Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Christianshavns Gymnasium
Fag og niveau Kemi C
Lærer(e) Benny Mogensen
Hold 2020 ke/2k (2k ke)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Læsø Sydesalt
Titel B Fedt
Titel C quizer kemi c

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)