet stalker en ung kvinde

- i foråret arbejder vi med en dokumentarfilm om LGBQI* -Personer: "(k)ein Problem mit  Vielfalt" på ARD

- Vi læser og skriver omf von Schirach: "Nachbarn" (studentereksamensopgave)
- "Das Leben fällt wohin es will " (studentereksamensopgave)

MATERIALER:
- Vi læser følgende scener af Goethes:  "Faust 1":" Nacht",  "Im Studierzimmer" -"Auf der Strasse "
fra https://www.projekt-gutenberg.org/goethe/faust1/chap010.html

-  dokumentarfilm om LGBQI* -Personer: "(k)ein Problem mit  sexueller Vielfalt" på ARD: https://www.ardmediathek.de/ard/video/respekt/k-ein-problem-mit-sexueller-vielfalt/ard-alpha/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvL2VjMTBkZTU1LTg1ZmYtNDQxYS04YjAyLTkzZTFiNDU0OGVhZA/
"
-
- "Nachbarn" studentereksamensopgave + Die Schöffin
- "Das Leben fällt wohin es will " (studentereksamensopgave)

Suplerende:

- dansk undervisningsmateriale til forestillingen
-  Buschidos sang og video : https://www.youtube.com/watch?v=K93MnPZLKno
- https://genius.com/Bushido-mephisto-lyricsIndhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C EKSAMEN: Die goldenen 20er Jahre?


Vi arbejder med 3. sæson af serien Babylon Berlin. Eleverne har arbejdet med serien før i hhv 1. og 2. g.
Eleverne udforsker Berling i slutningen af 1920ere ved at se serien "Babylon Berlin" af bla. Tom Tykwer. De har i 1. eller 2,g set  de allerfleste minutter af alle 8 dobbeltafsnit på DR som lektie og lidt i timerne.
VI tager således tråden op fra tidligere undervisning og ser i dette skoleår alle afsnit fra 3. sæson.

Vi taler og skriver om serien og det billeder der bliver skabt af livet i byen Berlin i 1920erne. Vi har fokus på hovedpersonernes udvikling, derunder hvad der har været med til at præge de unge mennesker i 20ernes Tyskland fx krigstraumer, socialfattigdom, og generelt følelsen af at have overlevet 1.verdenkrig, der forandrede den kendte verden og gav nye muligheder og udfordringer.
Vi undersøger derfor grundigt billedet af de forskellige samfundslag i Berlin og lidt om den politiske baggrund. Fokus ligger på de to hovedpersoner Charlotte, der arbejder sig op fra den fattige arbejderklasse og repræsenterer den nye kvindetype og Gereon, som arbejder ved politiet. De to arbejder sammen og begiver sig ind i de kurrupte, kriminelle og politiske miljøer i Berlin. VI arbejder med personkarakteristik.Da 3. sæson foregår i filmmiljøet ser vi nærmere på Marlene Dietrich og hører to af hendes sange: "Ich habe noch einen Koffer in Berlin" og "Ich bin von Kopf bis Fuss auf Liebe eingestellt"
VI hører også en anden sangerinde, Clair Walldoffs sang "Hannelore" og taler om hendes liv, som typisk repræsentant for de vilde 20 ere.

Desuden læser vi tegneserien om Marlene Dietrich som helt ung i Goethe-Instituttes tegenserieudstilling : Berliner Mythen og hører sangene: "Ich habe noch einen Koffer in Berlin" og "Ich bin von Kopf bis Fuss auf Liebe eingestellt."

Clair Walldoffs sang "Hannelore"

Vi fordyber os i selve produktionen ved at se : Making of Babylon Berlin og læser et interview i Kinofenter's Unterrichtsmaterialien,


Desuden læser eleverne i par udvalgte digte fra tiden omkring 1920 og ser på diverse billeder og vi taler om ekspresionsmen som reaktion på det moderne liv i storbyen.
Eleverne arbejder  i par med følgende digte og sange:
"Weltende" af Heym
"Nachtcafe" af G. Benn
"Schöne Jugend" af G. Benn
"Die Irren" af van Hoddis
"Gott der Stadt"


MATERIALE/KERNESTOF:
"Babylon Berlin" (2017/2018) alle afsnit fra DRs  3. sæson


Dokumentarfilm: Making og B.B. og Herbst über Berlin
Lidt selvvalgt materiale om Weimarer Republik og Berlin i 20erne/den nye kvinde type (Charlotte/Svetlana i B.B.)

"Weltende" af Heym
"Nachtcafe" af G. Benn
"Junge Liebe" af G. Benn
"Die Irren" af van Hoddis
"Gott der Stadt"
"SChöne Junged"


Marlene Dietrich: I"ch habe noch einen Koffer in Berlin" og "Ich bin von Kopf bis Fuss auf Liebe eingestellt"

Tegneserien om Marlene Dietrich i Goethe-Instituttes tegenserieudstilling : Berliner MythenGRAMMATIK: Vi bruger naturligvis også filmen som afsæt for at få trænet ordforråd, tysk grammatik og sprogfærdighed: fx adjektivernes gradbøjning, possessive pronominer , personlige pronominer, uregelmæssige verbers,fremtid, kasus, faste vendinger  etc via arbejdsark Astrid har lavet, se vedhæftede filer. VI benyttede også "Min læring"


Supplerende Materiale:
1. og 2. sæson
(3.y og 3e elever også DRs 2. sæson),
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D EKSAMEN: Leben in und Flucht aus der DDR

Forløbet indledes med den dansk/tyske forfatters Annette Herzogs besøg på skolen, hvor hun fortæller om sin barn og ungdom i DDR i 70erne og 80erne. Udvalgte beretninger opgives til eksamen.

I dette forløb inddrager vi elevernes viden om DDR fra tidligere forløb i 2.g, hvor alle har set og arbejdet med filmene "Ballon"

Eleverne arbejder med følgende tekster og film, der hhv. handler om opvæksten i DDR, drømmen om at kunne rejse, flugt og endeligt Murens fald og genforeningsprocessen.

Bagefter fordyber vi os i , hvad der kunne ske med et ungt menneske, hvis det ikke passede ind i DDR sytemet. I den forbindelse også på "Genopdragelsesanstalter" Jugendwerkhöfeog opdragelsesmetoder i 1950erne og frem til murens fald.
Vi læser  om dette på  tysk Wikipedia  om Jugendwerkhof, samt læser en Spiegelartikel om emnet: Jugendwerköfe, Umerziehungsheime für rebellische Jugendliche" , som fortæller om livet generelt i Jungedwerkhöfe og et af ofrene Andreas Freund. Vi ser også klip fra en dokumentarfilm om ham og hans gensyn med  Jugendwerkhof Torgau et par år efter Murens fald. Eleverne skriver afslutningsvist en mindre stil på baggrund af Andreas Freund oplevelser i Torgau.


Vi hører under hjemsendelsen Podcasten: "4 Tage Angst" fra BR. AO har lavet gloser og opgaver til alle 6 afsnit. Tanken er at vi ikke vælger nyt emne , men derimod har fokus på et talte tysk både aktivt og passivt med at arbejde med gloserne , lytningen og indholdet i denne podcast. Man kan indstille talehastigheden , så alle kan være med med lige pricist deres niveau. Podcasten handler om Bärbel , der nu sammen med sin journalistsøn ser tilbage på sin flugt fra Østtyskland i 1977.

Vi arbejder også med den dansk/tyske dokumentarfilmen: Dobbeltgængeren fra Østberlin
Vi arbejder med "Entrissen" studentereksamensopgave

Grammatisk fokuseres på adjektivernes bøjning, relativpronomin+præposition og en repetition af de uregelmæssige verber inde på Min Læring og i bogen "Alles in allem".  


KERNESTOF MATERIALE:

- de.wikipedia.org/wiki/Jugendwerkhof

- http://www.spiegel.de/einestages/jugendwerkhof-torgau-ddr-heime-fuer-rebellische-jugendliche-a-1036755.html

- klip fra dokumentarfilmen om ham "Andreas Freund -Spurensuche-Ich war im Kinderknast von Torgau" (1995)

- Den dansk tyske dokumentarfilmen: Dobbeltgængeren fra Østberlin

- Podcasten: Vier Tage Angst: Alle 6 afsnit

-  Entrissen (Studentereksamen)


Supplerende materiale fra 2.g:
Film: "Das Leben der Anderen"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 38 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E EKSAMEN (Nach) wendezeit: Schwedenfähre AfD


I forlængelse af vores arbejde om livet i DDR ser vi på genforeningstiden og de muligheder og udfordringer, der fulgte i kølvandet på Murens fald og genforerningen. Vi trækker tråde op til vor tid ved at se lidt på på AfD, NSU og Attentatet i Hanau.

Eleverne arbejder med følgende tekster og film, der hhv. handler, drømmen om at kunne rejse, flugt og genforeningsprocessen

"Die Schwedenfähre" og "Mauer mit Banane" af Claudia Rusch, og eleverne holder små oplæg.
https://www.zdf.de/kinder/logo/erklaerstueck-veraenderungen-leben-im-osten-100.html

Vi ser også på børnes skæbne, hvis mødre forlod dem i Østtyskland i 1989, da Muren faldt og de endte på børnehjem. Vi ser og arbejder i små teams med den nye dokumentarfilm: Als Mutti in den Westen ging" fra MDR.

https://www.zdf.de/kinder/logo/erklaerstueck-veraenderungen-leben-im-osten-100.html


I  dette forløb beskæftiger vi os med den højredrejning, som er fulgt i kølvandet på murens fald, navnlig i de tidligere DDR-Bundesländer. Vi ser på, hvilken rolle nazismen, den manglende Vergangenheitsbewältigung under DDR-regimet, og arbejdsløsheden og de mange skuffede forventninger til et genforenet Tyskland har været medvirkende faktorer til nynazismens opblomstring i navnlig det tidligere Østtyskland. Vi ser især nærmere på de terrorangreb foransaget af højrefløjen, som behandles i den første afsnit af serien NSU fra Netflix ,  samt øvrige tekster om den tyske højredrejning derunder partiet AfD.
Vi ser og arbejder med en dokumentarfilm om de pårørende til ofrene for terrorangrebet i Hanau for et år sidenKERRNESTOF MATERIALE:

- "Die Schwedenfähre" og "Mauer mit Banane" af Claudia Rusch

- Edna und Moritz (Studentereksamenstekst)

- "Als Mutti in den Westen ging" Dokumentarfilm MDR (2020)

- https://www.zdf.de/kinder/logo/erklaerstueck-veraenderungen-leben-im-osten-100.html

- 1.  afsnit af serien om NSU på Netflix. : Der NSU-Komplex -Die Täter

- https://www.br.de/nachrichten/bayern/gedenken-an-nsu-opfer-enver-simsek-es-ist-schmerzhaft,S9jSTSZ

- Hanau: https://www.ardmediathek.de/ard/video/doku-und-reportage/hanau-oder-dokumentarfilm/hr-fernsehen/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8xMjY5MzE/
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 26 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F EKSAMENsupl.tekst til "Liebe"og "Existenz" +trænin

Vi arbejder med forskellige tekster: ,som ligger under diverse forløb.

Sammen arbejder vi med enkelte sider i Gattungen og 1-2-3
Henimod slutningen af undervisningen arbejder vi med emnet Eksistenz og læser "Die Schöffin " af von Schirach

Suppelrende litteratur:  DNA:Ferdinand von Schirach


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer