Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Christianshavns Gymnasium
Fag og niveau Skriftlige opgaver -
Lærer(e)
Hold 2020 SRO/e (2e SRO)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A SRO: Integration and immigration in the UK

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A SRO: Integration and immigration in the UK

Flerfagligt forløb i relation til SRO med engelsk og samfundsfag.

Fokuspunkter i forløbet:
- indvandring og immigration i England fra 1980'erne og frem

Eleverne har arbejdet med selvvalgte problemstillinger og udarbejdelse af SRO i samarbejde med deres studieretningsfag.

Faglige mål:
- analysere og beskrive engelsk sprog grammatisk og stilistisk med anvendelse af relevant faglig terminologi
- gøre rede for indhold, synspunkter og sproglige særtræk i engelsksprogede tekster
- analysere og fortolke forskellige nyere og ældre tekster med anvendelse af relevant faglig terminologi og metode
- analysere og perspektivere aktuelle forhold i engelsksprogede regioner på baggrund af engelskfaglig viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA
- orientere sig i et større engelsksproget stof, herunder udøve kildekritik og dokumentere brugen af forskellige informationskilder
- anvende faglige opslagsværker og øvrige hjælpemidler
- behandle komplekse problemstillinger i samspil med andre fag ̶ demonstrere viden om fagets identitet og metoder

Kernestof:
- tekstanalytiske begreber og metoder til analyse af fiktive og ikke-fiktive tekster
-et genremæssigt bredt udvalg af fiktive og ikke-fiktive tekster fra forskellige perioder, herunder skrevne værker
- faglig læsning af engelske tekster i samspil med andre fag
- væsentlige sproglige, historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA samt andre engelsksprogede regioner.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 25,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer