Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Christianshavns Gymnasium
Fag og niveau Psykologi C
Lærer(e) Lise Grosbøll-Touborg, Søren Engberg Jensen
Hold 2020v ps/3 (23g ps/3)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Introduktion med fokus på køn
Titel B Udvikling, omsorg og tilknytning
Titel C Læring og erkendelse
Titel D Kriminalitet

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel C Læring og erkendelse

I dette forløb arbejder vi med de kognitive processer, som vi bruger til at erkende og forstå verden med (herunder perception, opmærksomhed hukommelse, tænkning). Vi arbejder med opmærksomhed, kognitive skemaer, indre, ydre faktorer, automatiske over for kontrollerede processer, perception herunder bottom up, top down processer, Vi kommer ind på gestaltpsykologien; at tænke i helheder og altid søge mening. Et omdrejningspunkt for den kognitive psykologi er, at menneskets adfærd er et resultat af dets tolkning af dens omverden. Vi vil derfor i begyndelsen og slutningen af forløbet se på beslutningstagning og adfærd, herunder holdninger, kognitiv dissonans, stereotypering, fordomme. Det centrale spørgsmål, som forløbet centrerer om, er, hvordan vi tænker og handler i en moderne verden. Ydermere arbejder vi med forskellige forståelser af intelligens, g-faktor, Gardner, Goleman - arv/miljø-spørgsmålet er centralt i vores diskussion. Her inddrages også evolutionspsykologiske overvejelser i forbindelse med forståelsen af menneskets kognitive evner samt udviklingen af disse.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 24 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Kriminalitet

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer