Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Christianshavns Gymnasium
Fag og niveau Oldtidskundskab C
Lærer(e) Christine Frank Nielsen
Hold 2020 ol/3c (3c ol)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Græsk tragedie - Ødipus
Titel B Græsk epos - Odysséen
Titel C Kunst (skulptur)
Titel D Græsk og romersk filosofi
Titel E Mytologi

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Græsk tragedie - Ødipus

Dette forløb har koncentreret sig om tragediegenren med udgangspunkt i Sofokles' Ødipus. Gennem redegørelse, analyse og fortolkning af tragedien er de forskellige personer forsøgt karakteriseret, og ligeledes er skæbnesynet blevet diskuteret. Derudover har der været fokus på de græske tragediers tilblivelses- og opførelseskontekst.

I gennemgangen af uddraget af Ola Rotimis stykke har fokus været på, hvordan den klassiske tekst er blevet brugt som model til at skildre en moderne konflikt i en anden kultur.

I behandlingen af filmen 'Match Point' lå fokus på at  filmens fremstilling af skæbnebegrebet samt på at identificere referencer til Ødipus samt til tragediegenren generelt.

Kernestof:

Sofokles: 'Ødipus'  (overs. Marcel Lysgaard Lech, 2017)


Supplerende og perspektiverende materiale:

Paideia

Ola Rotimi: 'Det er ikke gudernes skyld' (oversat af K. Bügel-Jørgensen) akt 2 scene 1

'Match Point' (2005, instr. Woody Allen)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Græsk epos - Odysséen

Odysséen

Formålet med dette forløb har været at stifte bekendtskab med eposgenren med fokus på redegørelse, analyse og fortolkning af uddrag af Odysséen. Der er i undervisningen blevet lagt vægt på selvstændigt at kunne identificere genretræk (musepåkaldelse, epiteter, patronymer, homeriske lignelser m.v.). Desuden har der været fokus på det homeriske spørgsmål og de myter, der knytter sig til Den trojanske krig. I læsningen af uddragene af Odysséen er der indholdsmæssigt blevet fokuseret på grækernes møde med fremmede, fremstillingen af (nogle af) kvindeskikkelserne samt de homeriske guders rolle for handlingen. I denne forbindelse er der bl.a. inddraget begreber som xenia, moira, antropomorfe guder og teofani.


Kernestof:

Odysséen (Dues oversættelse) 1. sang vers 1-124 samt hele 5, 6, og 9. sang


Supplerende stof:

'Oh Brother Where Art Thou?' (film)

Paideia


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Kunst (skulptur)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Græsk og romersk filosofi

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Mytologi

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer