Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Christianshavns Gymnasium
Fag og niveau Oldtidskundskab C
Lærer(e) Katri Bügel Jørgensen
Hold 2020 ol/3j (3j ol)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Antigone
Titel B Styreformer
Titel C Platon og Sokrates' Forsvarstale
Titel D Arkitektur
Titel E Iliaden

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Antigone

Fokus i forløbet er analyse og fortolkning af det antikke drama og udfordringer i læsning af antik litteratur. En række temaer er undersøgt, heriblandt forholdet mellem individ og fællesskab, magt og ret, lov og moral, skæbne/fri vilje.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Styreformer

Forløbet tager udgangspunkt i en moderne problemstilling i form af det amerikanske valg og en diskussion om hvorvidt vi befinder os i et postfaktuelt samfund.

Derefter ser vi på styreformer i antikken og begynder med Herodots forfatningsdebat om de tre styreformer i en diskussion om fordele og ulemper ved monarki, oligarki og demokrati. Det athenske demokrati som eksempel på oldtidens direkte demokrati undersøges med Perikles' Gravtale, samt kritik af det athenske demokrati i form af Xenophon "Feltherreprocessen. Derfra går forløbet over til Rom med to fokuspunkter - overgangen fra republik til kejsertid med Ciceros 4. Philippiske tale samt Menneskerettigheder via Senecas brev 47 med begreberne naturret/menneskeret og fornuft og forløbet perspektiveres med Den Franske Menneskerettighedserklæring.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Platon og Sokrates' Forsvarstale

Forløbet begynder med en introduktion til Platons erkendelsesteori og begreber knyttet hertil gennem Hulebilledet.

Spørgsmålet om hvor moral stammer fra undersøges  i Sokrates' forsvarstale og dens undersøgelse af hvad der er rigtigt og forkert, viden herom, og hvordan de spørgsmål skal besvares. Temaerne forholdes desuden til stoicismen gennem læsning af Seneca brev 50.

I Forsvarstalen undersøges sokratisk etik, hvad det gode og lykke er, og individet over for fællesskabet. Derudover perspektiveres med en podcast fra BBC's serie The Philosopher's Arms hvor ret og magt diskuteres.

I forløbet indgår desuden elevoplæg om Førsokratikerne, Sofisterne, Sokrates og Platon
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Arkitektur

Forløbet består af lærerpræsentationer af antikke arkitektoniske stilarter, både græske og romerske. De bruges til en skattejagt i København med fokus på det nyklassicistiske København og antikke stiltræk.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Iliaden

Ud fra en generel indføring i den tidlige græske, episke digtning arbejdes med analyse og fortolkning af teksten med bla. personkarakteristikker, skæbnebegreber, menneskesyn og gudsopfattelse, genre og temaer. Derudover arbejdes med episk digtning som en mundtlig tradition.

Perspektiveringer...

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 12,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer