Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Christianshavns Gymnasium
Fag og niveau Oldtidskundskab C
Lærer(e) Marie Louise Sørensen
Hold 2020 ol/3x (3x ol)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A 1) Rejsen - epos
Titel B 2) Den rette styreform
Titel C 3) Arkæologi
Titel D 4) Ødipus og skæbnen - græsk tragedie
Titel E 5) Eros og Det Skønne

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A 1) Rejsen - epos

I dette forløb fokuseres på Odysseus' rejse og mødet med forskellige personer, steder og samfund.
Endvidere er der lagt vægt på kendskab til det græske mytestof og epos som genre.
Vergil, Dante, Symphony X og filmen af Coen-brødrene repræsenterer eksempler på perspektiverende materiale til udvalgte steder i Odysseen.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 20,00 moduler
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer