Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Christianshavns Gymnasium
Fag og niveau Engelsk A
Lærer(e) Nanna Vesterdorf
Hold 2020 EN/selvstud (selvstud EN)

Oversigt over gennemførte forløb
Titel A Victorian Era
Titel B The Presidential Election 2020

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Victorian Era

I dette forløb arbejder vi med victoriatidens England og dets litteratur. Vi lægger ud med nogle fakta om forholdene i tiden og ser bl.a. på børnearbejde, kvindens situation og den generelle udvikling i samfundet, samt følgerne af industrialiseringen. Undervejs bliver der arbejdet med analyse og fortolkning af prosa, lyrik og film.

Vi arbejder med følgende tekster:
Roman Polanskis filmatisering af "Oliver Twist"
indledningen til "Oliver Twist" af Charles Dickens (roman)
Oscar Wildes eventyr "The Happy Prince" (oplæst af Stephen Fry)
Alfred Lord Tennysons digt "The Lady of Shalott"
kapitel 1 af Lewis Carrolls "Alice's Adventures in Wonderland"
Arthur Conan Doyles "The Speckled Band" (novelle)
"The Speckled Band" (tv-filmatiseringen fra 1984)
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B The Presidential Election 2020

Vi arbejder med det amerikanske præsidentvalg og indleder med at se på de grundlæggende amerikanske værdier (ud fra The Declaration of Independence & The Bill of Rights). Derefter gennemgår vi magtens tredeling, valgmandsystemet og den overordnede indretning af de føderale valg. Derefter ser, læser og analyserer vi en række kampagnevideoer og taler af kandidater og støtter fra både republikansk og demokratisk hold. Eleverne skal undervejs bl.a. holde gruppefremlæggelser om "American Values" og udarbejdee en retorisk analyse af en kampagnevideo.
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer