Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21 - 2021/22
Institution Christianshavns Gymnasium
Fag og niveau Naturgeografi C
Lærer(e) Elisabeth Ganderup
Hold 2020 ng/2n (2n ng)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Hvorfor er der sult i Sahel?
Titel B Klimaforandringer
Titel C Har vi drikke vand nok i Danmark?
Titel D Er vulkaner farlige?

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Hvorfor er der sult i Sahel?

- Itk-zone, termisk lavtryk, dynamiske højtryk og konvektionsnedbør
- Vegetationen i Sahel, klima- og plantebælter
- Udfordringer med landbruget i Sahel
- Befolkningstilvækst, Undersøgelser i Gap minder
- Konflikter i Niger og Mali
- Læreroplæg om sult i verden og bekæmpelse af sult som FN-mål
- FFF3 om ”Stop Sult” i naturgeografi og matematik   
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 37 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Klimaforandringer

Strålingsbalance og drivhuseffekt
Kulstofkredsløbet
Temperaturvariationer gennem tiden
Iskerner
Tropiske cykloner

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Har vi drikke vand nok i Danmark?

Vandbalanceligningen
Vandets kredsløb
Permeabliltet og porøsitet
Fordeling og brug af grundvandsressourcen i Danmark
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Er vulkaner farlige?

- Kort gennemgang af jordens dannelse og opbygning
- Jordens udvikling de seneste cirka 600 millioner år
- Wegeners teori og pladetektonik i dag
- fokus på vulkanisme og forskellige vulkantyper, herunder hvilken betydning forskellige pladegrænser har for vulkantypen.
- Konstruktive pladerand, case: Great Rift i Afrika
- Destruktive pladerand, case: Hunga i Tonga
- Hotspot, case: Hawaii
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Jordbund og permabilitet 12-05-2021
Great Rift 20-05-2021
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer