Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Christianshavns Gymnasium
Fag og niveau Mediefag C
Lærer(e) Kirsten Andersen
Hold 2020v me/2 (1g me/2)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Repetion filmiske virkemidler og filmanalyse
Titel B Fiktionsforløb Tarentino
Titel C Fakta kort forløb og eksamensproduktion

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel C Fakta kort forløb og eksamensproduktion

Efter dokumentar i teori og praksis arbejder vi med eksamensproduktion:
Vi skal skiftes til at være virtuelle og på skolen, men kan ikke være i samme lokale pga Coronaregler. Det bliver udfordrende med udstyr og udlevering af det. Det bliver svært at gennemføre komplicerede produktioner, så de fleste grupper har valgt reklame som produktionsvalg.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 38 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer