Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Christianshavns Gymnasium
Fag og niveau Naturgeografi B
Lærer(e) Kirsten Andersen
Hold 2020v Ng/1 (3g Ng/1)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Bæredygtighed
Titel B Forløb klimaændringer, is og Grønland
Titel C Råstofforløb
Titel D Hvorfor sulter de på afrikas Horn
Titel E Er dansk landbrug bæredygtigt
Titel F Repetition og den danske kyst
Titel G repetition

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Bæredygtighed

Vi arbejder med et overordnet spørgsmål i relation til bæredygtighed indenfor flere emner som:
Vand er adgangen til rent vand truet?Landbrugsformer og bæredygtighed.
Udviklingsproblemer i afrikanske lande: befolkningsudvikling, ressourceforbandelse, monoeksport, bytteforhold, koloniseringsproblematikker,  tyveriet af Afrika og case Afrikas Horn?
Affaldshåndtering.
Bæredygtighed og råstoffer, kan vi få råstofmangel i Danmark?Ekskursion
Den danske kyst dannelse og fremtid. Ekskursion
Den bæredygtige by er det en mulighed?Ekskursion
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 76 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Forløb klimaændringer, is og Grønland

Strålingsregnskabet, globale temperaturstigninger og aktuelle tal for Co2 udledning og andre drivhuseffekter viser der er en udfordring. Vi undersøger klimaforhold, indstråling, nedbør og klimaklassifikationer. Det globale vindsystem og oceanpumpen og cykloner. Vi diskuterer tilbagekoblingsmekanismer i relation til klimaforudsigelser vi har dels fokus på cykloner og havstigninger i relation til atollers udfordringer og dels hvorfor Grønland er blevet interessant internationalt. Til slut arbejder vi med regionale cases, der viser steder i verden, der er udfordret.
Øvelser: Google earth gletcherudbredelse, infrarød temperaturmåling - albedo, konvektionskammer, verdens globale vindsystem og oceanpumpen.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Jersie strand feltarbejde med profiltegning 21-09-2020
Gletcheranalyse 05-10-2020
Thermohaline cirkulation- øvelse Golfstrøm 09-10-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Hvorfor sulter de på afrikas Horn

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
podcast Africas Horn 14-12-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Er dansk landbrug bæredygtigt

Dansk landbrug:
naturgrundlag, påvirkning af vækstbetingelser, strukturudvikling, mekanisering, specialisering og automatisering,kvælstof og pesticider,udledning drivhusgasser, dyrevelfærd, Eus landbrugspolitik, mere mad, økologisk landbrug, konventionelt landbrug, sunde fødevarer, hvad kan vi gøre?
Cases som baggrunde til formidlingsopgave
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G repetition

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer