Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Christianshavns Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag C
Lærer(e) Casper Bukh
Hold 2020 sa/c (1c sa)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Mennesket og systemet – flerfagligt m. samfundsfag

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Mennesket og systemet – flerfagligt m. samfundsfag

Mennesket og systemet
- arbejdsløshed og fattigdom i Storbritannien og Danmark

Dette er klassens første flerfaglige forløb, og de deltagende fag er engelsk og samfundsfag. Forløbet tager udgangspunkt i Ken Loachs socialrealistiske film I, Daniel Blake, og i analysen af filmen inddrages sociologiske teorier og teorier og velfærdsmodeller.

Eleverne skal arbejde i grupper, og produktformen er en mundtlig fremlæggelse.

Grupperne skal med udgangspunkt i filmen og samfundsfaglig teori:
1. Vælge et tema (fx arbejdsløshed, meningsløs aktivering, fattigdom, velgørendhed) i filmen
2. Udarbejde en problemformulering – hvad vil gruppen undersøge i filmen og i DK?
3. Analysere og fortolke det valgte tema i filmen med anvendelse af begreber og teori fra samfundsfag.
4. Undersøge samme problemstillings omfang og karakter i DK.
5. Diskutere om gruppen tema/problemstilling afspejler en modsætning mellem mennesket og systemet.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer