Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Christianshavns Gymnasium
Fag og niveau Latin C
Lærer(e) Louise Torp-Pedersen Jensen
Hold 2020 la/2b (2b la)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Introforløb med begynderstykker
Titel B Forløb om Phaedrus og fabler
Titel C Flerfagl forløb med historie ROMERSKE MAGT-MÆND
Titel D Catul og kærligheden
Titel E Repetition Phaedrus, Caesar og Augustus

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Introforløb med begynderstykker

Introduktion til latin C og indslusning og opøvning af redskaberne og arbejdsmetoderne, der skal bruges i læsning af originaltekster.

I denne fase arbejdes med begynderstykker fra Latin - Her og nu.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Forløb om Phaedrus og fabler

I dette forløb har vi arbejdet med spørgsmål som:

- Hvem var Phaedrus?
- Hvad kendetegner fabelgenren? Og hvilken funktion kan denne genre have?

Vi har læst (statarisk) flg. fabler af Phaedrus:
Bos et rana rupta
Lupus et agnus
Vacca, capella, ovis et leo
De vulpe et uva

Baggrundsmateriale om Phaedrus : s. 59-62 i Latin - Her og nu


I det sproglige arbejde med fablerne har vi bl.a. haft fokus på at kunne skelne mellem infinitte og finitte verbalformer. I forlængelse heraf har vi arbejdet med den grammatiske funktion FRIT PRÆDIKAT, som eleverne har fået introduktion til, og er blevet trænet i at kunne identificere i en syntaktisk analyse.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 26 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Catul og kærligheden

Vi læser en række af Catuls digte og lærer om/arbejder med hans fremstilling af kærligheden.

Baggrundsmateriale:

Latin - her og nu, s. 93-96

Digte:
Catul 5
Catul 51
Catul 70
Catul 58

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Repetition Phaedrus, Caesar og Augustus

Vi kigger forløb igennem, som I har mødt primært under nedlukning. Bl.a. fokuserer vi meget på det sproglige arbejde med disse tekster.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer