Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Christianshavns Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag C
Lærer(e) Kristian Gustavussen
Hold 2020 sa/m (1m sa)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Ideologier, politiske partier og vælgere
Titel B Politiske systemer og magt
Titel C Individ og samfund
Titel D Velfærdsstaten under pres
Titel E Økonomi i lyset af Corona

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Ideologier, politiske partier og vælgere

Vi har haft om de klassiske ideologier (socialisme, liberalisme og konservatisme) samt om et overblik over de danske partier i henhold til disse. Fordelings- og værdipolitik. Partityper og vælgere samt "snuset" til partiadfærd ved modeller af Bjørn Molin og Kaare Strøm.
Indhold
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Politiske systemer og magt

Demokrati som styreform i forhold til andre fx autoritære. Forskellige former for demokrati fx deltagelses- og konkurrencedemokrati og muligheden for et deliberativt demokrati. Forskellige syn på repræsentation med fokus på glasloftet for kvinder i det danske folketing. Magtformer herunder det pluralistiske magtbegreb.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Økonomi i lyset af Corona

Et kortere forløb om makroøkonomi med fokus på dansk økonomi under Corona. Vi har haft om forskellige økonomiske mål: BNP, arbejdsløshed, inflation, betalingsbalance og den offentlige saldo. Økonomisk politik - finanspolitik og pengepolitik og "snuset" til økonomisk teori. Berørt finanskrisen kort.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer