Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Christianshavns Gymnasium
Fag og niveau Fysik C
Lærer(e) Michael Cramer Andersen
Hold 2020 fy/2j (2j fy)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Introduktion til fysik
Titel B Energi
Titel C Bølger og lyd
Titel D Det naturvidenskabelige verdensbillede
Titel E Den nære astronomi
Titel F Atomer og varme
Titel G Lys
Titel H Stjerner og Universet

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Introduktion til fysik

Hvad er fysik? (kapitel 1)
- Målinger og teorier
- Modeller: Proportionalitet (y = a*x)

Fysikkens grundbegreber (kapitel 2)
- Grundenheder, afledte enheder
- Titalspotenser og præfikser

Begreberne trænes bl.a. gennem opgaver.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Fysikopgaver 02-09-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Energi

Energi:
– beskrivelse af energi og energiomsætning
– effekt og nyttevirkning
– eksempler på energiformer
– måling og beregning af omsætningen mellem energiformer.

Eksperimentelt arbejde:
- Eksperiment 3.1 Måling af energiomsætning i en hoppebold (fælles forsøg og journal)
- Eksperiment 3.4 Måling af energiomsætning i et stearinlys.
- Eksperiment 3.5 Nyttevirkning af en elkedel.

Supplerende stof: Bæredygtig energi (kapitel 8 i Basisfysik C). Indgik også i NV.

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Fysik - Hoppebold nyttevirkning 30-09-2020
Fysik - nyttevirkning af et stearinlys 19-10-2020
Fysik - Nyttevirkning i elkedel 20-10-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Bølger og lyd

NB: DETTE FORLØB ER DELVIST AFVIKLET UNDER CORONA-NEDLUKNING.
DET EKSPERIMENTELLE ARBEJDE HAR VÆRET BEGRÆNSET, OG ELEVERNE HAR IKKE SELV AFPRØVET APPARATURET.
VEJLEDNING I OPGAVEREGNING HAR VÆRET BEGRÆNSET AF MULIGHEDERNE I TEAMS.

Bølger:
- Tværbølger og længdebølger
- Frekvens og periode
- Bølgelængde
- Bølgeligningen
- Vandbølger (cirkelbevægelse)

Lyd:
- Lydens hastighed
- Frekvens, det hørbare område (20 Hz til 20 kHz)
- Lydintensitet og lydniveau, decibelskalaen
- Stående bølger
- Musikinstrumenter: Strengeinstrumenter og blæseinstrumenter

Eksperiment 6.1: "Måling af lydens hastighed" (demoforsøg med fælles journal)
Eksperiment 6.2: "To forsøg med musikinstrumenter" (VIRTUELT FORSØG)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Fysikjournal - Lydens hastighed 30-11-2020
Fysikjournal - Musikinstrumenter 17-12-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Det naturvidenskabelige verdensbillede

NB: DETTE FORLØB ER DELVIST AFVIKLET UNDER CORONA-NEDLUKNING.
DET EKSPERIMENTELLE ARBEJDE HAR VÆRET BEGRÆNSET, OG ELEVERNE HAR IKKE SELV AFPRØVET APPARATURET.
VEJLEDNING I OPGAVEREGNING HAR VÆRET BEGRÆNSET AF MULIGHEDERNE I TEAMS.

Om udviklingen af det moderne verdensbillede
- Geocentrisk: Aristoteles
- Heliocentrisk:
  - Kopernikus satte Solen i centrum af Solsystemet
  - Tycho Brahe observerede stjerners positioner, Mars' bevægelse og forsøgte at bestemme stjerners parallakse
  - Kepler formulerede Keplers love for planetbevægelser (Ellipsebaner, Arealloven og T^2/a^3 = konstant)
  - Galilei observerede Mælkevejens stjerner, Jupiters måner, Månens bjerge, Solens pletter og Venus' faser og argumenterede for et heliocentrisk verdensbillede
  - Newton formulerede tyngdeloven

Regneøvelse: Keplers tredje lov.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Fysik - Keplers tredje lov 14-01-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Den nære astronomi

NB: DETTE FORLØB ER DELVIST AFVIKLET UNDER CORONA-NEDLUKNING.
DET EKSPERIMENTELLE ARBEJDE HAR VÆRET BEGRÆNSET, OG ELEVERNE HAR IKKE SELV AFPRØVET APPARATURET.
VEJLEDNING I OPGAVEREGNING HAR VÆRET BEGRÆNSET AF MULIGHEDERNE I TEAMS.

- Dag og nat
- Årstider
- Månens faser
- Formørkelser
- Solsystemet
- Exoplaneter
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Atomer og varme

NB: DETTE FORLØB ER DELVIST AFVIKLET UNDER CORONA-NEDLUKNING.
DET EKSPERIMENTELLE ARBEJDE HAR VÆRET BEGRÆNSET, OG ELEVERNE HAR IKKE SELV AFPRØVET APPARATURET.
VEJLEDNING I OPGAVEREGNING HAR VÆRET BEGRÆNSET AF MULIGHEDERNE I TEAMS.

Atomer:
- Atomers opbygning og størrelse
- Elektroners skalstruktur
- Kemiske bindinger
- De fundamentale partikler og kræfter

Varme:
- Termisk energi (indre energi)
- Tilstandsformer
- Temperatur, celsius- og kelvinskalaen

Eksperimentelt:
Eksperiment 7.1: Bestemmelse af tykkelsen af aluminiumsfolie. (udført af eleverne med virtuel vejledning)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Fysik - Tykkelse af aluminiumsfolie 10-03-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Lys

NB: DETTE FORLØB ER DELVIST AFVIKLET UNDER CORONA-NEDLUKNING.
DET EKSPERIMENTELLE ARBEJDE HAR VÆRET BEGRÆNSET, OG ELEVERNE HAR IKKE SELV AFPRØVET APPARATURET.
VEJLEDNING I OPGAVEREGNING HAR VÆRET BEGRÆNSET AF MULIGHEDERNE I TEAMS.

Lys:
- Lysets hastighed
- Det elektromagnetiske spektrum
- Lys og atomer:
  - Spektre: Kontinuert spektrum og linjespektrum
  - Hvordan opstår farver?
  - Emission og absorption, fotoner
  - Bohrs atommodel og brintspektret

Eksperimentelt: Lyskilders spektre (eksperiment 8.1).
Linjespektre fra spektrallamper og andre lyskilder, set med spektrofotometer.
Forsøget er forklaret virtuelt.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Stjerner og Universet

NB: DETTE FORLØB ER DELVIST AFVIKLET UNDER CORONA-NEDLUKNING.
DET EKSPERIMENTELLE ARBEJDE HAR VÆRET BEGRÆNSET, OG ELEVERNE HAR IKKE SELV AFPRØVET APPARATURET.
VEJLEDNING I OPGAVEREGNING HAR VÆRET BEGRÆNSET AF MULIGHEDERNE I TEAMS.

Stjerner:
- Metoder til afstandsbestemmelse
- Stjerners udvikling, brintfusion
- Stjerners død

Universet:
- Galakser og Mælkevejen
- Rødforskydning af galakser
- Hubbles lov
- Rummets udvidelse
- Universets størrelse og alder
- Universets udvikling, Big Bang teorien

Eksperiment 9.1: "Hubbles lov". I denne regneøvelse afbildes galaksers hastigheder og afstande og Hubble-konstanten bestemmes.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Fysik - Hubbles lov 10-05-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer