Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Christianshavns Gymnasium
Fag og niveau Religion B
Lærer(e) Eva Ravn Møenbak
Hold 2020v Re/1 (3g Re/1)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Religion og coronakrisen med fokus på millenarisme
Titel B Buddhisme
Titel C Islam
Titel D Kristendom
Titel E Civilreligion - hovedværkslæsning
Titel F Religionsprojekt med fremlæggelser

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Religion og coronakrisen med fokus på millenarisme

Forløbets indhold:

- religionsfænomenologisk analyse og fortolkning af religiøs adfærd og religiøse forestillinger under coronakrisen.

. religionssociologisk analyse og fortolkning af religiøs adfærd og religiøse forestillinger under coronakrisen med fokus på følgende: deprivationsteorier, sekulariseringsteorier, millenarisme.

Materiale:
Udefra kilder: Religionsforskeres artikler: Marianne Fibiger, Jørgen Borup, Margit Warburg, Jeanet Sinding Bentzen, og afsnit i Begrebsnøglen.

Indefra kilder: artikel, youtube videoer og podcast fra en amerikansk, evangelikal kontekst
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige - Religionsfænomenologiske og religionssociologiske begreber og teorier
 • Søge information
 • Diskutere
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Personlige
 • Selvtillid
 • Initiativ
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Buddhisme


Forløbet indeholder:

1. Traditionens Buddha
2. Hinduistiske forudsætninger
3. Hinayana buddhisme/Theravadabuddhisme
3. Thaibuddhismen i praksis - Sanghaen
4. Feltarbejde i Watpa Dragør
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel C Islam

Forløbet indeholder følgende:

1. Islams formative periode

2.Muhammeds kaldelse

3.Islams forhold til jøder og kristne.

4.Grundbegreber i islam
a. Koranen
        b. Gudsopfattelsen/Tauhid
c. Menneskeopfattelse
d. Dommens dag, paradis og helvede
e. Allahs almagt – menneskets frie vilje?
    
5.De rituelle forpligtelser / Islams fem søjler:
Bekendelsen, bønnen, almissen, fasten og valfarten

6. Sharia, retsskoler og grupperinger

7. Islam i dag

8.Shia-islam:  Iran og Khomeini

9. Besøg og feltarbejde i Iman Ali moskéen, Vibevej
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 29 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige - se oversigt
 • Læse - klassiske og repræsentative tekster
 • Diskutere
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner - Religionsfænomenologi og religionssociologi
 • Personlige
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel D Kristendom

- Den russisk-ortodokse kirke. Hovedværkslæsningen om civilreligion inddrages i en perspektivering af 9. maj. fejringen i Rusland
- Kirkehistorisk nedslag: Skismaet i 1054
- Nedslag i Markusevangeliet med fokus på lidelsesforudsigelser og efterfølgelseskrav og Messiashemmeligheden
- Den nye Paulus med fokus på identitet

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige - Ortodoks kristendom, krikehistorisk nedslag, passionsfortælling og Paulus i den nye forskning
 • Læse - Klassiske og repræsentative tekster og andet dokumentarisk materiale
 • Diskutere
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner - Religionsfænomenologi og religionssociologi
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
Titel F Religionsprojekt med fremlæggelser

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer