Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Christianshavns Gymnasium
Fag og niveau Fysik C
Lærer(e) Michael Cramer Andersen
Hold 2020 fy/n (1n fy)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Introduktion til fysik
Titel B Energi
Titel C Det naturvidenskabelige verdensbillede
Titel D Den nære astronomi
Titel E Atomer og varme
Titel F Bølger og Lyd
Titel G Lys
Titel H Stjerner og Universet

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Introduktion til fysik

Introduktion til fysik

Hvad er fysik? (kapitel 1)
- Målinger og teorier
- Modeller: Proportionalitet (y = a*x)

Fysikkens grundbegreber (kapitel 2)
- Grundenheder, afledte enheder
- Titalspotenser og præfikser

Begreberne trænes bl.a. gennem opgaver.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Fysikopgaver 19-11-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Energi

NB: DETTE FORLØB ER DELVIST AFVIKLET UNDER CORONA-NEDLUKNING.
DET EKSPERIMENTELLE ARBEJDE HAR VÆRET BEGRÆNSET, OG ELEVERNE HAR IKKE SELV AFPRØVET APPARATURET.
VEJLEDNING I OPGAVEREGNING HAR VÆRET BEGRÆNSET AF MULIGHEDERNE I TEAMS.

Energi:
– beskrivelse af energi og energiomsætning
– effekt og nyttevirkning
– eksempler på energiformer
– måling og beregning af omsætningen mellem energiformer.

Eksperimentelt arbejde
- Eksperiment 3.5 Nyttevirkning af en elkedel (udført af eleverne).
- Eksperiment 3.4 Måling af energiomsætning i et stearinlys (VIRTUELT FORSØG UDFØRT AF LÆREREN).

Supplerende stof: Bæredygtig energi (kapitel 8 i Basisfysik C). Indgik også i NV.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Fysikjournal - Nyttevirkning af en elkedel 10-12-2020
Fysikjournal - Energiomsætning i et stearinlys 21-12-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Det naturvidenskabelige verdensbillede

NB: DETTE FORLØB ER DELVIST AFVIKLET UNDER CORONA-NEDLUKNING.
DET EKSPERIMENTELLE ARBEJDE HAR VÆRET BEGRÆNSET, OG ELEVERNE HAR IKKE SELV AFPRØVET APPARATURET.
VEJLEDNING I OPGAVEREGNING HAR VÆRET BEGRÆNSET AF MULIGHEDERNE I TEAMS.

Om udviklingen af det moderne verdensbillede
- Geocentrisk: Aristoteles
- Heliocentrisk:
  - Kopernikus satte Solen i centrum af Solsystemet
  - Tycho Brahe observerede stjerners positioner, Mars' bevægelse og forsøgte at bestemme stjerners parallakse
  - Kepler formulerede Keplers love for planetbevægelser (Ellipsebaner, Arealloven og T^2/a^3 = konstant)
  - Galilei observerede Mælkevejens stjerner, Jupiters måner, Månens bjerge, Solens pletter og Venus' faser og argumenterede for et heliocentrisk verdensbillede
  - Newton formulerede tyngdeloven

Regneøvelse: Keplers tredje lov.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Fysik - Keplers tredje lov 09-02-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Den nære astronomi

NB: DETTE FORLØB ER DELVIST AFVIKLET UNDER CORONA-NEDLUKNING.
DET EKSPERIMENTELLE ARBEJDE HAR VÆRET BEGRÆNSET, OG ELEVERNE HAR IKKE SELV AFPRØVET APPARATURET.
VEJLEDNING I OPGAVEREGNING HAR VÆRET BEGRÆNSET AF MULIGHEDERNE I TEAMS.

- Dag og nat
- Årstider
- Månens faser
- Formørkelser
- Solsystemet
- Exoplaneter
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Atomer og varme

NB: DETTE FORLØB ER DELVIST AFVIKLET UNDER CORONA-NEDLUKNING.
DET EKSPERIMENTELLE ARBEJDE HAR VÆRET BEGRÆNSET, OG ELEVERNE HAR IKKE SELV AFPRØVET APPARATURET.
VEJLEDNING I OPGAVEREGNING HAR VÆRET BEGRÆNSET AF MULIGHEDERNE I TEAMS.

Atomer:
- Atomers opbygning og størrelse
- Elektroners skalstruktur
- Kemiske bindinger
- De fundamentale partikler og kræfter

Varme:
- Termisk energi (indre energi)
- Tilstandsformer
- Temperatur, celsius- og kelvinskalaen

Eksperimentelt:
Eksperiment 7.1: Bestemmelse af tykkelsen af aluminiumsfolie (virtuelt elevforsøg)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Fysik - Tykkelse af aluminiumsfolie 17-03-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Bølger og Lyd

NB: DETTE FORLØB ER DELVIST AFVIKLET UNDER CORONA-NEDLUKNING.
DET EKSPERIMENTELLE ARBEJDE HAR VÆRET BEGRÆNSET, OG ELEVERNE HAR IKKE SELV AFPRØVET APPARATURET.
VEJLEDNING I OPGAVEREGNING HAR VÆRET BEGRÆNSET AF MULIGHEDERNE I TEAMS.

Bølger:
- Tværbølger og længdebølger
- Frekvens og periode
- Bølgelængde
- Bølgeligningen
- Vandbølger (cirkelbevægelse)

Lyd:
- Lydens hastighed
- Frekvens, det hørbare område (20 Hz til 20 kHz)
- Lydintensitet og lydniveau, decibelskalaen
- Stående bølger
- Musikinstrumenter: Strengeinstrumenter og blæseinstrumenter

Eksperiment 6.1: "Måling af lydens hastighed" (demoforsøg med fælles journal)
Eksperiment 6.2: "To forsøg med musikinstrumenter" (demoforsøg med fælles journal)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Fysik - Lydens hastighed 14-04-2021
Fysik - Musikinstrumenter 04-05-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Lys

NB: DETTE FORLØB ER DELVIST AFVIKLET UNDER CORONA-NEDLUKNING.
DET EKSPERIMENTELLE ARBEJDE HAR VÆRET BEGRÆNSET, OG ELEVERNE HAR IKKE SELV AFPRØVET APPARATURET.
VEJLEDNING I OPGAVEREGNING HAR VÆRET BEGRÆNSET AF MULIGHEDERNE I TEAMS.

Lys:
- Lysets hastighed
- Det elektromagnetiske spektrum
- Lys og atomer:
  - Spektre: Kontinuert spektrum og linjespektrum
  - Hvordan opstår farver?
  - Emission og absorption, fotoner
  - Bohrs atommodel og brintspektret

Virtuel demonstration af lyskilders spektre (eksperiment 8.1).
Linjespektre fra spektrallamper og andre lyskilder, set med spektrofotometer.
Efter nedlukningen blev forsøget udført som et demoforsøg med fælles journal.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Fysik - Lyskilders spektre 28-04-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Stjerner og Universet

Stjerner:
- Metoder til afstandsbestemmelse
- Stjerners udvikling, brintfusion
- Stjerners død

Universet:
- Galakser og Mælkevejen
- Rødforskydning af galakser
- Hubbles lov
- Rummets udvidelse
- Universets størrelse og alder
- Universets udvikling, Big Bang teorien

Eksperiment 9.1: "Hubbles lov". I denne regneøvelse afbildes galaksers hastigheder og afstande og Hubble-konstanten bestemmes.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Fysik - Hubbles lov 12-05-2021
Fysik - skema 25-05-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer