Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Christianshavns Gymnasium
Fag og niveau Religion B
Lærer(e) Mette Lundby Lønsted
Hold 2020v Re/2 (3g Re/2)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Konversion
Titel B Kristendom
Titel C Islam og fundamentalisme
Titel D Buddhisme og hovedværkslæsning
Titel E Rastafari
Titel F Projektskrivning.

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Konversion

Introduktion til religionssociologiske teorier om konversion og arbejde med cases. Gruppevise fremlæggelser om cases.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Kristendom

1) Da Jesus blev kult/ forholdene på jesu tid
2) Kristendommens mytologiske frelseshistorie
3) Paulus
4) Luther og reformationen
5) Judasevangeliet og gnosticisme
6) Johannesevangeliet - opgør med gnosticisme
7) Gruppevise ekskursioner til forskellige kristne kirker
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 30 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Islam og fundamentalisme

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Buddhisme og hovedværkslæsning

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 21 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Rastafari

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer