Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Christianshavns Gymnasium
Fag og niveau Psykologi C
Lærer(e) Ann-Louise Ljungcrantz, Søren Engberg Jensen
Hold 2020v ps/5 (2g ps/5)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Introduktion med fokus på køn
Titel B Udvikling, omsorg og tilknytning
Titel C Læring og erkendelse i en digital verden
Titel D Kriminalitet

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel B Udvikling, omsorg og tilknytning

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Læring og erkendelse i en digital verden

Formål:
I dette forløb arbejder vi med de kognitive processer, som vi bruger til at erkende og forstå verden med (herunder perception, opmærksomhed hukommelse, tænkning). Vi arbejder med opmærksomhed, kognitive skemaer,  indre, ydre faktorer, automatiske over for kontrollerede processer, perception herunder bottom up, top down processer. Et omdrejningspunkt for den kognitive psykologi er, at menneskets adfærd er et resultat af dets tolkning af dens omverden. Vi vil derfor i begyndelsen og slutningen af forløbet se på beslutningstagning og adfærd, herunder holdninger, kognitiv dissonans, stereotypering, fordomme. Det centrale spørgsmål, som forløbet centrerer om, er, hvordan vi lærer, tænker og handler vi i en digital verden.


Faglige mål:
I skal kunne
– demonstrere et bredt kendskab til kognitiv psykologi (perception, opmærksomhed, hukommelse) i forhold til det normalt fungerende menneske .
– redegøre for og kritisk forholde sig til psykologisk viden i form af psykologiske teorier (flerlagermodellen, standartmodellen, Stroop)
– inddrage og vurdere forskellige forklaringer på psykologiske problemstillinger som fordomme og stereotypisering
– vurdere betydningen af sociale og kulturelle faktorer i forhold til menneskers tænkning og handlinger.
– argumentere fagligt og formidle psykologisk viden med et fagligt begrebsapparat, især begreberne kognitive skemaer, rationalisering, automatiske over for kontrollerede processer, perception herunder bottom up, top down processer)Oversigt:
Øjenåbner. SoMe, fordomme og tænkning – Er du fordomsfuld?
Fokus på hvilken betydning førstehåndsindtrykket har. Hvilken betydning har kognitiv bias og social perception for, hvorfor vi kan opføre os tolerant i en situation og fordomsfuldt i en anden?


Sansning og perception
Fokus på hvordan vi behandler de informationer og stimuli (sanseindtryk) vi får fra os selv og omverden. Vi skal desuden se på gestaltlovene.


Opmærksomhed
Fokus på opmærksomhed, herunder selektiv og delt opmærksomhed og multitasking


Hukommelse
Fokus på hukommelsesmodeller  (Richard Atkinsons og Richard Shiffrins flerlagermodel og
standartmodellen)


Kan vi stole på vores hukommelse?
Fokus på interferens og falske erindringerLæring i en digital verden
Fokus på sociokognitiv læringsteori og læring i en digital verdenHoldninger og beslutningstagning
Fokus på hvor vores meninger kommer fra og hvordan vi kan bevæges til at ændre vores holdninger. Vi arbejder med kognitiv dissonans og  Kahnemans dual process-teori
Gruppementalitet og konformitet
Fokus på hvordan gruppeidentitet påvirker os, gruppetænkning og konformitet. Vi skal arbejde med social identitets-teori og stifte bekendtskab med Ashs eksperiment. På hvilken måde kan de sociale medier bidrage til social identitet.Podcastprojekt
Holdet fordeles på forskellige artikler og laver en podcast, hvor der inddrages teori og begreber i formidlingen.
De arbejder med følgende artikler:
1) Derfor ødelægger sociale medier din koncentration
Gruppe: Frederik, Nikolaj, Lærke og Tilbe

2) Facebookchat i undervisningen godt eller skidt?
Gruppe: Anne-Sofie, Josefine Mai, og Louisiana

3) Ungdomsforsker: Mange unge kæmper med motivationen
Gruppe: Frida, Ida, Chloe og Karla

4) Lone Frank: Mulitasking
Gruppe: Mila, Luis og Mille

5) Danske unge har huller i hukommelsen
Gruppe: Aksel og Bertil, Anton og Viktor

6) At kunne eller ikke at kunne (hvorfor har mange svært ved matematik)
Gruppe: Rueben, Gertrud, Amelia og Sebastian

7) Selvkontrol er afgørende for børns succes
Gruppe: Kaya, Caroliene Sidnie, Sofia


OpsamlingIndhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 29 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer